z
  • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

UPS Import Control®

Zjednodušenie medzinárodného obchodu

Cezhraničná preprava si vyžaduje koordináciu, dodržiavanie predpisov a pomerne veľa papierovania. Ak tieto veci do seba nezapadajú, môžete sa stretnúť s colnými omeškaniami.

Získajte lepšiu kontrolu nad procesom dovozu - UPS Import Control vám umožní efektívnejšie riadiť náklady a minimalizovať omeškania.

Naše riešenia medzinárodnej prepravy vám pomáhajú:

  • Mať pri dovoze od dodávateľov z celého sveta pod kontrolou rýchlosť a náklady
  • Získať úplný prehľad o vstupnom dodávateľskom reťazci pre lepšie plánovanie a predpovedanie
  • Zabrániť neoprávneným nákladom, ktoré by mohli vzniknúť poskytnutím vášho zákazníckeho čísla vývozcom
  • Obmedziť omeškania alebo nadmerné colné poplatky a dane prostredníctvom kontroly nad vytváraním a overovaním komerčných faktúr
  • Synchronizovať dodávateľský reťazec tým, že máte pod kontrolou dovozy od viacerých dodávateľov

Vytvorenie vlastných prepravných štítkov a komerčných faktúr

Keď generujete vlastné štítky zásielok, prepravcu vyberáte vy - a nie vaši dodávatelia - a taktiež rozhodujete o tom, akú rýchlosť alebo službu dodania chcete. Tento dohľad vám umožňuje potvrdiť, že informácie sú bez chýb.

To isté platí pre komerčné faktúry: formuláre vytvárate a vypĺňate vy a tým môžete zabezpečiť presnosť a dodržanie colných predpisov.

UPS Import Control ponúka taktiež viaceré možnosti pre doručenie prepravných štítkov a komerčných faktúr vývozcom:

  • Prepravné štítky pošle poštou alebo e-mailom UPS
  • Štítok poskytne vodič UPS pri vyzdvihnutí vašej zásielky
  • Štítok vytlačíte a pošlete odosielateľovi sami

Udržte dôverné informácie mimo zásielok tretích strán

Rýchlosť na trh je dôležitá a zasielanie treťou stranou je užitočnou možnosťou, keď hľadáte spôsoby, ako zo svojho procesu ubrať hodnotný čas. Ale nie je potrebné, aby tretia strana videla dôverné a citlivé informácie o cene - môžeme vám pomôcť.

Keď posielate pomocou UPS Import Control, zvoľte možnosť Odstrániť komerčnú faktúru (CIR) a po colnom prejednaní faktúru zo zásielky vyberieme. Zásielku potom doručíme bez omeškania.