z
 • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
 • Service impacts related to Coronavirus Viac
Preskočiť na hlavný obsah

Chladiace prostriedky a chladivá

Baliace materiály

Chladiace zmesi a kvapaliny

Chladiace zmesi a kvapaliny sa používajú na to, aby udržali produkty citlivé na teplotu počas prepravy studené alebo zmrazené. Počas prepravy produktov citlivých na teplotu si položte nasledujúce otázky:

 • Aký je bezpečný teplotný rozsah pre uskladnenie vášho produktu?
 • Koľko váži váš produkt? Aké sú jeho rozmery?
 • Budete prepravovať vaše produkty sezónne alebo počas celého roka?
 • Budete mať pravidelné prepravy k tomu istému zákazníkovi, jednorazové prepravy k mnohým zákazníkom alebo kombináciu oboch?
 • Kde sídlia vaši zákazníci?
 • Aký je predpokladaný čas prepravy vášho produktu?
 • Vyžaduje si váš produkt prepravu počas noci s garantovaným doručením ráno alebo môže byť prepravovaný tri až päť dní?

Suchý ľad (zmrazený oxid uhličitý) a gélové chladiace zmesi sú najbežnejšími druhmi prepravných chladiacich zmesí/kvapalín. 

Suchý ľad je dostupný vo forme kociek alebo guľôčiek a má povrchovú teplotu mínus 109 stupňov F (mínus 78 stupňov C). Keď sa suchý ľad topí, vytláča kyslík a ochladzuje sa. Zaobchádzaniu so suchým ľadom sa musí venovať špeciálna pozornosť. Na jeho používanie sa vzťahujú špeciálne nariadenia pre nebezpečné materiály. Preprava so suchým ľadom sa uskutočňuje len na základe zmluvy. Pre viac detailov kontaktujte prosím UPS.

Gélové chladiace zmesi sú dostupné vo forme blokov a obalov. Používajú sa na to, aby udržali produkty medzi 30 stupňami F (mínus 1 stupeň C) a 60 stupňami F (16 stupňov C).

Všetky ochladzované balíky posielané prostredníctvom UPS musia byť jasne označené nasledujúcimi informáciami:

1. Typ chladiacej zmesi použitej vo vnútri balíka.
2. Množstvo chladiacej zmesi vo vnútri balíka.
3. Typ ochladzovaného produktu.

Dodatočné úvahy

 • Neumiestňujte chladiacu zmes na spodok balíka, pretože studený vzduch nebude cirkulovať
 • Vyplňte všetok voľný priestor vo svojom balíku vhodným baliacim materiálom, aby ste zabránili pohybu produktu počas prepravy
 • Zabaľte produkty citlivé na teplotu do dvoch vodotesných umelých tašiek alebo použite savý materiál spolu s igelitovým vreckom
 • Neprepravujte produkty citlivé na teplotu počas víkendu
 • Ak používate suchý ľad, zabaľte chladiacu zmes do papiera alebo inej škatule, aby ste spomalili rýchlosť roztápania a predišli potrebe ďalšieho priestoru
 • Keď používate suchý ľad, neutesňujte obal uzavretý vo vnútri. Vetranie je potrebné, aby bol umožnený únik plynu oxidu uhličitého z balíka

Späť na začiatok