จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบของสินค้าที่ถูกละทิ้งไปในฟิลิปปินส์

สำนักงานศุลกากรของฟิลิปปินส์ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับรัฐบัญญัติด้านพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการทำให้ศุลกากรมีความทันสมัย เมื่อมกราคม 2019 ปรับระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าจาก 30 วัน ไปเป็น 7 วัน เพื่อทำการยืนยันสินค้าที่ไม่มีการมารับให้เป็นสินค้าถูกละทิ้ง เพราะฉะนั้น การจัดส่งไปยังฟิลิปปินส์ทุกเที่ยวต้องได้รับการตรวจผ่านภายใน 7 วันหลังจากปล่อยออกมาเพื่อป้องกันการจัดส่งถูกนำไปทิ้ง 

เพื่อรับประกันว่าพิธีการศุลกากรจะไม่ติดขัด โปรดไม่ลืมที่จะทำตามดังต่อไปนี้

 1. ผู้จัดส่งสินค้ากรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับสินค้าให้ถูกต้องแม่นยำ
 2. ผู้จัดส่งต้องแน่ใจว่าข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ใบแจ้งหนี้การส่งสินค้าและแบบฟอร์มบัญชีสินค้าทางเรือที่เป็นขาเข้า
 3. ที่เป็นสินค้าขาเข้าต้องให้เอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ไว้ เพื่อตรวจผ่านการจัดส่งสินค้านำเข้า
  - หนังสืออนุญาตนำเข้า
  - ทะเบียนการค้าหรือหนังสือสําคัญการจดทะเบียนกับสำนักงานศุลกากร
 4. ผู้รับสินค้าต้องชำระเงินสำหรับอากรและภาษีภายใน 7 วันของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่กล่าวมา โปรดติดต่อตัวแทนดูลูกค้าในท้องถิ่นหรือตัวแทนบริการลูกค้าของคุณ

 • เกี่ยวกับ UPS
 • การดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบของสินค้าที่ถูกละทิ้งไปในฟิลิปปินส์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง