z
 • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: 22. mája 2018

Spoločnosť United Parcel Service, Inc. spolu s našimi dcérskymi spoločnosťami a pridruženými spoločnosťami (spoločne „UPS“) rešpektuje vaše obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme o spotrebiteľoch, ako môžeme tieto údaje použiť a komu ich môžeme poskytnúť. Oznámenie tiež opisuje opatrenia, ktoré prijmeme na ochranu osobných údajov. Okrem toho vám povieme, ako môžete požiadať o (i) prístup k osobným údajom, ktoré o nás uchovávame, alebo ich zmenu, (ii) zrušenie súhlasu, ktorý ste nám predtým poskytli, (iii) upustenie od odosielania určitých informácií a (iv) odpoveď na otázky týkajúce sa našich postupov ochrany osobných údajov. Toto upozornenie sa nevzťahuje na obchod UPS Store ani na žiadne iné miesto predaja.  Toto oznámenie sa nevzťahuje na žiadnu dcérsku spoločnosť ani pridruženú spoločnosť spoločnosti United Parcel Service, Inc., ktorá má svoje vlastné upozornenie o ochrane osobných údajov vrátane obchodu UPS Store alebo akéhokoľvek iného predajného miesta.

Naše postupy ochrany osobných údajov sa môžu líšiť v závislosti od krajín alebo území, v ktorých pôsobíme, aby odrážali miestne postupy a zákonné požiadavky.

Niektoré informácie o konkrétnych krajinách môžete zobraziť výberom odkazu na dodatok nižšie.

Ak chcete prejsť na uvedenú časť, vyberte jeden z nižšie uvedených odkazov:

Informácie, ktoré sme získali

Môžeme získať osobné údaje spotrebiteľov (napríklad meno, kontaktné údaje a informácie o platbe) v súvislosti s rôznymi činnosťami, ako sú (i) používanie webových stránok a aplikácií spoločnosti UPS, (ii) prepravné činnosti vrátane dodávky a vyzdvihnutia zásielok, (iii) žiadosti o sledovanie zásielok alebo odpovede na otázky, (iv) udalosti, na ktorých sa zúčastňujeme, (v) propagačné akcie a iné ponuky a (vi) volania do zákazníckych služieb a účtovných centier, ktoré môžu byť zaznamenané.

Medzi osobné údaje, ktoré môžeme získať, patria tieto typy:

 • individuálne a obchodné kontaktné údaje (napríklad meno, názov spoločnosti, fyzická adresa, e-mailová adresa a telefónne alebo faxové číslo)
 • informácie o odoslaní (ako napríklad: (i) kontaktné údaje týkajúce sa expedície, ako je meno odosielateľa, prijímateľ a/alebo meno suseda (pre funkciu UPS My Choice „nechať u suseda“), fyzická adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, (iii) číslo účtu UPS a (iv) informácie, ktoré nám boli poskytnuté, ktoré nám pomáhajú pristupovať k miestam, ktorým poskytujeme službu) a informácie, ktoré nám boli poskytnuté v súvislosti s obsahom určitých zásielok, ale iba v rozsahu, v ktorom môže byť identifikovateľná osoba spojená s takýmto obsahom.
 • informácie, ktoré nám umožňujú overiť totožnosť jednotlivca
 • mená, e-mailové adresy a telefónne čísla ostatných subjektom, ktorým sme povinní zasielať informácie
 • informácie poskytnuté ako reakcia na prieskumy
 • používateľské meno, heslo a ďalšie poverenia používané na prístup k produktom a službám UPS
 • správy o sociálnych médiách, obsah a ďalšie údaje uverejnené na oficiálnych stránkach sociálnych médií alebo inde na internete (ako sú iné verejné lokality) a informácie (napríklad e-mailová adresa a ďalšie informácie, s ktorých poskytovaním ste súhlasili), ktoré získame prostredníctvom UPS aplikácie sociálnych médií, nástrojov, mini-aplikácií a plug-inov (vrátane prihlasovacích služieb tretích strán, ako napríklad „Prihlásiť sa na Facebook“)
 • geografické umiestnenie mobilného zariadenia, ak používate určité funkcie našich aplikácií
 • platobné informácie (vrátane údajov o platobných kartách alebo číslach platobných služieb online a fakturačnej adresy) a finančné informácie (napríklad čísla bankových účtov)
 • Daňové identifikačné číslo za okolností, za ktorých požadujete produkty alebo služby, pre ktoré sa tieto informácie vyžadujú, alebo v súvislosti s určitými propagačnými akciami alebo losovaním
 • ďalšie osobné informácie, ktoré nám môžu byť poskytnuté na získanie produktu alebo služby UPS

