จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุนของ UPS CampusShip - ขั้นตอนเพิ่มเติม

หลังจากทบทวนข้อมูลทั่วไปของบริษัทคุณและทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปได้ (เช่น ตำแหน่งที่อยู่เพิ่มเติมของบริษัท สมุดที่อยู่ของบริษัท ชุดสิทธิ์ของการจัดส่ง หรือผู้ใช้)

เนื่องจากส่วนใหญ่ของข้อมูลนี้สามารถนำเข้าได้แทนที่จะพิมพ์ เราจึงจะแสดงขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ในส่วนของ ดูแลระบบ UPS CampusShip คุณจะพบรายละเอียดการฟอร์แมตไฟล์ที่เฉพาะเจาะจงได้ใน ทรัพยากร

สถานที่ของบริษัท

ตอนนี้คุณสามารถสร้างหรือนำเข้าตำแหน่งที่อยู่เพิ่มเติมที่บริษัทของคุณจำเป็นต้องใช้ได้ หากต้องการสร้างตำแหน่งที่อยู่ของบริษัทใหม่ ให้ดูที่ สร้างตำแหน่งที่อยู่ ในส่วนของ ตำแหน่งที่อยู่ของบริษัท ในคู่มือนี้ หากต้องการนำเข้าตำแหน่งที่อยู่ของบริษัท ให้ดูที่นำเข้าตำแหน่งที่อยู่ ในส่วน ตำแหน่งที่อยู่ของบริษัท

หมายเหตุ: ตำแหน่งที่อยู่แต่ละแห่งที่ต้องการใช้โดยบริษัทของคุณจะต้องถูกกำหนดไว้ก่อนที่จะสามารถกำหนดไปยังผู้ใช้ใดๆ ก็ตามได้ หากต้องการดำเนินกาาการจัดส่งด้วย UPS CampusShip ต้องมีการกำหนดตำแหน่งที่อยู่ให้ผู้ใช้ สามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ของบริษัทเป็นแผนกหรือหลายแผนกที่ใช้ที่อยู่ถนนเดียวกันร่วมกันได้ ซึ่งจะยอมให้สำหรับความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับการจัดระเบียบและให้ชื่อตำแหน่งที่อยู่

กลับไปด้านบน

สิทธิ์ของการจัดส่ง

UPS CampusShip ประกอบด้วยชุดสิทธิ์ของการจัดส่งเริ่มต้นที่มีสิทธิ์ของการจัดส่งและบริการเสริมที่แตกต่างกัน 4 ชุด คุณสามารถจะกำหนดค่าเริ่มต้นชุดให้กับผู้ใช้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์ หรือจะกำหนดชุดให้ตรงตามความต้องการของบริษัทคุณก็ได้ หลังจากการกำหนดชื่อและการเก็บบันทึกสิทธิ์ที่กำหนดเองแล้ว คุณจะสามารถกำหนดให้กับผู้ใช้ได้ หากต้องการสร้างชุดสิทธิ์เริ่มต้นของการจัดส่งใหม่ ดูที่ สร้างสิทธิ์การจัดส่ง ในส่วนชุดสิทธิ์ของการจัดส่งเริ่มต้น

หมายเหตุ: ชุดสิทธิ์ของการจัดส่งที่กำหนดเองใดก็ตามจะต้องถูกกำหนดไว้ก่อนที่จะสามารถถูกกำหนดไปยังผู้ใช้ UPS CampusShip ใดๆ ก็ตามได้ ยกตัวอย่างเช่น หากบริษัทคุณต้องการชุดสิทธิ์ของการจัดส่งที่แตกต่างจากชุดสิทธิ์เริ่มต้น คุณต้องสร้างชุดเหล่านั้นก่อนที่จะกำหนดให้กับผู้ใช้

