z
 • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

Oznámenia a aktualizácie rozhraní API

Aktualizácie pre rok 2023

Februárové aktualizácie

Aktualizácie príručky pre vývojárov týkajúce sa rozhrania API pre odosielanie

 • Informácia „Vrátiť odosielateľovi“ bola odstránená z prvku Odosielateľ/adresa a boli pridané nové často kladené otázky
 • Boli pridané nové často kladené otázky týkajúce sa odosielania prostredníctvom pracoviska Access Point
 • Boli pridané nové možnosti dodatočného spracovania pre službu Surepost
 • Nové hodnoty v prvku VendorCollectIDTypeCode

Aktualizácie príručky pre vývojárov týkajúce sa rozhrania API pre stanovenie sadzby

 • Tabuľka Typ sadzby bola odstránená
 • Boli pridané nové možnosti dodatočného spracovania pre službu Surepost

Oznámenie týkajúce sa prepravy spoločnosťou UPS v Mexiku

V roku 2022 zaviedla mexická daňová správa nariadenie Carta Porte, ktoré vyžaduje opis tovaru pre všetky balíky do Mexika, z Mexika a v rámci Mexika. Zákazníci boli o tomto nariadení informovaní.

Od 6. marca 2023 začnú rozhrania API spoločnosti UPS vynucovať nariadenie Carta Porte a všetky balíky odosielané do Mexika, z Mexika alebo v rámci Mexika budú musieť obsahovať opis zásielky na úrovni balíka.

Pole opisu na úrovni balíka zobrazené v rôznych formátoch rozhrania API:

 • {“ShipmentRequest”: {“Shipment”: {“Package”: {“Description”: {}}}}}
 • /ShipmentRequest/Shipment/Package/Description
 • /ShipConfirmRequest/Shipment/Package/Description

Zásielky, ktoré neobsahujú opis na úrovni balíka, zlyhajú s nasledujúcim kódom chyby:

 • 121984 – Balík v zásielke v rámci Mexika musí obsahovať opis tovaru.

Januárové aktualizácie

 • API pre odosielanie a rozhranie API pre stanovenie sadzby bude podporovať uvedenie budúceho dátumu, keď sa v žiadosti odošle hodnota podverzie 2205 (k dispozícii iba pre zákazníkov využívajúcich API na zmluvu).

Aktualizácie pre rok 2022

Júlové aktualizácie

Sledovacie číslo pre všetky odpovede Ship API z wwwcie (testovacie prostredie) bude 1ZXXXXXXXXXXXXXXXX. • Možnosť Vytlačiť a poslať (možnosť 2) bola ako možnosť pre zásielky so službou vrátenia odstránená.

Februárové aktualizácie

Rozhranie API na tvorbu cenových ponúk:

 • Dá sa použiť kedykoľvek pri zakladaní produktov, nakupovaní/tvorbe cenových ponúk alebo pri pokladni
 • Vypočíta náklady a kto platí clo, dane, DPH a poplatky za sprostredkovanie
 • Eliminuje nepredvídané problémy pre vašich maloobchodných zákazníkov
 • Automaticky predpovedá váš HTS kód

Januárové aktualizácie

Aktualizácie príručky pre vývojárov (API pre stanovenie sadzby/API pre posielanie)

 • V rámci skupiny Príplatok za vyzdvihnutie alebo doručenie v odľahlých oblastiach sa položka Preťaženie aktualizuje na možnosť Odľahlá oblasť.
 • Kategória príplatku Príplatok počas sezónnej špičky sa aktualizovala na Príplatok za špičku/dopyt a aktualizovali sa aj podtypy.

Súvisiace informácie