Na účely poskytovania služieb dostávame od našich zákazníkov aj osobné informácie o spotrebiteľovi. Môžeme dostať osobné informácie od tretích strán vrátane verejných databáz, platforiem sociálnych médií alebo partnerov tretích strán, ako sú analytici alebo poskytovatelia marketingu.

Keď vyzdvihneme alebo doručíme zásielku alebo poskytneme iné služby, môžeme získať fyzické údaje o polohe. Patria sem napríklad údaje identifikujúce skutočnú polohu fyzickej adresy pomocou informácií, ako sú údaje o GPS, geokódy, informácie o zemepisnej šírke a dĺžke a obrázky rôznych miest.

Okrem toho, keď navštívite naše webové stránky, používame naše aplikácie alebo pracujeme s nástrojmi, mini-aplikáciami alebo doplnkami súvisiacimi s UPS, môžeme zhromažďovať určité informácie automatizovanými prostriedkami, napríklad súbormi cookie a webovými majákmi. Informácie, ktoré zhromažďujeme týmto spôsobom, zahŕňajú adresu IP, jedinečný identifikátor zariadenia, charakteristiky prehliadača, vlastnosti zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, referenčné adresy URL, informácie o vykonaných akciách a dátumy a časy činnosti. „Súbor cookie“ je textový súbor, ktorý webové stránky odosielajú do počítača návštevníka alebo iného zariadenia pripojeného na internet, aby jednoznačne identifikovali prehliadač návštevníka alebo aby v prehliadači uložili informácie alebo nastavenia. „Webový maják“ známy aj ako internetová značka, pixlová značka alebo čistý súbor GIF, spája webové stránky alebo aplikácie s webovými servermi a môže sa použiť na prenos informácií na webový server. Prostredníctvom týchto automatických metód zhromažďovania získame a uchovávame údaje o „kliknutí“, aby nám oznámili spôsoby používania. Môžeme prepojiť niektoré údaje, ktoré sme získali automatizovanými prostriedkami, napríklad informáciami o vašom prehliadači, s ďalšími informáciami, ktoré sme o vás získali, aby ste nám mohli oznámiť, či ste napríklad otvorili e-mail, ktorý sme vám poslali. Môžeme tiež použiť nástroje na analýzu tretích strán, ktoré zhromažďujú informácie o návštevnosti návštevníkov na našich webových stránkach alebo aplikáciách. Váš prehliadač vás môže informovať o tom, ako dostať upozornenie, keď dostanete určité typy súborov cookie alebo ako obmedziť alebo zakázať určité typy súborov cookie. Nezabúdajte však, že bez súborov cookie nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok alebo aplikácií. My ako aj ostatní (napríklad naše reklamné siete) môžeme pri používaní našich webových stránok a aplikácií zhromažďovať osobné informácie o online aktivitách našich návštevníkov v čase a v rámci webových stránok tretích strán.

Poskytovatelia aplikácií, nástrojov, mini-aplikácií a doplnkov tretích strán na našich webových stránkach a aplikáciách, ako napríklad tlačidlo „Páči sa mi“ na Facebooku, môžu použiť aj automatické prostriedky na zhromažďovanie informácií o vašich používaniach týmito funkciami. Na tieto informácie sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov alebo upozornenia týchto poskytovateľov.

