z
 • Coronavirus UpdateViac
 • Prevádzka UPS je otvorená: Vplyv na služby v súvislosti s koronavírusom… viacViac
Preskočiť na hlavný obsah

Technická pomoc

Inštrukcie nižšie vám pomôžu v procese inštalovania Tepelnej tlačiarne UPS.

Pred inštaláciou Tepelnej tlačiarne UPS

UPS.com podporuje tlač na viacerých modeloch tepelných tlačiarňach viacerých výrobcov. Aby ste sa uistili, že používate kompatibilnú tlačiareň, kliknite prosím na linku nižšie.

Tepelné tlačiarne UPS pre UPS Internet Shipping


Pre používateľov Windows® (bez Google Chrome) :  Pri nastavení tepelnej tlačiarne štítkov pre tlač štítkov pre posielanie pomocou UPS Internet alebo CampusShip z počítača so systémom Windows je potrebné postupovať nasledovne:

 1. Stiahnite si a nainštalujte drivery tepelnej tlačiarne UPS (linka nižšie)
 2. Povoliť aplet UPS tlačiarne
 3. Nastavte blokovač otvárania nových okien vášho prehliadača tak, aby povoľoval otváranie nových okien z ups.com. UPS Internet Shipping a CampusShip využívajú nové okná na zobrazenie štítkov pre vytlačenie.

Pre používateľov Mac® alebo Windows s Google Chrome: Pri nastavení tepelnej tlačiarne štítkov pre tlač štítkov pre posielanie pomocou UPS Internet alebo CampusShip z počítača Mac je potrebné postupovať nasledovne:

 1. Nainštalujte tepelnú tlačiareň.
 2. Povoľte applet tlačiarne UPS.
 3. Nastavte blokovač otvárania nových okien vášho prehliadača tak, aby povoľoval otváranie nových okien z ups.com. UPS Internet Shipping a CampusShip využívajú nové okná na zobrazenie štítkov pre vytlačenie.

Späť na začiatok

Inštalácia drivera tepelnej tlačiarne UPS vo Windows

Ak používate na tlač na tepelnej tlačiarni Eltron alebo Zebra operačný systém Windows® bez prehliadača Google Chrome, musíte si nainštalovať drivery poskytnuté nižšie; driver poskytnutý s tlačiarňou nebude fungovať s UPS Internet Shipping alebo CampusShip. Ak používate inú tepelnú tlačiareň, použite drivery, ktoré boli priložené k tlačiarni a neinštalujte drivery tepelnej tlačiarne UPS.

Poznámka:  Nepripájajte tlačiareň k počítaču, pokým sa nižšie nezobrazí pokyn, aby ste tak urobili.

Nasledovné inštrukcie vám pomôžu stiahnuť si a nainštalovať drivery tepelnej tlačiarne UPS do vybraného adresára.

 • Vypnite tlačiareň.
 • Kliknite na linku Stiahnuť drivery tepelnej tlačiarne UPS nižšie.
 • Môže sa zobraziť jedno alebo viaceré okná v závislosti na vašom operačnom systéme a bezpečnostných nastaveniach; urobte úkony uvedené pre každé okno:

OknoČinnosť
Sťahovanie súboru - bezpečnostné upozornenie (zvyčajne s tlačidlami Spustiť, Uložiť a Zrušiť) Kliknite na Run (Spustiť)
Bezpečnostné upozornenie na neznámeho vydavateľa, "Are you sure you want to run this software?" (Ste si istí, že chcete spustiť tento software?) Kliknite na Run (Spustiť)
 • Kliknite na Rozbaliť, aby ste rozbalili súbory.  Keď sa súbory rozbalia, kliknite na príslušné tlačidlá, aby sa okno zatvorilo.
 • Kliknite pravým tlačidlom myši na menu Štart a kliknite na Explore alebo Open Windows Explorer, potom prejdite do adresára C:\Drivers a dvakrát kliknite na súbor setup.exe a spustí sa inštalácia.
 • Môže sa zobraziť jedno alebo viaceré okná v závislosti na vašom operačnom systéme a bezpečnostných nastaveniach; urobte úkony uvedené pre každé okno:

