จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผ่านพิธีการได้เร็วขึ้นสำหรับการจัดส่งเร่งด่วนไปยังเกาหลีใต้

UPS Korea ได้เพิ่มขีดเริ่มต้นของการจัดส่งแบบเร่งด่วนขาเข้าจาก KRW 1,000,000 (US$ 892*) ไปเป็น KRW 4,000,000 (US$ 3,565*) ต่อการจัดส่ง ซึ่งทำให้ส่งมอบได้ก่อนการชำระเงินค่าภาษีและอากรจะเรียบร้อย

เกณฑ์จำกัดหมายความว่า การจัดส่งพัสดุแบบด่วนขาเข้าที่มีภาษีอากรขาเข้าต่ำกว่าจำนวนใดจำนวนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้คือ KRW 4,000,000 (US$ 3,565*) สามารถผ่านพิธีการศุลกากรและส่งมอบไปยังผู้รับสินค้าในเกาหลีใต้ได้ก่อนที่จะชำระภาษีอากรให้ศุลกากรให้เรียบร้อย

ผู้นำเข้าเกาหลีและผู้ส่งออกทั่วโลกสามารถได้รับประโยชน์จากการดำเนินพิธีการศุลกากรและการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น รวมถึงการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้นอีกด้วย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่กล่าวมา โปรดติดต่อตัวแทนดูลูกค้าหรือตัวแทนบริการลูกค้าของคุณ

*จำนวนเงินที่แปลงเป็น USD เป็นค่าโดยประมาณและขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน

  • เกี่ยวกับ UPS
  • ผ่านพิธีการได้เร็วขึ้นสำหรับการจัดส่งเร่งด่วนไปยังเกาหลีใต้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง