Preskočiť na hlavný obsah

Zasielanie batérií a zariadení s batériami

Spoločnosť UPS bude s účinnosťou od 1. januára 2017 vyžadovať plnú reguláciu batérií z časti II.

Spoločnosť UPS zmení s účinnosťou od 1. januára 2017 požiadavky na leteckú prepravu lítiových batérií. Tieto zmeny zavádzame v rámci našej neustálej snahy o zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov a zároveň naplnenia potrieb našich zákazníkov.

Na základe tejto zmeny sa bude vyžadovať, aby boli všetky letecké zásielky v rámci USA i medzinárodné letecké zásielky obsahujúce lítium-iónové alebo kovové články a batérie bez príslušných zariadení prepravované prostredníctvom leteckej služby UPS pripravené a odosielané ako plne regulovaný nebezpečný tovar. Od 1. januára 2017 už spoločnosť UPS nebude umožňovať obmedzenú reguláciu leteckých zásielok napríklad na základe:

 • časti II pokynov asociácie IATA pre balenie č. 965 (iónové batérie, UN 3480) a 968 (kovové batérie, UN 3090)
 • hlavy 49 § 173.185 ods. (c) zbierky federálnych zákonov CFR


Odosielatelia budú musieť pred leteckým odoslaním lítium-iónových alebo lítium-kovových batérií bez príslušných zariadení uzatvoriť zmluvu o službe prepravy nebezpečného tovaru so spoločnosťou UPS. Táto požiadavka sa nevzťahuje na zásielky určené na pozemnú prepravu spoločnosti UPS®. V súvislosti s týmito zmenami sa môžu účtovať poplatky za dodatočné služby. 
 
Tieto zmeny sa týkajú nasledujúcich služieb:

UPS Next Day Air®, UPS 2nd Day Air®, UPS 3 Day Select®, UPS Express Critical®, UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express®, UPS Worldwide Express Freight®, UPS Worldwide Saver®, UPS Worldwide Expedited®, UPS Express® Freight, UPS Air Freight Direct®, UPS Air Freight Consolidated®, UPS Next Day Air® Freight a UPS 2nd Day Air® Freight, ako aj UPS Ground používaná na Aljaške, Havaji a v Portoriku.

Späť na začiatok

Guidance on Shipping Lithium Battery Power Banks

The 2017 IATA Dangerous Goods Regulations and supplemental IATA Lithium Battery Guidance clarify that battery packs, modules or battery assemblies, often known as power banks or portable chargers, are regulated as lithium ion batteries (UN3480). Such shipments are subject to the UPS requirement that, when shipped by air, all lithium ion and metal batteries must be shipped as fully regulated dangerous goods.

Classification questions related to a specific product should be directed to the appropriate national authority in the country from or within which a shipper wishes to send lithium batteries.

UPS Section II Battery Requirements Changing

Späť na začiatok

Nové medzinárodné nariadenia o lítiových batériách

2016: Medzinárodné nariadenia platné  pre letecké zásielky lítiových batérií sa zmenili. Rada Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) prijala doplnenia k usmerneniam pre lítiové batérie v technických pokynoch organizácie ICAO. Dodržiavanie nových nariadení vstúpi do platnosti 1. apríla 2016. Doplnenia sa týkajú:

 • Zákaz prepravy lítium-iónových batérií prostredníctvom osobných lietadiel: Všetky zásielky obsahujúce lítiové batérie bez zariadení je zakázané posielať prostredníctvom osobných lietadiel. Následkom toho, všetky lítiovo-iónové batérie musia byť označené štítkom ´´Len nákladné lietadlá´´. Vzhľadom na to, že UPS sa spolieha pri prepravovaní zásielok v určitých častiach svojej prepravnej siete na osobné lietadlá, táto zmena bude obmedzovať iba krajiny pôvodu a určenia prístupné pre zásielky s lítiovo-iónovými batériami. Toto obmedzenie neovplyvňuje lítium-iónové batérie zabalené alebo obsiahnuté v zariadení.
 • ohraničenie stavu nabitia: 30-percentná hranica stavu nabitia lítiovo-iónových článkov a baterií, vrátane článko a batérií uvedených v časti 2. To neplatí pre batérié zabalené so zariadením alebo vnútri zariadenia.
 • Obmedzenie množstva balíkov: odosielateľ nemôže ponúknuť viac ako jeden balík časti 2 (len batérié) na zásielku.
 • Obmedzenia na vonkajšie balenie: vonkajšie balenie nemôže obsahovať viac ako balík časti 2, t. j. 8 článkov alebo 2 batérie (len batérie).
 • Oddelenie balení s batériami: odosielateľ musí zabezpečiť zásielky lítiových batérií (len batérií) oddelene od ostatného nákladu.


