จาก
 • ปรับการให้บริการชั่วคราวในช่วงวันหยุดเทศกาลชงโหย่งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง… เพิ่มเติม
 • UPS เปิดให้บริการสำหรับธุรกิจ: ผลกระทบต่อการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • ระงับการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากเกิดเหตุน้ำท่วมในบางพื้นที่ของญี่ปุ่น… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
 • การระงับการรับประกันบริการ … เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เกี่ยวกับ UPS

ได้รับการผลักดันจากการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก นำโดยผู้คน และนวัตกรรม

เรื่องราวของ UPS บริษัทจัดส่งพัสดุที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มต้นการดำเนินธุรกิจเมื่อกว่าศตวรรษที่ผ่านมาด้วยเงินกู้จำนวน $100 เพื่อเริ่มต้นการให้บริการผู้ส่งสารขนาดเล็ก เรื่องราวที่เรามีวิวัฒนาการมาสู่บริษัทระดับโลกที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และบริการทางการเงินสมัยใหม่ ปัจจุบัน UPS ได้รับการผลักดันจากการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก นำโดยผู้คน และนวัตกรรม บริษัทได้รับแรงขับเคลื่อนจากพนักงานมากกว่า 495,000 คนที่เชื่อมโยงกันในมากกว่า 220 ประเทศและดินแดนทั้งทางถนน รถไฟ อากาศ และมหาสมุทร ในอนาคต UPS จะยังคงเป็นผู้นำอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีความยั่งยืนในเรื่องสิ่งแวดล้อม

พันธกิจของเรา

พนักงานของ UPS นำส่งพัสดุ

ขยายธุรกิจระดับโลกของเราโดยตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์ของลูกค้าต่างๆ นำเสนอความเป็นเลิศและคุณค่าในทุกสิ่งที่เราทำ

รักษาความเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งในด้านการเงินด้วยการให้พนักงานมีความเป็นเจ้าของในวงกว้าง ซึ่งให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นของเรา

สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานและพันธมิตรธุรกิจของเราในการทำดีที่สุด นำเสนอโอกาสในการพัฒนาและความสำเร็จส่วนบุคคล

เป็นผู้นำโดยการแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างในฐานะบริษัทที่มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และมีความยั่งยืนในการสร้างความแตกต่างในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ

ค่านิยมของเรา

 • ความซื่อสัตย์สุจริต

  คือหัวใจของสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำ

 • การทำงานเป็นทีม

  บุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง

 • บริการ

  การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและชุมชนของเราคือหัวใจของความสำเร็จของเรา

 • คุณภาพและประสิทธิภาพ

  เรายังคงไม่พอใจกับบริการของเราอย่างสร้างสรรค์ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 • ความปลอดภัย

  เราให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขภาวะของพนักงาน พันธมิตรธุรกิจ และสาธารณะ

 • ความยั่งยืน

  ในการที่จะมีความมั่งคั่งในระยะยาว เราต้องมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

 • นวัตกรรม

  ความคิดสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญต่อการเติบโต

Powered By OneLink