z
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delaysViac
  • Service impacts related to Coronavirus Viac
Preskočiť na hlavný obsah

WorldShip Message Center

Vítajte v Centre správ WorldShip®. Táto časť bude použitá na upozornenie vás na funkcie a funkcionality, ktoré môžu zlepšiť vaše skúsenosti s WorldShip, vrátane nových funkcií pre WorldShip. Keď príde nová správa, obálka Centrum správ na lište bude mať oranžový výkričník, ktorý vás sem navedie.

Zabezpečenie údajov v systému WorldShip – Dôležité informácie týkajúce sa protokolu TLS 1.2

Keďže protokoly TLS 1.0 a TLS 1.1 obsahujú známe bezpečnostné chyby, čoskoro prestaneme akceptovať prenosy údajov z počítačov prostredníctvom týchto protokolov. Všetky počítače, na ktorých sa vo vašej spoločnosti používa systém WorldShip, musia mať do konca septembra 2019 povolené v registroch systému Windows® protokol TLS 1.2. Po tomto termíne nebude môcť systém WorldShip prenášať údaje spoločnosti UPS a súčasne vám neumožní tlačiť prepravné štítky, pokiaľ v registroch svojho počítača nepovolíte protokol TLS 1.2.

V prípade niektorých funkcií systému WorldShip sa tiež vyžaduje povolenie protokolu TLS 1.2 v prehliadači Microsoft® Internet Explorer, ktorý sa používa vo vašom počítači. Ak v nastaveniach vášho prehliadača Internet Explorer nie je povolený protokol TLS 1.2, nasledujúce funkcie systému WorldShip nemusia fungovať podľa očakávaní:

  • Overenie adresy
  • Výpočty času prepravy
  • Stanovenie sadzby a odosielanie
  • Overenie nebezpečného tovaru
  • Postupné nahrávanie PLD (veľmi dôležité pre vývozné zásielky)

Čo by ste mali urobiť

Vy alebo oprávnená osoba vo vašej spoločnosti by ste mali okamžite skontrolovať nastavenia registrov systému Windows® a prehliadača Internet Explorer na počítačoch, kde sa používa systém WorldShip, a zabezpečiť, aby bol povolený bezpečnostný protokol TLS 1.2. Tento úkon musí vykonať osoba s oprávneniami správcu systému Windows®. Tím podpory systému UPS WorldShip je pripravený pomôcť vám s týmto nastavením. V USA zatelefonujte na číslo 888 553 1118. V iných krajinách či oblastiach vyberte kartu „Podpora“ v systému WorldShip, kde si môžete prezrieť zoznam kontaktov.

Späť na začiatok

WorldShip: Aktualizácia konfigurácie pracovnej skupiny

WorldShip obsahuje vylepšené funkcie zabezpečenia databázy, ktoré sú v súlade so zásadami skupiny Microsoft®. Odporúčame vám, aby ste čo najskôr inovovali svoju konfiguráciu pracovnej skupiny (LAN), aby ste mohli využiť toto zlepšenie.

Pri inovácii konfigurácie vašej pracovnej skupiny do programu WorldShip nezabudnite, že po inovácii pracovnej stanice Administrator musia byť všetky vzdialené pracovné stanice aktualizované. Po inovácii pracovnej stanice administrátora sa vzdialené pracovné stanice nemôžu používať, kým nebudú inovované. Administrátorská pracovná stanica aj vzdialená pracovná stanica musia spúšťať rovnakú verziu programu WorldShip.

Vďaka vylepšeniu bezpečnosti v programe WorldShip vzdialená pracovná stanica už nebude automaticky vyzývať používateľov na aktualizáciu. Ak sa používateľ pokúsi použiť vzdialenú pracovnú stanicu pred jej inováciou, ale po inovácii pracovnej stanice administrátora, zobrazí sa správa, že sa vyskytla chyba pri pripojení k databáze. Táto chyba môže byť vyriešená inováciou vzdialenej pracovnej stanice do WorldShip.

Proces inovácie vzdialenej pracovnej stanice WorldShip

Ak chcete spustiť inováciu vzdialenej pracovnej stanice, otvorte zdieľaný adresár WorldShip (zdieľaný sieťový disk) a spustite aplikáciu na nastavenie programu WorldShip. Ak chcete, môžete začať inováciu aj pomocou DVD WorldShip alebo sťahovania na webe.

Stiahnite si WorldShip

Späť na začiatok

WorldShip skončil kompatibilitu s nepodporovanými verziami Windows®

Bezpečnosť dát je veľmi dôležitá pre UPS, vieme, že je to dôležité aj pre vašu spoločnosť. Microsoft® už nepodporuje operačné systémy Windows staršie ako Windows 8. Počítače, ktoré pracujú s týmito nepodporovanými verziami, môžu byť nechránené pred bezpečnostným rizikom a vírusmi.

Odporúčame si skontrolovať všetky vaše počítače, na ktorých máte nainštalovaný WorldShip a uistiť sa, že fungujú na Windows 8, Windows 8.1, Windows alebo Windows 10. Ak nie, potrebná je aktualizácia vášho operačného systému.

WorldShip zálohovanie a inštalačný postup

Ak aktualizujeme váš operačný systém alebo presuniete vašu inštaláciu WorldShip na nový počítač, odporúčame nainštalovať najnovšiu verziu WorldShip. Okrem výkonnostných a bezpečnostných výhod WorldShip poskytuje prístup k najnovším produktom a službám UPS. Tieto inštrukcie vysvetľlujú ako zálohovať vaše dáta a dokončiť inštaláciu:

Presunutie WorldShip do nového počítača (iba v angličtine)

*Zdroj: Microsoft https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-7-end-of-life-support-information

Späť na začiatok

Prepravcovia Nebezpečného Tovaru

Pre odosielateľov, ktorí spravujú tabuľky chemikálií prostredníctvom externej databázy alebo pomocou mapovania import / export, je potrebné pridať nové polia požadované pre WorldShip 2017 a novšie verzie pred dokončením zásielok nebezpečného tovaru.

Prečítajte si viac o spracovaní zásielky s nebezpečným tovaromOtvoriť odkaz v novom okne

Späť na začiatok

Dopravné služby zásielok spoločnosti UPS, ktoré sú menšie ako celokamiónové zásielky (Less-than-Truckload, LTL), ponúka spoločnosť TFI International Inc., jej pridružená spoločnosť alebo divízie (vrátane, bez obmedzenia, TForce Freight), ktoré nie sú pridružené k spoločnosti United Parcel Service, Inc. ani k žiadnej z jej pridružených spoločností, dcérskych spoločností alebo príbuzných subjektov („UPS“). Spoločnosť UPS nepreberá zodpovednosť v súvislosti s dopravnými službami UPS Freight LTL ani žiadnymi inými službami ponúkanými alebo poskytnutými spoločnosťou TFI International Inc. alebo jej pridruženými spoločnosťami, divíziami, dcérskymi spoločnosťami alebo príbuznými subjektmi.