OknoČinnosť
Zákaznícke číslo používateľa Kliknite na Yes (Áno)
Inštalácia drivera tlačiarne Zebra Kliknite na Install Zebra Printer (Inštalovať tlačiareň Zebra)
 • Budete vyzvaní, aby ste vybrali zo zoznamu model tlačiarne.
 • Po vybratí modelu tlačiarne kliknite na Ďalej.
 • Môže sa zobraziť jedno alebo viaceré okná v závislosti na vašom operačnom systéme a bezpečnostných nastaveniach; urobte úkony uvedené pre každé okno:

OknoČinnosť
Vyberte port tlačiarne

Vyberte port a kliknite na Next (Ďalej) alebo Finish (Dokončiť)

Poznámka: Tlačiarne Zebra ZP 450 sa dodávajú s USB káblom pre tlačiareň, takže by ste mali vybrať dostupný USB port, napríklad USB001, ak je dostupný

Potvrďte názov tlačiarne Nemeňte názov, kliknite na Next (Ďalej)
Nájdený driver tlačiarne Kliknite na Update the driver (Aktualizovať driver) a kliknite na Next (Ďalej)
Bezpečnosť Windows Kliknite Install this driver software anyway (Inštalovať tento driver softvéru)
Asistent kompatibility programov Kliknite na This program installed correctly (Tento program je nainštalovaný správne)
 • Pripojte k počítaču tlačiareň a zapnite ju, počkajte kým nezasvieti zelená kontrolka, ktorá indikuje, že tlačiareň je pripravená.
 • Tepelná tlačiareň je teraz nainštalovaná; nastavte tepelnú tlačiareň podľa pokynov v sprievodcovi tlačiarne.
 • Ak sa zobrazí wizard Found New Hardware (Nájdený nový hardware), kliknite na Cancel (Zrušiť) a neinštalujte softvér.
 • Nižšie nájdete pokyny na použitie apletu UPS tlačiarne.
Späť na začiatok

Stiahnuť driver Tepelnej tlačiarne UPS

STIAHNUŤ NÁSTROJ
NÁZOV SÚBORUFORMÁT SÚBORUVEĽKOSŤ SÚBORUSTIAHNUŤ
Zebra
File Format:
File Size:11.3MB
Download:
11.3MB
Bixolon pre Windows
File Format:
File Size:8MB
Download:
8MB
Bixolon pre Mac
File Format:
File Size:3.6MB
Download:
3.6MB
Späť na začiatok

Inštalovanie termotlačiarne na počítači Mac

Aplet termotlačiarne UPS podporuje tlač na termotlačiareň z počítača Mac, ak tento spĺňa nasledovné požiadavky:

Inštalácia termotlačiarne pre počítače MAC

 • Termotlačiareň pripojte k počítaču MAC pomocou kábla USB.
  • Termotlačiareň zapnite, aby kontrolka na vrchu svietila zeleným svetlom.
 • Inštalačný balík termotlačiarne UPS si stiahnite prostredníctvom tohto odkazu
 • Dvakrát kliknite na balík s názvom UPS Thermal Printing-3.0.0.dmg
  • Súbor UPS Thermal Printing.app presuňte do priečinka s aplikáciami.
 • Otvorte panel spúšťania LaunchPad a spustite aplikáciu kliknutím na súbor UPS Thermal Printing.app.

V prípade, že bude spustenie aplikácie zamietnuté, je možné, že bude potrebné aktualizovať nastavenia zabezpečenia počítača MAC. Ak chcete vyriešiť tento problém:

 • Otvorte nastavenia systému
 • Otvorte Zabezpečenie a súkromie
  • Vyberte kartu Všeobecné
  • V dolnej časti sa zobrazí blokovaná aplikácia
  • Zvoľte možnosť „Kdekoľvek“
 • Z ponúknutých možností zvoľte Schváliť, Povoliť alebo Spustiť

Môže sa stať, že rozhranie pre nastavenie tlačiarne CUPS MAC sa nemusí načítať. Ak chcete rozhranie načítať manuálne, otvorte ľubovoľný prehliadač a do adresového riadka zadajte localhost:631 

