z
  • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

Ovládanie služby Quantum View

Pokračujte – riaďte detaily. Váš dodávateľský reťazec vám poďakuje.

Quantum View Manage® poskytuje usporiadaný prehľad o vašom balíku a prepravovaných zásielkach, takže môžete proaktívne riadiť svoj dodávateľský reťazec. S rozsiahlym a prispôsobiteľným sledovaním, upozorneniami a nástrojmi na podávanie správ znížite náklady, a zároveň zlepšíte komunikáciu so zákazníkmi, dodávateľmi a členmi tímu.

Kontaktovať UPS

Určené pre

Malé až stredne veľké podniky s požiadavkami na vnútroštátne a medzinárodné odosielanie ľahkých až ťažkých zásielok.

Vaša online centrála odosielania. Úplná kontrola, úplne zadarmo.

Prehľad, flexibilita, dostupnosť, prenosnosť. S ovládaním služby Quantum View kontrolujete vy, kedy, kde, koľko, a dokonca kto dostane informácie o zásielkach. Nastavte upozornenia na stav prostredníctvom e-mailu a správ SMS pre vás a vašich zákazníkov. Vytvorte spúšťacie mechanizmy, aby ste zautomatizovali procesy, ako je napríklad fakturácia. Kombinujte rôzne pohľady a filtre tak, aby poskytli presne typ a rozsah informácií, ktorý najviac potrebujete na účely zobrazenia a podávania správ. Toto všetko vám umožňuje predvídať a riešiť problémy s doručením a nadväzujúce otázky, zlepšiť služby zákazníkov a ich spokojnosť.

Súvisiace služby

Súvisiace informácie