Tieto dodatky sú podrobnejšie rozpísané v aktualizačnej správe o lítiových batériách, ktorú je možné nájsť na webovej stránke medzinárodnej asociácie leteckej prepravy IATA: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/lithium-battery-update.pdf.

2015: Medzinárodné predpisy platné pre letecké zásielky batérií na báze kovového lítia sa zmenili. Zhoda s novými predpismi je povinná od 1. januára 2015.

Predpisy, vydané Medzinárodnou asociáciou leteckých prepravcov (IATA), zakazajú prepravu batérií s obsahom kovového lítia (prepravované bez vybavenia), v dopravných lietadlách. Výsledkom je, že UPS obmedzí dopravu takýchto zásielok v rámci svojej siete International Dangerous Goods (IDG).

Internationella föreskrifter för litiumbatterierOtvoriť odkaz v novom okne

Späť na začiatok

Predbežné schválenie prepravy lítiových kovových batérií

S účinnosťou od 1. júla 2015 sa bude požadovať od všetkých existujúcich zákazníkov a nových zákazníkov, ktorí si želajú zasielať samotné batérie na báze kovového lítia bez prístroja (UN3090) leteckou službou UPS, aby k tomu získali predbežné schválenie od UPS Airlines.

Táto požiadavka platí pre všetky zásielky batérií na báze kovového lítia, vrátane tých, ktoré sú považované za mierne regulované (ako napr. malé články alebo batérie), ako aj pre tie, ktoré sú plne regulované. Plne regulované zásielky si vyžadujú priložiť aj dokumenty pre zasielanie nebezpečného tovaru a osobitnú dohodu s UPS o nebezpečnom tovare.

Odosielatelia môžu ihneď začať získavať predbežné schválenie. Stiahnite si prosím nižšie uvedený PDF formulár, vyplňte ho anglicky, a pošlite emailom na dangerousgoods@ups.com. Po preverení vašej žiadosti dostanete ďalšie pokyny v emaile odoslanom z dangerousgoods@ups.com.

Stiahnite si formulár predbežného schválenia (len anglicky)Otvoriť odkaz v novom okne

Späť na začiatok

Obmedzenia služieb týkajúce sa lítiovo-iónových batérií

Niektoré osobné a nákladné letecké spoločnosti, ktoré UPS momentálne využíva na obsluhu trhu po celom svete zakazujú vo svojich lietadlách prepravu lítiovo-iónových batérií balených bez príslušenstva (UN3480, prepravované v súlade s časťou II IATA Pokyny pre balenie 965).

Výsledkom je, že niektoré krajiny už nie sú prístupné ako krajiny pôvodu alebo určenia pre takéto dodávky.

Nižšie sú uvedené miesta, pre ktoré nie je k dispozícií letecká preprava batérií. Tento zoznam sa môže meniť pričom najnovšie informácie poskytneme hneď ako budú k dispozícií.

Stiahnite si obmedzenia služieb týkajúce sa lítiovo-iónových batériíOtvoriť odkaz v novom okne

Späť na začiatok

Typy batérií

V súčasnosti je dostupných veľa typov batérií, a niektoré sú v preprave regulované ako nebezpečný tovar, ktorý môžu zasielať len zmluvní prepravcovia v rámci oblasti služieb povolených nebezpečných tovarov UPS.

Olovené batérie: Bežné v automobiloch, elektrických invalidných vozíkoch, niektorých zdrojov nepretržitého napájania počítačovej techniky a iných aplikáciách. Tieto batérie obsahujú vysoko korozívnu kyselinu a môžu pri skratovaní spôsobiť požiar.

