z
  • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

Objemová hmotnosť

Ak  je váš balík rozmerovo väčší v pomere k hmotnosti, pri výpočte sadzby za poslanie zásielky by ste mali vziať do úvahy objemovú hmotnosť balíka.

Prečítajte si o objemovej hmotnosti

Stanovenie, akú hmotnosť použiť pri výpočte sadzby vyžaduje, aby ste určili, ktoré pravidlo použiť. Objemová hmotnosť odzrkadľuje hustotu balíka, ktorá predstavuje množstvo priestoru, ktorý balík zaberá vo vzťahu ku jeho skutočnej hmotnosti. Objemová hmotnosť sa môže vzťahovať na všetky domáce a medzinárodné služby UPS. Fakturovateľná hmotnosť je hmotnosť, ktorá sa používa na vypočítanie sadzby. Pre domáce a medzinárodné služby bude fakturovateľná hmotnosť väčšie číslo z objemovej hmotnosti alebo skutočnej hmotnosti. Výpočet objemovej hmotnosti podlieha zmene bez predchádzajúceho upozornenia.

Balíky, ktoré presahujú hmotnostné a veľkostné limity UPS nie sú akceptované pre prepravu. Ak sa zistia v systéme UPS, podliehajú poplatku za Limity nad maximum.

Späť na začiatok

Ako zmerať objem balíka

Vypočítajte objem  balíka v centimetroch kubických vynásobením  výšky, dĺžky a  šírky. Zaokrúhlite každú hodnotu na najbližší celý centimeter. Výsledná celková hodnota je objem vášho balíka.

Measuring Cubic Size
Späť na začiatok

Ako vypočítať objemovú hmotnosť

Ak objemová hmotnosť balíka prekračuje jeho skutočnú hmotnosť, môžete ju počítať ako fakturovateľnú hmotnosť.

  • Stanovenie skutočnej hmotnosti: Použite akúkoľvek štandardnú váhu na určenie skutočnej hmotnosti balíka. Zaokrúhlite každý zlomok na najbližší polkilogram smerom hore.
  • Stanovenie objemovej hmotnosti: Vydeľte objem balíka v centimetroch kubických číslom 5 000. Zaokrúhlite každý zlomok na najbližší polkilogram smerom hore.
  • Stanovenie fakturovateľnej hmotnosti: Porovnajte skutočnú hmotnosť balíka s jeho objemovou hmotnosťou. Vyššia z týchto dvoch hodnôt hmotnosti je fakturovateľná hmotnosť a bude použitá pri výpočte sadzby.

V prípade zásielok s viacerými balíkmi spočítajte fakturovateľnú hmotnosť všetkých balíkov v zásielke.

Späť na začiatok

Podmienky pre veľké balíky

Balík UPS sa považuje za veľký balík, keď súčet jeho dĺžky plus obvodu [(2 x šírka) + (2 x výška)] prekračuje 300 cm, ale neprekračuje maximálnu veľkosť 400 cm.

Späť na začiatok

Príplatok za veľký balík

Balík je považovaný za "veľký balík", ak súčet jeho dĺžky a obvodu [obvod = (2 x šírka) + (2 x výška)] prekračuje 300 cm, ale neprekračuje maximálnu veľkosť 400 cm stanovenú spoločnosťou UPS.

Pre veľký balík platí minimálna účtovateľná hmotnosť 40 kg.

Ak sa na balík vzťahuje poplatok za veľký balík, poplatok za dodatočnú manipuláciu už nebude účtovaný.

Späť na začiatok