z
  • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

Zodpovednosť voči životnému prostrediu

Efektivita vytvárajúca iný svet

Na celom svete a v celej spoločnosti zastávame prístup smerujúci k znižovaniu emisií skleníkových plynov – od flotíl našich vozidiel až po naše zariadenia. Naša optimalizovaná sieť je jediným integrovaným systémom, ktorý zaobstaráva všetky naše služby, vytvára silné spojenia v rámci našej spoločnosti, s našimi partnermi a s planétou. Uzavreli sme partnerstvá s výrobcami, vládnymi agentúrami a neziskovými organizáciami, aby sme neustále pokračovali v našom a ich snažení.

Za každých okolností sa snažíme o hospodárnosť. Investujeme do alternatívnych palív a vozidiel s pokročilými technológiami, aby sme boli priekopníkmi udržateľných riešení s nižšími dopadmi na životné prostredie. A môžeme vám pomôcť merať, riadiť a znižovať váš dopad na ovzdušie bez negatívneho vplyvu na produktivitu.

Kontaktujte nás

Určené pre

Podniky, ktoré chcú rásť udržateľnejším spôsobom, merať svoj dopad presnejšie, dosiahnuť vyššiu efektivitu alebo dosiahnuť lepší prístup k plneniu špecifických požiadaviek odvetvia.

Odosielajte viac s menším dopadom.

Sme pripravení pomôcť vám využívať nové možnosti – od našich bohatých skúseností s optimalizáciou dodávateľského reťazca po našu jedinú, optimalizovanú sieť pre všetky vyzdvihnutia a doručenia vašich balíkov.

Súvisiace služby