 • Otvorí sa predvolený prehliadač s rozhraním inštalácie tlačiarne MAC CUPS
  • Skontrolujte nainštalované tlačiarne
  • Kliknite na kartu Správa
  • Kliknite na tlačidlo Pridať tlačiareň
  • Z časti „Miestne tlačiarne“ vyberte termotlačiareň
  • Kliknite na tlačidlo Pokračovať
  • Odstráňte všetok vopred vyplnený obsah a vyplňte polia.
  • Zadajte „názov“ tlačiarne
   • Príklad: „ZP450“
  • Zadajte popis
   • Príklad: „Termotlačiareň“
  • Zadajte umiestnenie
   • Príklad: „kancelária, Mac1“
   • Názov umiestnenia dokumentu pre budúce použitie.
  • Na ďalšej obrazovke znova kliknite na tlačidlo Pokračovať
  • Kliknite na tlačidlo Vybrať inú značku/iného výrobcu
  • Pokračujte ďalším krokom
  • Ako „Značku“ vyberte Raw
  • Kliknite na tlačidlo Pokračovať
  • Ako „Model“ vyberte Raw Queue (en)
  • Kliknite na možnosť Pridať tlačiareň
  • Vyberte položku Nastaviť predvolené možnosti
  • Systém by mal zobraziť správu „predvolené možnosti tlačiarne boli úspešne nastavené“
  • Potom postupujte podľa pokynov nižšie na pridanie triedy

Pokyny na pridanie triedy

 • Kliknite na kartu Správa
 • Kliknite na tlačidlo Pridať triedu
 • Vymažte prípadný automaticky vyplnený obsah a vyplňte jednotlivé polia.
 • Zadajte pole „Názov“ triedy. (Nezadávajte názov TLAČIARNE. Názvy TLAČIARNE a TRIEDY rozlišujú veľké a malé písmená.)
  • Napríklad: ZebraClass
 • Zadajte pole „Popis“ pre TRIEDU.
  • Napríklad: Trieda tlačiarne Zebra

Poznámka: NEPOUŽÍVAJTE slová Eltron alebo UPS v poliach „Názov“ alebo „Popis“ pre triedu.

 • Zadajte pole „Miesto“ pre TRIEDU.

Odporúčame, aby sa názov miesta pre TRIEDU zhodoval s názvom miesta pre TLAČIAREŇ.

  • Napríklad: Mac1
 • Vyberte tlačiareň zo zoznamu členov.
 • Kliknite na tlačidlo Pridať triedu.
 • Krátko sa zobrazí okno s potvrdením a následne okno „Správa“.

Nastavenie spustenia aplikácie UPS Thermal Printing pri prihlásení

 • V ponuke Apple vyberte „Systémové nastavenia“
 • Vyberte kartu „Používatelia a skupiny“ a potom „Položky prihlásenia“
 • Aplikáciu pridáte kliknutím na symbol „+“
 • Vyberte súbor UPS Thermal Printing.app a kliknite na možnosť „Pridať“

POZNÁMKA: Po pridaní aplikácie môžete toto okno zatvoriť

Používanie aplikácie UPS Thermal Printing v prehliadačoch Chrome, Firefox a Opera

 • Prihláste sa na lokalitu „ups.com“
 • Vytlačte termoštítok

Používanie aplikácie UPS Thermal Printing v prehliadači Safari

 • Prihláste sa na lokalitu „ups.com“
 • Pokúste sa vytlačiť termoštítok
  • Ak sa zobrazí správa „Chýba doplnok“
   • Kliknite na „Chýba doplnok“
   • Kliknite na „Viac informácií“ a zobrazí sa možnosť „Prevzatie doplnku Java pre OS X“
   • Kliknite na „Súhlasím, spustiť bezplatné prevzatie“
   • Zvoľte súbor jre.dmg a nainštalujte doplnok Java

Nastavenie predvolieb v prehliadači Safari

 • V ponuke prehliadača Safari vyberte „Nastavenia“
 • Na paneli s ponukami vyberte „Webové lokality“
 • V sekcii Doplnky na ľavom navigačnom paneli vyberte položku „Java“
 • V pravej časti okna „Nakonfigurované webové lokality“ vyberte lokalitu „ups.com“
 • Podržte stlačené tlačidlo „Možnosti“ a kliknite na šípku rozbaľovacej ponuky vedľa položky „ups.com“
 • Zrušte zaškrtnutie možnosti „Spustiť v núdzovom režime“
  • Ak sa zobrazí výzva so správou, že „dôverovať lokalite ups.com pri spustení doplnku Java“, vyberte možnosť „Dôverovať“
  • Ak sa pri tlači štítku zobrazí kontextová správa o bezpečnostnom riziku, kliknutím na zaškrtávacie políčko prijmete Zmluvné podmienky a potom kliknite na „Spustiť“
Späť na začiatok

Tlač pomocou apletu termotlačiarne UPS

Aplet termotlačiarne UPS podporuje tlač na akýkoľvek podporovaný model termotlačiarne z akéhokoľvek prehliadača alebo operačného systému. Aby ste mohli aplet používať, musíte mať na svojom počítači nainštalovaný jazyk Java, verzia 7. Verziu si môžete skontrolovať na stránke http://www.java.com.

