จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อกำหนดด้านศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออกของจีนแผ่นดินใหญ่

สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้ส่งเสริมและนำระเบียบสำหรับการจัดส่งสินค้าขาเข้าแบบทางการและไม่เป็นทางการไปยังและจากจีนมาใช้ กฎระเบียบที่ต้องใช้ข้อมูลที่แม่นยำสำหรับพิธีการศุลกากรจะสรุปรวมไว้ในย่อหน้าต่อไปนี้:

พิธีการศุลกากรอย่างเป็นทางการสำหรับพัสดุ และการจัดส่งสินค้า

GACC ได้ออกคำสั่งที่ 60 มา เพื่อใช้ปรับปรุงข้อกำหนดพิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้าแบบไม่เป็นทางการและการขนส่งสินค้าไปและจากจีนแผ่นดินใหญ่ เพราะฉะนั้น อาจมีการติดต่อผู้จัดส่งและ/หรือผู้รับสินค้าให้ยื่นข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อสนับสนุนพิธีการศุลกากร:

  • ชื่อนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายของผู้จัดส่งหรือผู้รับสินค้าต่างประเทศ
  • หมายเลขประจำตัว¹ 18 หลักของผู้จัดส่งหรือผู้รับสินค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และอัปเดตสำหรับนโยบายใหม่นี้ โปรดดูที่ เวบไซต์ศุลกากรจีน

พิธีการศุลกากรอย่างไม่เป็นทางการสำหรับการจัดส่งพัสดุเท่านั้น

GACC ส่งเสริมข้อกำหนดพิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้าแบบไม่เป็นทางการสำหรับการจัดส่งพัสดุนำเข้าไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ จะมีการเตือนผู้จัดส่งสินค้าว่าจำเป็นต้องใส่ข้อมูลแบบละเอียดในแต่ละองค์ประกอบต่อไปนี้ลงในใบกำกับสินค้าพาณิชย์:

  • ข้อมูลสินค้า² ประกอบด้วย รายละเอียดของสินค้า ชื่อแบรนด์ ชื่อผู้ผลิต includes product สภาพของสินค้า³ องค์ประกอบของวัสดุ และรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ภายใน
  • มูลค่าสำแดง
  • ข้อมูลบริษัทของผู้จัดส่งและ/หรือผู้รับสินค้า ซึ่งประกอบด้วยชื่อบริษัท หมายเลขประจำตัว 18 หลัก¹ และเลขทะเบียนศุลกากร

การไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการล่าช้าและการอายัดที่ศุลกากรได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่กล่าวมา โปรดติดต่อตัวแทนดูลูกค้าในท้องถิ่นหรือตัวแทนบริการลูกค้าของคุณ

¹ใช้กับลูกค้าและบริษัทจากจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น
²ตัวอย่างของข้อมูลสินค้าที่สมบูรณ์: เสื้อเชิ้ตสตรี Zara ไม่ทราบผู้ผลิต ใช้แล้ว ผ้าทอ คอตตอน 100% บรรจุในถุง
³จะพิจารณาสินค้าทุกชนิดเป็นของใหม่ หากไม่มีการแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น