Späť na začiatok

Ako používame informácie, ktoré sme získali

Informácie, ktoré získame, môžeme použiť na:

 • prevzatie, doručenie a sledovanie zásielky,
 • poskytnutie produktov a služieb, ktoré požadujete (napríklad logistika, riadenie dodávateľského reťazca, služby colného odbavenia a sprostredkovania a finančné služby),
 • spracovanie a výber platieb,
 • poskytnutie zákazníckej podpory, poskytnutie odpovedí vám alebo komunikácia s vami o vašich žiadostiach, otázkach a komentároch,
 • odoslanie aktuálnych informácií o sledovaní (od spoločnosti UPS a/alebo našich obchodných partnerov) a pomôcť vybrať vám pohodlné možnosti doručenia,
 • zriadenie a správu vášho účtu UPS (vrátane vášho online účtu na UPS.com a jeho rôznych funkcií, ako je napríklad adresár a fakturačné centrum UPS),
 • ponuka produktov a služieb, o ktorých sa domnievame, že vás môžu zaujímať,
 • komunikácia a sledovanie vašej účasti na špeciálnych udalostiach, programoch, prieskumoch, súťažiach, losovaniach a iných ponukách alebo propagáciách,
 • aby sme vám poskytli možnosť uverejňovať príspevky na našich blogoch a komunikovať so spoločnosťou UPS prostredníctvom sociálnych médií,
 • odosielanie informácií vašim kontaktom, ak o to požiadate,
 • spracovanie žiadostí, ktoré dostávame v súvislosti s našimi službami,
 • vykonávanie, hodnotenie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja nových produktov a služieb, riadenia našich komunikácií, určovania efektívnosti predaja, marketingu a reklamy, analýzy a zlepšovania našich produktov, služieb, webových stránok a aplikácií, zabezpečenia bezpečnosti našich sietí a informácií systémov, účtovníctva, auditu, fakturácie, zosúlaďovania a inkasných činností a zlepšovania a udržiavania kvality našich zákazníckych služieb),
 • vykonávanie analýzy údajov (vrátane vyhľadávania a analýzy trhu a spotrebiteľov, analýz trendov a profilovania, finančnej analýzy a anonymizácie osobných údajov),
 • identifikáciu a predchádzanie podvodom a iným zakázaným alebo nezákonným činnostiam, pohľadávkam a iným záväzkom a ochranu pred nimi,
 • dodržiavanie platných právnych požiadaviek a našich pravidiel,
 • vytváranie, vykonávanie a obhajovanie právnych nárokov,
 • sledovanie a oznamovanie problémov týkajúcich sa dodržiavania predpisov.

 Okrem toho používame aj informácie zhromaždené online prostredníctvom súborov cookie, webových majákov a ďalších automatizovaných prostriedkov na účely ako (i) prispôsobenie návštev našich webových stránok a aplikácií používateľmi, (ii) poskytovanie obsahu (vrátane reklamy) prispôsobeného záujmom našich používateľov a spôsob, akým naši používatelia prehliadajú naše webové stránky a aplikácie, a (iii) riadenie nášho podnikania. Môžeme doplniť údaje, ktoré zhromažďujeme automatizovanými prostriedkami, o údaje o vašej polohe (napríklad poštové smerovacie číslo), ktoré vám poskytnú obsah, ktorý vás môže zaujímať. Tieto informácie tiež používame na diagnostiku technických a servisných problémov, správu našich webových stránok a aplikácií, identifikáciu používateľov našich webových stránok a aplikácií a zhromažďovanie demografických údajov o našich používateľoch. Na určenie spôsobov používania a na to, ako môžeme naše webové stránky a aplikácie prispôsobiť potrebám našich používateľov, používame údaje o kliknutí. Naše webové stránky a aplikácie nie sú určené na to, aby odpovedali na žiadosti z „prehliadačov“, ktoré „neprezerajú“.

Späť na začiatok

Reklama založená na záujmoch

Na našich webových stránkach a aplikáciách môžeme zhromažďovať informácie o vašich aktivitách online, ktoré vám pomôžu poskytovať inzerciu o produktoch a službách prispôsobených vašim individuálnym záujmom. Táto časť nášho oznámenia o ochrane osobných údajov poskytuje podrobnosti a vysvetľuje, ako môžete uplatniť svoje rozhodnutia.

