• การปรับบริการชั่วคราว…และอื่นๆ
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร…และอื่นๆ
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน…และอื่นๆ
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คนขับรถของ UPS มารับพัสดุที่ร้าน

การเข้ารับพัสดุและส่งที่จุดบริการ

กำหนดเวลาการเข้ารับพัสดุรายครั้ง หรือ ค้นหาจุดฝากส่งพัสดุที่สะดวก ด้วยตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ

แจ้งนัดรับพัสดุ

 

ส่งพัสดุของคุณที่จุดบริการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

เรามีจุดบริการที่ครอบคลุมในพื้นที่ต่างๆ

ค้นหาสาขาของ UPS