• การปรับบริการชั่วคราว…และอื่นๆ
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร…และอื่นๆ
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน…และอื่นๆ
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ผู้ชายกำลังเขียนในสมุดบันทึก

ทำความเข้าใจและชำระค่าใช้จ่าย

เรามีเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อช่วยคุณจัดการใบเรียกเก็บเงิน

เปิดบัญชี

เครื่องมือเกี่ยวกับใบเสร็จเรียกเก็บเงิน

ดูใบเสร็จเรียกเก็บเงิน

เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณสามารถเรียกดู ดาวน์โหลด และพิมพ์ใบแจ้งหนี้จากการเรียกเก็บเงินหรือไฟล์ข้อมูลการเรียกเก็บเงินจาก UPS

ไปที่ดูใบเสร็จเรียกเก็บเงิน

พจนานุกรมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

เข้าถึงไฟล์ตัวอย่าง พจนานุกรมข้อมูล หัวตาราง คำอธิบายรหัสค่าธรรมเนียม และโครงสร้างข้อมูล XML

ดาวน์โหลดตอนนี้เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่

เรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงการโดนเรียกเก็บเงินเพิ่ม

กรอกแบบฟอร์มของคุณอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ไขอื่นๆ หลังการจัดส่ง

ดูคำแนะนำ