z
 • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

Služby s pridanou hodnotou pre leteckú dopravu

Ponuka služieb s pridanou hodnotou závisí od miesta odoslania, miesta určenia a zvolenej služby leteckej dopravy. Ďalšie informácie nájdete v dokumente Prepravné podmienky spoločnosti UPS pre leteckú dopravu stanovené v zmluve alebo zavolajte do vášho miestneho strediska služieb spoločnosti UPS.

Dostupné možnostiPopis
Colné prejednanie

 • Colné prejednanie vybaví spoločnosť UPS Supply Chain Solutions, Inc. Platí pre službu prepravy UPS ExpressSM.
 • Spoločnosť UPS Supply Chain Solutions, Inc. môže poskytnúť službu colného prejednania aj pre iné služby leteckej dopravy na základe písomnej žiadosti.
 • Ďalšie informácie nájdete v dokumente Prepravné podmienky spoločnosti UPS pre leteckú dopravu stanovené v zmluve.

Nebezpečný tovar

 • Nebezpečný tovar podľa popisu v prepravných podmienkach spoločnosti UPS pre leteckú dopravu stanovených v zmluve, sa môže prepravovať len pomocou služby UPS Air Freight ConsolidatedSM.
 • Pri nezodpovedajúcich nákladných zásielkach sa môže vyskytnúť meškanie služieb.
 • Bude sa účtovať dodatočný príplatok.

Hodnota pre poistenie

 • Výška požadovaného poistenia nákladu.

Doručenie k dverám

 • Voliteľná služba pre pozemnú prepravu zásielok z terminálu v mieste doručenia k dverám príjemcu.
 • Dostupné len so službami UPS Air Freight DirectSM a UPS Air Freight Consolidated.
 • Bude sa účtovať dodatočný príplatok.

Zadržať na letisku určenia za účelom vyzdvihnutia (HAPU)

 • Zásielka bude pozdržaná v cieľovom mieste prepravcu a čakať na vyzdvihnutie príjemcom.
 • Zadržanie na letisku určenia za účelom vyzdvihnutia (HAPU) vyžaduje meno príjemcu a telefónne číslo.
 • Za službu zadržania na letisku určenia za účelom vyzdvihnutia (HAPU) nebude účtovaný žiadny poplatok.

Služby naloženia/vyloženia

 • Dostupné pre akékoľvek doručenie alebo vyzdvihnutie, ktoré vyžaduje vozidlo s mechanickým zdvíhacím zariadením.
 • Môže sa účtovať dodatočný príplatok.

Vyzdvihnutie od dverí

 • Voliteľná služba pre pozemnú prepravu zásielok od dverí odosielateľa do terminálu miesta odoslania.
 • Dostupné len so službami UPS Air Freight Direct a UPS Air Freight Consolidated.
 • Bude sa účtovať dodatočný príplatok.

Oznámenie e-mailom Quantum View

 • Určeným odosielateľom alebo ich zákazníkom možno odosielať e-mailové oznámenia o ich zásielke pri jej spracovaní, odoslaní alebo doručení. Môžu platiť isté obmedzenia.

Poistenie nákladu

 • Odosielatelia môžu zadať poistenie nákladu, ktoré pokrýva riziko fyzickej straty zásielky alebo poškodenie zásielky spôsobené prepravou. Platia určité obmedzenia a výnimky. Maximálny limit na jednu zásielku je 500 000 USD. Platí pre schválený tovar.
 • Poistenie nákladu nezabezpečuje spoločnosť UPS, ale externá poisťovacia spoločnosť za dodatočný príplatok.
 • Ďalšie informácie nájdete v dokumente Prepravné podmienky spoločnosti UPS pre leteckú dopravu stanovené v zmluve.

Súvisiace informácie