z
 • Prevádzka UPS je otvorená: Vplyv na služby v súvislosti s koronavírusom… viacViac
Preskočiť na hlavný obsah

UPS Temperature True®

Štyri možnosti pre teplotne citlivú leteckú a námornú prepravu

Temperature TrueUPS vie, že v oblasti logistiky zdravotníckych výrobkov nevyhovuje jeden typ služby všetkým. Rôzné výrobky majú rôzne požiadavky a nákladná letecká preprava tovaru, který je citivý na teplotu, môže spôsobiť, že vo výsledku zaplatíte navyše aj za služby, které nepotrebujete. Teraz ale môžete získať všetko, čo váš produkt potrebuje a nerobť nič navyše vďaka štyri flexibilným možnostiam služby UPS Temperature True.

Kombináciou našich leteckých a námorných prepravných kapacít, a odborných skúseností v zdravotnej starostlivosti, spolu s koncovým monitorovaním a postupmi pre zníženie rizika, "UPS Temperature True" ponúka viacnásobné úrovne služieb pre rôzne požiadavky na teplotu a rýchlosť prepravy:

UPS Temperature True Plus poskytuje smerovanie v priamej leteckej preprave na farmaceutickej úrovni, cez kvalifikovaných farmaceutických prepravcov pre oboje-aktívne, aj pasívne zásielky. Je ideálna pre produkty s najvyššou hodnotou, ktoré vyžadujú najprísnejšie teplotné rozsahy pri preprave, a zahŕňa zabudovaný systém plánovania redundantných a krízových situácií, a proaktívne monitorovanie a intervenčné služby, ktoré pomáhajú zabezpečiť "absolútny pokoj mysle".

UPS Temperature True Standard ponúka službu prioritnej priamej leteckej prepravy prostredníctvom preferovaných prepravcov pre pasívne balené produkty, s proaktívnym monitorovaním a intervenciou, ktoré pomáhajú vybaviť zásielku, a zabraňujú vypršaniu expirácie.

UPS Temperature True Saver prepravuje zásielky nákladovo efektívne medzi kontinentmi, prostredníctvom FCL služby námornej prepravy cez vybraných prapravcov, s použitím aktívne chladených kontajnerov, a služieb monitorovania zásielky a intervencie. Je ideálna pre prepravu veľkoobjemových generík, OTC, a farmaceutík s nižším rizikom.

UPS Temperature True Dangerous Goods na základe nariadení IATA a ICAO, je služba sprístupnená pre Teplotne nebezpečný tovar určenú pre tovar citlivý na teplotu alebo nebezpečné materiály. Vzhľadom na požiadavky kontroly teploty globálna kontrolná veža spoločnosti UPS zabezpečí "monitorovanie medzníkov" spolu s eskaláciou a v prípade potreby záchranou zásielky, a to podľa vopred stanovených pohotovostných plánov.

Získajte väčšiu kontrolu nad vašimi zásielkami, ktoré sú citlivé na teplotu

Farmaceutickí a biotechnologickí výrobcovia ocenia prepravu "od dverí k dverám", založenú na dôslednom manažmente kvality a precíznych, merateľných prevádzkových postupoch.

Všetky úrovne služieb "UPS Temperature True" sú podporované:

 • Inovatívnymi riešeniami na zákazku, budovanými tímom oddaných expertov na zdravotnú starostlivosť, chladiaci reťazec, špedíciu, a zabezpečenie kvality
 • Vylepšeným dodržiavaním podmienok pre produkt, odvetvie, a regulačných požiadaviek, na ktoré dohliada náš tím pre zabezpečovanie kvality
 • Spoľahlivým prístupom ku globálnej sieti špičkových prepravcov
 • Rozšíreným portfóliom tepelných kontajnerov a krytov od väčšiny predajcov chladiceho reťazca (vrátane Envirotainer, CSafe, Thermosafe, va-Q-tainer a iných)
 • Celosvetovou sieťou "riadiacich veží" pre monitorovanie kritických míľnikov zásielky
 • Rýchlou reakciou trénovaných agentov, ktorí využívajú vopred definované plány pre krízové situácie

Ďalšie služby s pridanou hodnotou môžu zahŕňať:

 • Odborné vedenie cez colné odbavenie
 • Bezpečnostné postupy pre tovary s vysokou hodnotou / vysokým rizikom
 • Poradenstvo pre tepelno-regulované balenia
 • Vyzdvihnutie a doručenie vo vozidlách s kontrolovanou teplotou
 • Vopred dohodnuté dočasné skladovanie v prostredí s kontrolovanou teplotou
 • Program nebezpečného tovaru plne v súlade s predpismi IATA

Potenciálne obmedzenie služieb

Zásielky s nebezpečným tovarom majú potenciál pre obmedzenie služieb a meškanie, vrátane:

 • Dočasné oneskorenie služieb
 • Geografické obmedzenia alebo zákazy
 • Zvláštne postupy

Zoznam nebezpečných tovarov akceptovaných UPS, obmedzenia a osobitné podmienky môžu byť prediskutované s oddelením zákazníckého servisu UPS alebo miestneho zástupcu. Odosielateľ musí byť plne v súlade so všetkými predpismi.

Doručte zásielky s vysokou hodnotou načas prostredníctvom Služieb leteckej nákladnej prepravy UPS

Prečítajte si zistenia nášho výročného prieskumu výkonných pracovníkov v zdravotníckej starostlivosti Bolesť v (dodávateľskom) reťazci

Získajte prehľad