z
  • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

Flex™ Global View

Zabezpečte lepšiu viditeľnosť vo vašom dodávateľskom reťazci

Reagujte rýchlo na kritické míľniky v posielaní

Zabezpečte lepšiu viditeľnosť  vo vašom dodávateľskom reťazci

Sledovanie stoviek balíkov a nákladných zásielok v celosvetovom meradle nie je jednoduchá úloha. Disponovanie správnymi nástrojmi to môže uľahčiť. Ak vás zahltili zodpovednosti spojené s celosvetovým posielaním a správou zásobovacieho reťazca, Flex Global View z UPS Supply Chain Solutions vám dokáže pomôcť. Získate úplnú viditeľnosť, a to aj naprieč viacerými režimami dopravy - pomocou balíka nástrojov, ktoré prinesú vášmu podnikaniu rozhodujúce informácie a umožnia vám skutočne sa odlíšiť od konkurencie. Flex Global View vám umožní zobraziť a reagovať na informácie súvisiace so zásielkami a rozhodujúce udalosti, ktoré sa vyskytnú.

Úplné sledovanie pohybu
Vložte číslo týkajúce sa zásielky do systému Flex Global View (zmenky, číslo zásielky UPS alebo referenčné číslo nákladnej zásielky) a získate absolútny prístup k informáciám - od názvu odosielateľa až po informácie na úrovni balíka, napr. kto podpísal doručenie zásielky. Aby sa vaše zásielky jednoducho dostali cez hranice, použite službu colnej deklarácie od UPS Supply Chain Solutions na vytvorenie automatizovaných oznámení pre svojich kľúčových pracovníkov, ktoré ich budú informovať o upozorneniach zákazníkov.

Riadenie dodávateľov
Monitorujte stav plnenia nákupných objednávok u svojich dodávateľov pomocou služby riadenia dodávateľov od UPS Supply Chain Solutions. Sledujte a porovnávajte výkony dodávateľov s vlastnými vytvorenými kľúčovými ukazovateľmi pri riadení objednávok u dodávateľov.

Sledovanie zásob
Flex Global View monitoruje, koľko jednotiek zostáva na sklade a koľko je prisľúbených. Pomocou služby riadenia materiálu a distribúcie môžete aktívne monitorovať zásoby v distribučných strediskách, efektívnejšie spravovať objednávky a znížiť stav nepredaných zásob ležiacich na sklade.

Zobraziť zdroje colnej deklarácie a obchodného súladu