z
  • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
  • Service impacts related to Coronavirus Viac
Preskočiť na hlavný obsah

Voľná výplň

Voľná výplň sa používa na vyplnenie prázdneho priestoru v balíkoch, ktoré obsahujú ľahké, ale nie krehké predmety. Príkladom voľnej výplne sú nafúknuté polystyrénové oriešky.

Používanie voľnej výplne

Použite dostatočné množstvo sypaných orieškov, ktoré zabráni posúvaniu obsahu, keď zatrasiete škatuľou. Odporúča sa, aby škatuľa bola naplnená mierne kopcom, pretože materiál sa počas prepravy usádza. Tiež sa odporúča, aby ste medzi obsah a oriešky umiestnili kusy plochého kartónu, ktoré pomôžu zabrániť posúvaniu medzi orieškami.

Ďalšie odporúčania: Krehké predmety obaľte samostatne viacerými vrstvami baliaceho materiálu (baliaceho materiálu s malými alebo veľkými bublinkami) a vložte ich do odporúčanej prepravnej škatule. Krehké predmety musia byť vhodne oddelené od ostatných predmetov a od rohov, strán, vrchu a spodku škatule. Každý predmet musí byť obalený najmenej 5,08 cm materiálu a musí sa nachádzať aspoň 5,08 cm od stien škatule. Tým sa zabráni poškodeniu produktu iným produktom a obsah sa ochráni pred nárazom a vibráciami, ktoré sa môžu preniesť zvonka škatule na obsah.

Voľná výplň sa neodporúča používať pre rovné, úzke alebo relatívne ťažké produkty, ktoré sa môžu posúvať v balíku. Pretože voľná výplň sa môže zároveň posúvať a usádzať počas procesu distribúcie, posúvanie produktu v balíku môže vystaviť produkt vyššej pravdepodobnosti poškodenia.

Voľná výplň, napr. nafúknuté polystyrénové oriešky, vytvára statickú elektrinu a môže poškodiť elektroniku. Pre elektroniku je potrebné použiť antistatické oriešky. Použite igelitové vrecia, bublinkový baliaci materiál alebo iný materiál na obalenie predmetu, aby sa oriešky nedostali do miest, kde by mohli poškodiť tovar.