z
  • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

ConnectShip

Centralizovaný, upraviteľný a rozšíriteľný súbor riešení na odosielanie.

Odosielajte do celého sveta s istotou vediac, že celý proces informuje ďalšie obchodné systémy. Získate úplný prehľad a jednoduché vykazovanie, znížite počet duplicitných záznamov a chýb a zlepšíte efektívnosť od nákupu, zásob a skladovania až po automatické vrátenia zásielky a fakturáciu – v celej vašej organizácii a dodávateľskom reťazci a v rámci vašich existujúcich systémov.

ConnectShip taktiež poskytuje funkciu viacerých prepravcov vrátane hlavných medzinárodných, regionálnych, LTL a leteckých nákladných dopravcov. Naše API podporuje výber prepravcu a služby z viacerých zdrojov – a to všetko v jednom nástroji.

Kontaktovať UPS

Podnikové riešenia na odosielanie obchodných zásielok

  • Ponuka softvéru ConnectShip Toolkit (rozhrania API)

    Na nerušené odosielanie a tok informácií môže softvér ConnectShip fungovať samostatne alebo byť hlboko integrovaný do vašich existujúcich podnikových systémov.

  • ConnectShip

    Aby ste v rámci vašich odosielateľských činností dosiahli akcieschopnosť, využite pohodlný softvér na odosielanie, ktorý sa opiera o bezpečnosť a spoľahlivosť spoločnosti UPS.

Dopravné služby zásielok spoločnosti UPS, ktoré sú menšie ako celokamiónové zásielky (Less-than-Truckload, LTL), ponúka spoločnosť TFI International Inc., jej pridružená spoločnosť alebo divízie (vrátane, bez obmedzenia, TForce Freight), ktoré nie sú pridružené k spoločnosti United Parcel Service, Inc. ani k žiadnej z jej pridružených spoločností, dcérskych spoločností alebo príbuzných subjektov („UPS“). Spoločnosť UPS nepreberá zodpovednosť v súvislosti s dopravnými službami UPS Freight LTL ani žiadnymi inými službami ponúkanými alebo poskytnutými spoločnosťou TFI International Inc. alebo jej pridruženými spoločnosťami, divíziami, dcérskymi spoločnosťami alebo príbuznými subjektmi.