Na iných webových stránkach sa môžu zobraziť určité reklamy, pretože sa zúčastňujeme na reklamných sieťach. Reklamné siete nám umožňujú zacielenie našich správ na používateľov prostredníctvom demografických, záujmových a kontextových prostriedkov. Tieto siete sledujú vaše aktivity online v priebehu času zhromažďovaním informácií automatizovanými prostriedkami, a to aj prostredníctvom používania súborov cookie, denníkov webových serverov a webových majákov. Siete používajú tieto informácie na zobrazenie reklám, ktoré môžu byť prispôsobené vašim individuálnym záujmom. Informácie, ktoré môžu naše reklamné siete zhromažďovať, obsahujú informácie o vašich návštevách webových stránok, ktoré sa zúčastňujú na relevantných reklamných sieťach, ako sú zobrazené stránky alebo reklamy a akcie, ktoré vykonávate na webových stránkach. Toto zhromažďovanie údajov sa uskutočňuje na našich webových stránkach, ako aj na webových stránkach tretích strán, ktoré sa zúčastňujú na reklamných sieťach. Tento proces nám tiež pomáha sledovať efektívnosť nášho marketingového úsilia. Ak sa chcete dozvedieť, ako sa odhlásiť z tejto reklamy založenej na záujmoch na reklamnej sieti, kliknite sem.

Späť na začiatok

Informácie, ktoré poskytujeme

Nepredávame ani neposkytujeme osobné informácie o vás, s výnimkou tých, ktoré sú opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Na vykonávanie našich služieb zberu a doručovania poskytujeme informácie o doprave tretím stranám, ako sú odosielateľ, adresát, platiteľ a príjemca tretej strany. Osobné informácie poskytujeme aj tretím stranám, ktoré poskytujú služby v našom mene na základe našich pokynov. Tieto tretie strany sme neoprávnili, aby používali alebo zverejňovali informácie okrem prípadov, keď je to potrebné na vykonávanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek.

Rovnako môžeme poskytnúť osobné informácie, ktoré získame, našim pobočkám, franšízam, predajcom a spoločným marketingovým partnerom. Tieto subjekty, ktoré sú tu spoločne označované ako „obchodní partneri spoločnosti UPS“, môžu používať tieto informácie na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Môžeme poskytovať údaje o fyzickej polohe našim obchodným partnerom spoločnosti UPS a iným tretím stranám, napríklad s cieľom zlepšiť služby založené na polohe a vytvoriť presné a aktuálne mapy. Navyše, s výnimkou prípadov uvedených nižšie, ak nemáte námietky, môžeme poskytnúť ďalšie osobné údaje tretím stranám, ktoré nie sú obchodnými partnermi spoločnosti UPS, na vlastné účely týchto strán, napríklad ponúkať produkty alebo služby, ktoré by vás mohli zaujímať.

Informácie zhromaždené prostredníctvom aplikácií, nástrojov, mini-aplikácií a doplnkov tretích strán (ako sú informácie získané prostredníctvom prihlasovacích služieb tretích strán alebo súvisiace s používaním tlačidla „Páči sa mi“ na Facebooku) zhromažďujú priamo poskytovatelia týchto funkcií. Tieto informácie podliehajú zásadám ochrany osobných údajov poskytovateľov týchto funkcií a spoločnosť UPS nezodpovedá za informácie týkajúce sa týchto poskytovateľov.

Mnohí naši zákazníci využívajú externé zdroje na všetky alebo časť ich dodávateľských reťazcov. Prostredníctvom našich špedičných a logistických obchodných jednotiek riadime tieto dodávateľské reťazce so zameraním na optimalizáciu dodávateľského reťazca, zasielateľstvo a medzinárodný obchod a sprostredkovateľské služby pre našich zákazníkov na celom svete (vrátane širokého spektra dopravných riešení, ako je letecká, námorná a pozemná nákladná doprava). Zabezpečujeme tiež systémy informačných technológií a distribučné zariadenia prispôsobené jedinečným dodávateľským reťazcom konkrétnych priemyselných odvetví, ako sú zdravotníctvo, technológia a spotrebiteľské/maloobchodné podniky. V priebehu poskytovania špedičných a logistických služieb môžeme získať, používať a zverejňovať osobné informácie o zákazníkoch našich zákazníkov. Za týchto okolností spracujeme informácie na základe dohody s našimi zákazníkmi.

Takisto môžeme zverejniť informácie o vás (i) ak to vyžaduje zákon, nariadenie alebo právny proces (napríklad súdny príkaz alebo predvolanie), (ii) ako odpoveď na žiadosti vládnych agentúr, ako napríklad orgánov činných v trestnom konaní, alebo iii) ak sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujmy alebo finančnej straty alebo v súvislosti s vyšetrovaním údajnej alebo skutočnej nezákonnej činnosti. Vyhradzujeme si právo preniesť akékoľvek informácie, ktoré máme o vás v prípade, že predávame alebo prevádzame celý podnik alebo aktíva prípadne ich časť (aj v prípade reorganizácie, zrušenia alebo likvidácie).

