จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ลดเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำในการผ่อนปรน (de minimis) ให้ยกเว้นภาษี สำหรับการจัดส่งสินค้าขาเข้าไปยังอินโดนีเซีย

หลักเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำในการผ่อนปรน (de minimis) ให้ยกเว้นภาษีสำหรับการจัดส่งสินค้าไปยังอินโดนีเซียได้ลดลงจาก USD 100 ไปเป็น USD 75 ต่อการจัดส่งต่อวัน

หลักเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำในการผ่อนปรน คือมูลค่าเป็นดอลลาร์น้อยที่สุดของสินค้าที่เข้าเกณฑ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนทางด้านศุลกากรอย่างตามระเบียบ และไม่มีการเก็บภาษีหรืออากรต่างๆ การจัดส่งสินค้าเข้าไปในอินโดนีเซียซึ่งมีมูลค่ามากกว่า USD 75 ตอนนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของภาษีและอากรนำเข้า

นอกจากนี้ หลักเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำในการผ่อนปรนให้ยกเว้นภาษี จะใช้กับการจัดส่งสินค้าที่มีผลรวมมูลค่าสินค้าไม่เกิน USD 75 ต่อผู้รับ ต่อวัน ตามโควต้า ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบนี้ตามชื่อของผู้รับ

เพื่อรับประกันว่าการผ่านพิธีการสำหรับการจัดส่งจะไม่ติดขัด ผู้รับสินค้าต้องส่งหมายเลข Tax ID/ NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ของพวกเขาไปยังศุลกากร เมื่อทำให้การนำเข้าเป็นไปตามกฎระเบียบใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และอัปเดตสำหรับนโยบายใหม่นี้ คุณอาจคลิกที่นี่ หรืออีกทางเลือกหนึ่ง โปรดติดต่อตัวแทนดูลูกค้าในท้องถิ่นหรือตัวแทนบริการลูกค้าของคุณ

*การนำเข้าทางศุลกากรอย่างเป็นทางการสำหรับสินค้างบางประเภท อาจยังคงต้องใช้ ไม่ว่ามูลค่าจะเป็นเท่าไหร่

  • เกี่ยวกับ UPS
  • ลดเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำในการผ่อนปรน (de minimis) ให้ยกเว้นภาษี สำหรับการจัดส่งสินค้าขาเข้าไปยังอินโดนีเซีย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง