z
  • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
  • Service impacts related to Coronavirus Viac
Preskočiť na hlavný obsah

Balenie pôvodného výrobcu

Balenie pôvodného výrobcu je obvykle určené pre zásielky na paletách namiesto kusovo balených zásielok. Toto balenie je navyše určené na jednorazové a nie na opakované posielanie produktu. Opakované používanie balenia pôvodného výrobcu zariadenia na posielanie v prostredí samostatných balíkov preto zvyšuje riziko poškodenia produktu. Škatuľu od výrobcu používajte opakovane, len ak je nová alebo takmer nová a a ak bola špeciálne vyrobená tak, aby odolala nárazom.

Používajte len balenie pôvodného výrobcu

Balenie pôvodného výrobcu používajte len ak je nové alebo takmer nové. Čím viac sa škatuľa používa, tým viac stráca svoje pôvodné ochranné schopnosti a nemusí dostatočne chrániť vašu zásielku. Uistite sa, že škatuľa je pevná, a vo vynikajúcom stave, nie je prepichnutá, otrhaná, roztrhaná a nemá poškodené rohy, a že žiadna príklopka nie je poškodená. Nikdy nepoužívajte škatule od topánok ani kartónové škatule. Odstráňte staré štítky s adresami, označenia nebezpečného materiálu, napr. štítok s označením stupňa rizika ako aj doručovacie značky a čiarové kódy spojené s predchádzajúcimi zásielkami. Uistite sa, že vnútorná pena nie je popraskaná ani prasknutá. Ak je penová vložka prasknutá, vymeňte ju za novú.

Dvojité balenie pri použití balenia pôvodného výrobcu

Ďalšou možnosťou, ktorá zahŕňa použitie balenia pôvodného výrobcu, je dvojitá škatuľa. Všetky elektronické zariadenia musia byť v dvojitej škatuli, okrem prípadu, ak škatuľa vyhovuje špeciálnym podmienkam opakovaného použitia, uvedenými v predchádzajúcom texte. Postup použitia dvojitej škatule pri použití balenia pôvodného výrobcu:

Uistite sa, že pôvodné balenie je v dobrom stave, a že vnútorná pena nie je popraskaná ani prasknutá. Ak je penová vložka prasknutá, vymeňte ju za novú, alebo ju opravte pomocou samolepiacej pásky so šírkou 5,08 cm. Je dôležité, aby sa zásielka neposúvala v prepravnom obale pôvodného výrobcu.

Použite nový prepravný obal, ktorý je minimálne o 15,24 cm dlhší, širší a vyšší než škatuľa pôvodného výrobcu.

Vyplňte dno novej prepravnej nádoby výstužovou penou s hrúbkou najmenej 5,08 až 7,62 cm, polyuretánovými rohovými alebo hranovými výstužami, nafukovacím tlmiacim materiálom, voľne sypanými orieškami alebo iným vhodným ochranným materiálom.

Umiestnite škatuľu pôvodného výrobcu na tlmiaci materiál a do stredu prepravnej nádoby, pričom nechajte tlmiaci priestor najmenej 5,08 až 7,62 cm okolo zvyšných piatich strán obalu.

Vyplňte zvyšný voľný priestor v balíku výstužovou penou, polyuretánovými rohovými alebo hranovými výstužami, nafukovacím tlmiacim materiálom, voľne sypanými orieškami alebo iným vhodným ochranným materiálom.

Zalepte prepravnú nádobu buď samolepiacou alebo nylonovou páskou so šírkou najmenej 5,08 cm, alebo papierovou lepiacou páskou so šírkou 7,62 cm a nosnosťou 25 kg. Dôkladne zatvorte škatuľu nalepením troch pruhov pásky na hornú aj dolnú stranu škatule tak, aby stredný spoj a dva okrajové spoje boli pevne spojené.