จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุน CampusShip - ระดับการดูแลระบบ

วิธีกำหนดระดับการดูแลระบบ

ก่อนจะเริ่มการตั้งค่า ให้กำหนดว่าบริษัทของคุณต้องการระดับการดูแลระบบกี่ระดับโดยการตอบคำถามเหล่านี้:

  • มีกี่สถานที่ที่จะสามารถเข้าถึง UPS CampusShip ได้
  • ผู้ใช้ทุกคนจะสามารถเข้าถึงบริการของ UPS ทั้งหมดหรือไม่ หรือเฉพาะบางกลุ่ม
  • มีคนกี่คนที่มีหน้าที่ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ UPS CampusShip โดยเฉพาะ


หมายเหตุ: ในฐานะผู้ดูแลระบบของบริษัท คุณสามารถมอบหมายสิทธิ์ผู้ดูแลระบบต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ UPS CampusShip ภายในบริษัทของคุณได้ ขึ้นกับระดับของผู้ดูแลระบบสถานที่ สิทธิ์เหล่านี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แก้ไขสมุดที่อยู่ของบริษัท และเพิ่ม แก้ไข และลบผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ และค่าหมายเลขการอ้างอิงได้