z
 • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

Kroky na plánovanie integrácie rozhrania API

Skôr než začnete s integráciou rozhraní API, si pozrite nasledujúce kroky, ktoré vám pomôžu stanoviť náklady a čas potrebný na vývoj. Tieto kroky berú do úvahy obchodné aj technické plánovanie.

Plánovanie integrácie rozhraní API:

 • Zmapujte a zdokumentujte obchodné procesy a problémy.
 • Detailne stanovte obchodné potreby a zdokumentujte softvérové funkcie, ktoré sú potrebné na vyriešenie daných problémov.
 • Identifikujte vhodné rozhrania API na splnenie obchodných potrieb.
 • Požiadajte oddelenie IT o odhad, či je lepšie danú technológiu vyvinúť, alebo kúpiť.
 • Stanovte úroveň zručností vývojárov potrebnú na kódovanie vo formáte XML alebo kódovanie webovej služby.
 • Zhodnoťte náklady a potrebný čas na integráciu rozhraní API (vývoj) alebo zakúpenie softvéru s integrovanými rozhraniami API (zakúpenie). Zhodnotenie by malo obsahovať nasledujúce body:
  • počet a typ platforiem a systémov, ktorých sa to týka,
  • výrazné vplyvy na rozhrania a internú logiku spracúvania jednotlivých systémov,
  • počet rozhraní API, ktoré sa budú integrovať,
 • kompletná analýza nákladov a výnosov vrátane podpory.
 • Na základe odhadovaných nákladov a potrebného času na integráciu rozhraní API sa rozhodnite pre vývoj alebo nákup.

Ak sa rozhodnete pre vývoj, teda budete rozhrania API integrovať sami, pokračujte kliknutím na odkaz Zobraziť pokyny pre vývojárov.

Zobraziť pokyny pre vývojárov