z
  • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

Schopní ľudia

Ľudia na prvom mieste

Náš záväzok trvalo udržateľného rozvoja funguje vďaka viac ako 481,000 pracovníkom spoločnosti UPS na celom svete. Podporujú našu filantropickú kultúru dobrovoľníckou službou v miestnych komunitách a každý deň prispievajú k tomu, aby sme mohli byť zodpovednejšou spoločnosťou. Výzvy považujú za prekážky, ktoré je potrebné prekonať, a vytvárajú inovatívne a inšpiratívne riešenia.

Vydávajú pre nás zo seba to najlepšie. Preto vytvárame programy a partnerstvá majúce za cieľ zachovať prostredie, v ktorom sa budú všetci zamestnanci cítiť ocenení, rešpektovaní a plne zapojení. A preto investujeme čas, peniaze a zdroje do každoročných školení o zdraví a bezpečnosti. Vďaka zaisteniu internej kultúry, ktorá je podporujúca a prepojená, môžeme pracovať na tvorbe úplne rovnakej globálnej kultúry.

Kontaktovať UPS

Určené pre

Podniky, ktoré chcú spolupracovať s organizáciami, ktoré sú zodpovedné voči životnému prostrediu a spoločnosti, majú rovnaké korporátne hodnoty alebo plnia špeciálne požiadavky odvetvia.

Podpora je naším najdôležitejším aktívom.

Najdôležitejšou zastávkou je pre našich zamestnancov domov. Preto sa neustále zameriavame na to, aby sme boli na čele s viac ako 200 bezpečnostnými programami a školeniami, ktoré obvykle vyučujú certifikovaní manažéri. A na všetkých úrovniach sa podporuje profesionálny rozvoj – od finančnej výpomoci so školným pre zamestnancov na čiastočný úväzok po unikátne programy rozvoja vedenia, ktoré predstavujú výzvu pre našich najvyšších predstaviteľov, aby bližšie preskúmali svet okolo seba. Oni zase prinášajú do našej pracovnej kultúry kľúčové kompetencie ako napríklad riešenie problémov a partnerstvo.

Súvisiace služby