 • Preprava testovaných a osvedčených batérií bez rizika úniku je na základe medzinárodných pravidiel povolená v rámci bezpečných zásielok, ak nedochádza k únikom z prasknutého obalu pri vysokej teplote. Batérie a obaly môžu byť taktiež označené ako "NONSPILLABLE" (Bezúnikové) alebo "NONSPILLABLE BATTERY" (Bezúniková batéria).


Lítiové batérie: Existujú dva typy lítiových batérií: Lítium-iónové a lítiové. V prípade pádu, stlačenia alebo skratu sa môžu vznietiť. Na tieto batérie sa vzťahujú špeciálne predpisy. Lítium-iónové batérie sa používajú v mobilných telefónoch a prenosných počítačoch. Lítiové batérie sa používajú v baterkách, hodinkách a kalkulačkách. Zásielky, ktoré vyžadujú prepravné dokumenty pre nebezpečný tovar, sú prijímané len od zmluvných zasielateľov na prepravu v obsluhovanej oblasti spoločnosti UPS pre nebezpečný tovar. Niektoré lítiové batérie nemôžu využívať službu prepravy nebezpečného tovaru od spoločnosti UPS.

Lithium Ion and Lithium Metal BatteriesLítium-iónové batérie (vľavo) a lítiové batérie (vpravo).

Iné batérie: I keď bežné suché články (napr. batérie AA, C, D) nemusia byť regulované ako ohrozujúce materiály, všetky batérie môžu pri skratovaní spôsobiť požiar, ak nie sú batérie a ich kontakty chránené.

Späť na začiatok

Chráňťe batérie a terminály

Keď zasielate batérie, musíte chrániť všetky terminály pred skratovaním tak, že úplne zakryjete terminály izolačným materiálom (napr. použitím elektrikárskej pásky alebo uložením každej batérie zvlášť do plastikového vrecka).

 • Skratovanie môže spôsobiť požiare.
 • Zabalte batérie tak, aby boli chránené pred rozbitím alebo poškodením a aby sa zabránilo ich posúvaniu sa počas manipulácie.
 • Vždy ukladajte kovové predmety a iné materiály, ktoré môžu skratovať terminály batérií, oddelene od batérií - napr. použite separátnu vnútornú krabicu zvlášť na batérie.

Späť na začiatok

Prevencia požiarov

Žiadne zariadenie s inštalovanými batériami sa nesmie zapnúť počas prepravy. Ochranné spínače, ktoré môžu byť neúmyselne aktivované. Aj veľmi jednoduché zariadenia ako svetelné baterky alebo nabíjatelné vŕtačky môžu vyprodukovať nebezpečné množstvo tepla, ak sú náhodne aktivované.

Späť na začiatok

Stiahnuté alebo recyklované batérie

Nikdy nezasielajte stiahnuté alebo recyklované batérie leteckou prepravou.

 • Medzinárodné letecké služby zahŕňajú UPS Express, UPS Worldwide Express Freight, a UPS Expedited.
 • Ďalšie letecké služby sú identifikované ako UPS Next Day Air®, UPS 2nd Day Air®, a 3 Day SelectSM.

Späť na začiatok

Elektronické zariadenia na opravu

Pri posielaní zariadení ako sú počítače, mobilné telefóny alebo iné zariadenia fungujúce na batérie na opravu je v prípade, že hrozí riziko prehriatia potrebné ich prepravovať bez batérií.

Späť na začiatok

Dokumenty o lítiových batériách pre maloobchod

Získajte podrobné informácie o tom, ako bezpečne zabaliť a označiť vaše zásielky s batériami:

Bezpečnostný dokument k lítiovým batériámOtvoriť odkaz v novom okne


Poznámka: Tieto dokumenty sa používajú pri tendrovaní vecí obsahujúcich lítiové batérie alebo samotných lítiových batérií cez maloobchodný pultový predaj. Platné maloobchodné kanály zahŕňajú: UPS Zákaznické centrá, UPS Store, autorizované zásielkové predajné miesta a komerčné pulty.

Späť na začiatok

Príbuzné odkazy

UPS prepravuje nebezpečný tovar do a zo schválených krajín.

Oblasti so servisom Nebezpečný tovarOtvoriť odkaz v novom okne