จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุน CampusShip - วิธีการเริ่มต้น

วิธีเริ่มต้นกับ UPS CampusShip

ก่อนจะใช้ UPS CampusShip คุณจะต้องตัดสินใจและให้ข้อมูลพื้นฐานบางประการ ซึ่งรวมถึง:

  • บริษัทของคุณต้องการระดับการดูแลระบบกี่ระดับ
  • คุณจะจำเป็นต้องเข้าถึงระบบ UPS CampusShip บ้าง
  • สิทธิ์การจัดส่งอะไรบ้างที่แต่ละระดับหรือแต่ละกลุ่มต้องการ


เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจในสิ่งเหล่านี้ ส่วนนี้จะให้ตัวอย่างโครงสร้างการดูแลระบบ รายชื่อข้อมูลสำคัญที่คุณต้องมีติดตัวเพื่อตั้งค่า และคำแนะนำสำหรับการมอบหมายชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน