z
  • Coronavirus UpdateViac
  • Prevádzka UPS je otvorená: Vplyv na služby v súvislosti s koronavírusom… viacViac
Preskočiť na hlavný obsah

Vývozná dokumentácia

Vývozná dokumentácia

UPS používa vaše dovozné a vývozné dokumenty na riadne deklarovanie vašej zásielky na colných úradoch v krajine vývozu ako aj v krajine dovozu. Tu uvedené informácie vám pomôžu v procese dokumentovania.

Poznámka: Pri zásielkach posielaných medzi členskými štátmi Európskej únie sa nevyžaduje žiadna vývozná dokumentácia na colné prejednanie, ak sa posiela tovar vo voľnom obehu. Pri tovaroch, ktoré nie sú vo voľnom obehu, musíte vyplniť a priložiť obchodnú faktúru.

Pre dokumentové zásielky

Dokument je vo všeobecnosti definovaný ako ručne alebo strojom napísaná, alebo tlačiarňou vytlačená komunikácia nekomerčnej hodnoty.

Keď posielate medzinárodné dokumenty v obálke UPS Express Envelop, alebo v inom obale, stačí vám vyplniť prepravný štítok UPS. Bežne sa nevyžaduje faktúra.

Považujte každú obálku alebo iný balík sa zásielku.

Pre nedokumentové zásielky

Ak vaše medzinárodné zásielky obsahujú iné položky ako dokumenty, obvykle sa vyžaduje jeden originál a dve kópie obchodnej faktúry, spolu s prepravným dokumentom UPS.

Ak posielate viacero balíkov jednému príjemcovi, len hlavný balík(1) vyžaduje prepravný dokument(2) a tri kópie obchodnej faktúry(3). Každý ďalší balík musí obsahovať štítok s adresou a štítok k zásielke pre celosvetové služby UPS.

V prípade zásielok UPS Worldwide Express FreightSM, sa obvykle vyžaduje jeden originál a dve kópie faktúry pre zákazníka, spolu s prepravným dokumentom UPS. V prípade viacerých paliet rovnakému zákazníkovi sa prepravný dokument(2) alebo tri kópie obchodnej faktúry(3) vyžadujú len pre hlavnú paletu(1). Každá ďalšia paleta musí mať štítok s adresou a štítok k zásielke pre celosvetové služby UPS.

Ak potrebujete odbornú pomoc, kontaktujte UPS.

Dodatočná dokumentácia

Môžu sa vyžadovať ďalšie dokumenty na základe charakteru a hodnoty zásielky a príslušných pravidiel krajiny miesta určenia. V niektorých krajinách sa napríklad vyžaduje potvrdenie o pôvode za účelom prejednania.

Súvisiace informácie

Príbuzné odkazy

Včasné oznámenie pre potraviny vyvážané do USA a prechádzajúce cez USA

Nové nariadenia Ministerstva USA pre kontrolu potravín/liekov (FDA) vyžadujú viac informácií na prejednanie dovážaných potravín na Americkej správe ciel a ochrany hraníc a FDA.

Vyplniť formulár včasného oznámenia