z
  • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

UPS Signature Tracking API

Výhody, ktoré ponúka spoločnosť UPS pri vašej fakturácii: Získajte digitálne potvrdenie o doručení

Automatizujte svoj proces potvrdenia o doručení

Čím rýchlejšie dostanete potvrdenie o doručení, tým kratšie budete musieť čakať na zinkasovanie peňazí.
Rozhranie API pre službu UPS Signature Tracking umožňuje firmám elektronicky získať potvrdenie o doručení tovaru, ktoré je často potrebné k preplateniu faktúry. Tento účinný nástroj poskytuje potvrdenie o doručení nie v priebehu dní, ale v priebehu sekúnd. Umožňuje tiež firmám skrátiť interval medzi predajom a získaním finančných prostriedkov.
Rozhranie UPS Signature Tracking API je poskytované vo formáte XML a dostupné vo vyše 40 krajinách/oblastiach. Formát XML ponúka firmám flexibilitu potrebnú na integráciu tejto funkcie do ich intranetových portálov alebo podnikových aplikácií.
Pri programovaní a integrácii služieb založených na tomto rozhraní API je treba programátorov so skúsenosťami z oblasti XML/webových služieb. Spoločnosť UPS poskytuje vývojový nástroj, ktorý obsahuje príručku pre vývojárov. Vysvetľuje spôsob, akým sa integrujú a programujú funkcie od spoločnosti UPS do existujúcich firemných aplikácií a webových stránok elektronického obchodovania.

Prečítajte si o integrácii rozhraní API v rámci Vývojového nástroja UPS

Vývojári: Prevziať rozhrania API

Pomocou rozhrania API pre službu UPS Signature Tracking môžete:

  • Získať potvrdenie o doručení vášho tovaru s digitálnym podpisom a úplnou adresou dodania
  • Výrazne skrátiť preplatenie vystavených faktúr
  • Získať informácie o pohybe zásielky UPS prostredníctvom zabezpečeného prostredia cez internet v reálnom čase

Rozhranie API pre službu UPS Signature Tracking je dostupné len na interné použitie pre zákazníkov spoločnosti UPS. Nie je dostupné na použitie na verejných webových stránkach, pokiaľ nie je rozhranie API súčasťou služieb poskytovateľa v rámci certifikovaného programu UPS Ready®.