Termotlačiarne pre použitie pri odosielaní zásielok UPS cez internet


Pre používanie appletu tepelnej tlačiarne UPS:

OknoČinnosť
Digitálny podpis Kliknite na "Always trust content from this publisher" (Vždy veriť obsahu od tohto vydavateľa)
Java Add-on Kliknite na Enable (Povoliť)
Bezpečnosť Kliknite na (Enable) Povoliť a potom na (Run) Spustiť

Použitie apletu termotlačiarne UPS

 • Ovládač termotlačiarne UPS nainštalujte podľa krokov, ktoré boli uvedené vyššie na tejto stránke.
 • Prihláste sa na stránku ups.com.
 • Prejdite myšou na kartu Odosielanie v hornej časti stránky a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Nastaviť predvoľby.
  Poznámka: Ak používate službu CampusShip, kliknite na tlačidlo Moje nastavenia a vyberte položku Upraviť predvoľby odosielania.
 • V časti Predvoľby tlače kliknite na položku Zobraziť/upraviť.
 • Kliknite na začiarkavacie políčka termoštítkov:
  • Na tlač štítkov použiť moju termotlačiareň
  • Na tlač potvrdení použiť moju termotlačiareň UPS
 • Kliknite na položku Tlačiť vzorový štítok.
  Zobrazí sa okno "Chcete spustiť túto aplikáciu?".
 • Kliknite na začiarkavacie políčko "Nezobrazovať viac pre aplikácie vyššie uvedeného vydavateľa a jazykovej verzie".
 • Kliknite na položku "Spustiť".
 • Zobrazí sa okno "Povoliť prístup k nasledujúcemu formuláru aplikácie". Kliknite na začiarkavacie políčko "Nezobrazovať viac pre túto aplikáciu a webovú stránku". Kliknite na položku "OK".
 • Zobrazí sa okno "Aplet požiadal o prístup k tlačiarni". Kliknite na začiarkavacie políčko "Vždy povoliť tomuto apletu pristupovať k tlačiarni". Kliknite na položku "OK".
 • Počkajte chvíľu, kým sa v okne Tlačiť štítok nezobrazí výber tlačiarne. Vyberte názov vašej tlačiarne. Vytlačí sa štítok.

Keď budete tlačiť štítok prvý raz, môže sa zobraziť jedno alebo viacero z nasledovných okien. Postupujte podľa pokynov v tabuľke nižšie:


Riešenie problémov:

 • Ak sa nezobrazí žiadne automaticky otvárané okno so štítkom, skontrolujte, či je vo vašom prehliadači povolené otváranie automaticky otváraných okien zo stránky ups.com.
 • Ak nemáte nainštalovanú verziu 7 jazyka Java, štítok sa nevytlačí. Ak chcete nainštalovať aktualizovanú verziu jazyka Java, prejdite na stránku www.java.com.
 • Ak máte správnu verziu jazyka Java, vymažte dočasné internetové súbory prehliadača a skúste to znova.
Späť na začiatok

UPS termálna tlač s Chrome (verzia 45 a vyššie) a niektoré ďalšie prehliadače

Ak sa zobrazí správa oznamujúca, váš prehliadač nepodporuje túto funkciu, skúste nasledujúcu alternatívnu metódu:

Používatelia systému Windows: Spustite inštalátor (odkaz nižšie), ktorý umiestni UPS Thermal Tlačiaren App v priečinku Po spustení, takže sa spustí automaticky pri každom spustení zariadenia.

Spustiť inštalátorOtvoriť odkaz v novom okne

Späť na začiatok

Podpora

Nenašli ste čo hľadáte? Prečítajte si o ďalších službách a nástrojoch.

Prejsť na domovskú stránku podpory