z
  • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

Pokyny pre vývojárov

Môžete implementovať prispôsobenú integráciu rozhraní API od spoločnosti UPS na základe vašich konkrétnych systémov, platforiem a softvéru. Prispôsobenie vyžaduje odbornosť a zdroje. Len programátori so znalosťami kódovania v jazyku XML/webových služieb majú kvalifikáciu na integráciu rozhraní API od spoločnosti UPS. Na zabezpečenie správneho naprogramovania a integrácie obchodného systému alebo webovej lokality vám odporúčame zveriť programovanie, testovanie a certifikáciu funkcií od spoločnosti UPS pracovníkovi oddelenia IT vo vašej spoločnosti alebo skúsenému externému vývojárovi.

Proces integrácie rozhraní API je rovnaký pre všetkých vývojárov. Vytlačte si nasledujúce pokyny a rozdajte ich vývojárom.

  1. Implementácia: Pozorne si prečítajte požiadavky pre jednotlivé rozhrania API na stránke Vývojového nástroja UPS na adrese ups.com (pozrite si nasledujúci odkaz). Prevezmite si nástroj na vývoj softvéru (SDK) a pozorne si prečítajte celý návod pre vývojárov pre rozhranie API, ktoré budete integrovať. Vývojový nástroj obsahuje aj vzorový kód a jazyky WSDL. Po preskúmaní nástroja by ste mali požiadať o prístup k testovaciemu prostrediu UPS. Väčšina rozhraní API umožňuje okamžitý prístup k testovaciemu a produkčnému prostrediu. Aktivácia produkčného prístupu u nasledujúcich rozhraní API však vyžaduje druhú žiadosť: Overenie adresy na úrovni ulice, Lokátor, Vyzdvihnutie, Stanovenie sadzby (len kusové zásielky) a Odosielanie.
  2. Vykonajte testovanie: Spoločnosť UPS poskytuje testovacie prostredie, ktoré je pomocou prístupového kľúča dostupné pre všetky rozhrania API. Umožňuje vám simulovať živé správy so žiadosťami a odpoveďami, čo vám pomôže zabezpečiť správne formátovanie vašich žiadostí v jazyku XML alebo žiadostí webových služieb.
  3. Prechod na produkciu: Po odoslaní súborov certifikačnému tímu spoločnosti UPS a ich schválení vám bude udelený produkčný prístup. E-mailová adresa na odoslanie súborov sa nachádza v najaktuálnejšom návode pre vývojárov.
  4. Získajte technickú podporu: E-mailovú technickú podporu môžete kedykoľvek získať na adrese ups.com. K e-mailovej žiadosti o podporu priložte súbor s vašimi dopytmi/odpoveďami a chybami. Tím technickej podpory prvej úrovne odpovie nasledujúci deň (okrem sviatkov v USA). Ak je váš záznam s problémom eskalovaný na oddelenie technickej podpory tretej úrovne, odpoveď dostanete nasledujúci pracovný deň (okrem sviatkov v USA). Ak máte všeobecné otázky, na nižšie uvedenom odkaze si môžete stiahnuť súbor s Databázou znalostí. Tento zdroj obsahuje odpovede na stovky otázok o rozhraniach API. Ak je váš problém urgentný a potrebujete okamžitú pomoc, môžete zavolať na linku technickej podpory prvej úrovne v USA na čísle 800 247 9035.

Prejsť na Vývojový nástroj UPS a stiahnuť SDK

Prejsť do časti Developer Resource Center

Prejsť na stránku Integrácia rozhraní API v rámci Vývojového nástroja UPS

Dopravné služby zásielok spoločnosti UPS, ktoré sú menšie ako celokamiónové zásielky (Less-than-Truckload, LTL), ponúka spoločnosť TFI International Inc., jej pridružená spoločnosť alebo divízie (vrátane, bez obmedzenia, TForce Freight), ktoré nie sú pridružené k spoločnosti United Parcel Service, Inc. ani k žiadnej z jej pridružených spoločností, dcérskych spoločností alebo príbuzných subjektov („UPS“). Spoločnosť UPS nepreberá zodpovednosť v súvislosti s dopravnými službami UPS Freight LTL ani žiadnymi inými službami ponúkanými alebo poskytnutými spoločnosťou TFI International Inc. alebo jej pridruženými spoločnosťami, divíziami, dcérskymi spoločnosťami alebo príbuznými subjektmi.