กลับไปด้านบน

หมายเลขอ้างอิง

ตอนนี้คุณสามารถสร้างหรือนำเข้าหมายเลขการอ้างอิงที่บริษัทของคุณจำเป็นต้องใช้ได้ หมายเลขอ้างอิงจะถูกใช้เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ (เช่น รหัสลูกค้า/ธุรกิจ, รหัสแผนก รหัสต้นทุน หมายเลขโครงการ ฯลฯ) UPS CampusShip จะสนับสนุนคำอธิบายและค่าของหมายเลขอ้างอิงที่แตกต่างกันได้สูงสุดสามรายการ ยินยอมให้ผู้ดูแลระบบเรียกร้องให้ผู้ใช้กรอกหมายเลขอ้างอิงหนึ่ง สอง หรือสามหมายเลข เพื่อช่วยเหลือหน้าที่ในการบริหารจัดการของบริษัท

กำหนดว่าเขตข้อมูลอ้างอิงเหล่านี้ควรถูกติดฉลากอย่างไร และตัดสินใจว่าเขตข้อมูลต้องการการยืนยันความถูกต้องหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น แสดงข้อความระบุความผิดพลาดขึ้นมา หากข้อมูลที่กรอกลงไปไม่ถูกต้อง)

หากต้องการสร้างหมายเลขอ้างอิง ให้ดูสร้างหมายเลขอ้างอิง ในส่วนของ หมายเลขอ้างอิง ในคู่มือนี้ หากต้องการนำเข้าหมายเลขการอ้างอิง ให้ดูสร้างหมายเลขอ้างอิง ในส่วนของหมายเลขอ้างอิง

กลับไปด้านบน

สมุดที่อยู่

ตอนนี้คุณสามารถสร้างหรือนำเข้าสมุดที่อยู่ของบริษัทซึ่งบริษัทของคุณต้องการได้แล้ว หากต้องการสร้างสมุดที่อยู่ของบริษัท ให้ดูที่ สร้างการกรอกข้อมูลในส่วนของสมุดที่อยู่ของคู่มือนี้ หากต้องการนำเข้า สมุดที่อยู่ของบริษัท ให้ดูที่ นำเข้าสมุดที่อยู่ ในส่วนของสมุดที่อยู่

กลับไปด้านบน

ผู้ใช้ UPS CampusShip

ตอนนี้คุณสามารถสร้างหรือนำเข้าผู้ใช้ UPS CampusShip ได้แล้ว หากต้องการสร้างผู้ใช้ UPS CampusShip ใหม่ ดูที่ สร้างผู้ใช้ ในส่วนของผู้ใช้ UPS CampusShip ในคู่มือนี้ หากต้องการนำเข้าผู้ใช้ UPS CampusShip ดูที่ นำเข้าผู้ใช้ ในส่วนของผู้ใช้ UPS CampusShip ในคู่มือนี้

กลับไปด้านบน

การเริ่มดำเนินการ UPS CampusShip

ตอนนี้ UPS CampusShip ได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับบริษัทของคุณแล้ว และพร้อมใช้งาน

แตละบุคคลที่คุณได้ทำการกำหนดไปยังUPS CampusShip สามารถเรียนรู้วิธีใช้ระบบโดยการอ่านที่ความช่วยเหลือของการจัดส่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้โดยการเลือกแท็บ การจัดส่ง และ ความช่วยเหลือ ในบริเวณพื้นที่ทางซ้ายมือ

หมายเหตุ: เมื่อผู้ใช้รู้สึกว่าใช้งานหน้าที่และคุณสมบัติต่างๆ ของ UPS CampusShip ได้คล่องแล้ว พวกเขาจะไว้ใจในคำแนะนำของคุณ ความต้องการเหล่านี้ควรลดลงไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้ใช้มีการคุ้นเคย และชำนาญในการใช้ระบบ UPS CampusShip แล้ว

กลับไปด้านบน

ติดต่อ UPS

สำหรับคำถามเกี่ยวกับ UPS CampusShip ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ UPS CampusShip ของคุณ สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคของ UPS CampusShip ให้เลือกลิงก์ด้านล่าง

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ UPS CampusShip