z
  • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

Spätná logistika

Generujte zisk z existujúcich skladových zásob

Vracané zásielky budú vždy súčasťou obchodu, ale dajte pozor, aby sa z nich nestal len obchodný náklad. Dobrý proces reverznej logistiky vám môže v konečnom dôsledku priniesť veľkú hodnotu. Lepšie riadenie a opätovné začlenenie vráteného tovaru pomôže zefektívniť postupy, znížiť množstvo odpadu a zabezpečiť zisky z existujúcich produktov.

Nenechajte tovar ležať v autách technikov; zabezpečte, aby sa produkty čo najskôr opravili a vrátili do skladových zásob. Naša pokročilá technológia a štítky vracaných zásielok s podporou cez internet rozširujú prehľadnosť dodávateľského reťazca a umožňujú vám zabezpečiť, že vrátený tovar sa dostane na určené miesto.

Získajte viac informácií o Post Sales/Servisné diely

Uľahčite zákazníkom vracanie tovaru a opravy

Koncoví používatelia a zákazníci si cenia spoločnosti, ktoré sa snažia o ich prospech a implementovanie systému hladkého a bezproblémového vracania tovaru im prináša výhody, pričom tiež zlepšuje vašu výkonnosť. Reverzná logistika môže vašim zákazníkom zjednodušiť proces vracania tovaru a pomáha vám rýchlo vymeniť tovar alebo im refundovať kúpnu cenu. Naše široké portfólio popredajných služieb vám taktiež môže pomôcť znížiť prestoje pri opravách pre zákazníkov.

Spoľahlivá výkonnosť a rýchla reakcia zlepšujú lojalitu zákazníkov, ktorá je kľúčom k rastu vášho obchodu.

Spracovanie vracaných zásielok nemusí byť zložité

Zmeňte potenciálnu zodpovednosť na konkurenčnú výhodu prostredníctvom bezpečného a spoľahlivého riadenia vracaného tovaru. Procesy reverznej logistiky môžu zvýšiť vašu efektívnosť, udržať zákazníkov a podporovať rast vášho obchodu.