จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โลจิสติกส์ด้านสุขภาพและการวิจัยทางคลินิกกับ UPS CampusShip

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นสร้างการทดลองทางคลินิก สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจพื้นฐานด้านการจัดการ UPS CampusShip

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ UPS CampusShip

ฉันจะสร้างสถานที่ตั้งสถานที่สืบสวนได้อย่างไร

ก่อนอื่นองค์กรของคุณต้องกำหนดบริษัทที่ทำการทดลองทางคลินิกเพื่อจะสร้างสถานที่ตั้งของสถานที่สืบสวน เมื่อได้แล้ว หลังจากนั้นในแอปพลิเคชัน คุณจะเห็นส่วนการทดลองทางคลินิกซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอรายละเอียดสถานที่ตั้ง

ในส่วนนี้ ให้เลือกตัวเลือกนี่คือสถานที่ตั้งของการทดลองทางคลินิก เมื่อเลือกแล้ว คุณจะเห็นรายการดร็อปดาวน์ซึ่งสามารถเลือกหนึ่งในสองสถานที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ทำการสืบสวน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งห้องปฏิบัติการวิจัยหรือคลินิกที่สืบสวน

เมื่อคุณเลือกสถานที่ตั้งซึ่งเป็นหนึ่งในสองสถานที่ดังกล่าวแล้ว การตั้งค่านี้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากคุณต้องการจะเปลี่ยนการตั้งค่า จะต้องลบสถานที่ตั้งนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

กลับไปด้านบน

ฉันจะสร้างและกำหนดผู้ใช้ให้กับสถานที่ตั้งสถานที่สืบสวนได้อย่างไร

ลูกค้าสามารถสร้างและกำหนดสถานที่ตั้งสถานที่สืบสวนจากหน้าจอ จัดการข้อมูลผู้ใช้ CampusShip ในแอปพลิเคชัน ก่อนจะสร้างผู้ใช้ มีสองสามปัจจัยที่คุณพึงต้องระลึกถึง ดังนี้

  • คุณจะต้องสร้างสถานที่ตั้งสถานที่สืบสวนก่อนจะกำหนดผู้ใช้
  • สำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่คุณสร้างขึ้น คุณจำเป็นต้องกำหนดชุดของสิทธิพิเศษในการขนส่ง (ซึ่งจะรวมบริการขนส่งที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับใช้เพื่อการทดลองทางคลินิก)
  • หมายเลขโทรศัพท์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้ซึ่งดำเนินการทดลองทางคลินิกในสถานที่สืบสวน

กลับไปด้านบน

ฉันจะสร้างประเภทของพัสดุแบบกำหนดเองของบริษัทได้อย่างไร

จากแอปพลิเคชัน เลือกดูประเภทของพัสดุแบบกำหนดเองของบริษัท ซึ่งนี่จะนำคุณไปยังไลบรารีการบรรจุพัสดุแบบกำหนดเองของบริษัท จากนั่น คุณสามารถแก้ไขไลบรารีที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นใหม่20ตามประเภทพัสดุแบบกำหนดเองสำหรับบริษัทคุณ เพื่ออธิบายรายละเอียดพัสดุที่คุณจัดส่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทดลองทางคลินิก

จากหน้าสรุปผลของไลบรารีนี้เองที่คุณจะสามารถแก้ไขหรือสร้างประเภทพัสดุแบบกำหนดเองได้ เลือกเพิ่มประเภทของพัสดุแบบกำหนดเองใหม่เพื่อสร้างใหม่ หรือเลือกพัสดุที่มีอยู่แล้วเพื่อแก้ไขหรือลบ

หากของที่คุณส่งต้องแช่แข็งหรือแช่ตู้เย็น คุณจะต้องทราบน้ำหนักของน้ำแข็งแห้งที่คุณส่งพร้อมด้วยพัสดุของคุณ พัสดุซึ่งมีน้ำแข็งแห้งจะต้องจัดส่งภายใต้ระเบียบข้อบังคับของ IATA

กลับไปด้านบน

ฉันจะสร้างการทดลองทางคลินิกได้อย่างไร

เมื่อคุณจะสร้างการทดลองทางคลินิกในแอปพลิเคชัน ก่อนอื่นคุณต้องสร้างหมายเลข ID เฉพาะเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ คุณสามารถทำให้เสร็จสิ้นได้โดยง่าย เพียงแค่ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเท่านั้น ต่อไปนี้คือแนวทางแนะนำสองสามข้อที่คุณพึงระลึกเสมอเมื่อทำเช่นนั้น:

  • คุณต้องกำหนดชื่อที่ใช้อธิบายสำหรับการทดลองทางคลินิกนั้น ๆ ในฟิลด์ที่กำหนดให้
  • เมื่อหมายเลข ID ผ่านการตรวจสอบรับรองว่าเป็นของคุณแล้ว ต่อไปคุณจะต้องกำหนดห้องปฏิบัติการวิจัยที่จะใช้ศึกษาวิจัยตัวอย่างทางการแพทย์ ประเภทของพัสดุแบบกำหนดเองที่ถูกต้องสำหรับการศึกษา บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ของ UPS และตัวเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติมที่คุณต้องการ
  • เมื่อสร้างการทดลองทางคลินิกเสร็จแล้ว คุณก็สามารถกำหนดสถานที่สืบสวนให้การทดลองฯ นั้น หรือจะสร้างการทดลองทางคลินิกรายการใหม่

กลับไปด้านบน