Späť na začiatok

Vaše možnosti

Ponúkame vám určité možnosti, ako s vami komunikovať a aké informácie zhromažďujeme od vás. Môžete sa rozhodnúť neprijímať marketingové e-mailové správy od nás kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v našich marketingových e-mailoch, výberom nižšie uvedeného odkazu na odhlásenie e-mailom, úpravou predvolieb e-mailu vo vašom profile na lokalite ups.com alebo tým, že sa na nás obrátite podľa pokynov v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie. Môžete nás tiež požiadať, aby sme vám neposlali iné marketingové komunikácie, a to tak, že sa s nami spojíte, ako je uvedené v časti „Ako nás kontaktovať“, a vašu žiadosť vybavíme. V súlade s možnosťami, ktoré sú k dispozícii v časti „Informácie, ktoré poskytujeme“, môžete svoj súhlas alebo námietku týkajúce sa poskytovania určitých informácií tak, že kliknete na nižšie uvedený odkaz Centrum ochrany osobných údajov alebo sa na nás obrátite, ako je uvedené nižšie. Okrem toho, podľa právnych predpisov, môžete kedykoľvek na legitímne a bezplatne namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a vaše preferencie použijeme aj v budúcnosti.

Odhlásiť odber e-mailom

Centrum pre preferované možnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako zrušiť reklamu založenú na záujmoch v reklamnej sieti, navštívte stránku odhlásenia na adrese:

Zobraziť zásady samoregulácie pre online behaviorálnu reklamu

Ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete nás požiadať o zdržanie poskytovania vašich osobných údajov niektorým našim pobočkám a iným tretím stranám pre ich marketingové účely. Povedzte nám svoje preferencie tým, že sa s nami spojíte, ako je uvedené nižšie.

Späť na začiatok

Prístup a korekcia

V súlade s platnými právnymi predpismi (i) môžete získať kópiu určitých osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, alebo aktualizovať alebo opraviť nepresnosti v týchto údajoch prostredníctvom svojho účtu My UPS na adrese UPS.com, alebo (ii) môžete mať právo získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, tým, že sa s nami spojíte, ako je uvedené v časti „Ako nás kontaktovať“ tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Ak chcete chrániť svoje súkromie a zachovať bezpečnosť, podnikneme kroky na overenie vašej totožnosti a/alebo vás požiadame, aby ste poskytli ďalšie údaje pred udelením prístupu k informáciám. Ak si okrem toho myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, sú nepresné, podľa platných právnych predpisov môžete mať právo požiadať o opravu alebo zmenu údajov tým, že sa obrátite na nás, ako je uvedené nižšie.

Späť na začiatok

Prevody údajov

Osobné údaje, ktoré zhromaždíme o vás, môžeme previesť do krajín iných ako je krajina, v ktorej boli pôvodne zhromaždené. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké právne predpisy o ochrane údajov ako krajina, v ktorej ste pôvodne poskytli tieto informácie.

Keď prenesieme vaše osobné údaje do iných krajín, chránime tieto informácie tak, ako sú popísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a v súlade s platnými zákonmi. Na prevod osobných informácií používame zmluvné ochranné prostriedky medzi rôznymi jurisdikciami (napríklad vrátane štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie).

Späť na začiatok

Ako ochraňujeme osobné údaje

Uchovávame administratívne, technické a fyzické záruky určené na ochranu osobných údajov, ktoré poskytnete pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, zmenou, prístupom, sprístupnením alebo používaním. Aj keď podnikneme kroky na obmedzenie prístupu k našim zariadeniam a vozidlám oprávneným osobám, informácie, ktoré sú umiestnené na vonkajšej strane balíka alebo listu, môžu byť viditeľné iným osobám.

Späť na začiatok

Aktualizácie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne a bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať tak, aby odrážalo zmeny v našich postupoch týkajúcich sa osobných údajov. Na našich webových stránkach uverejníme nápadné oznámenie, v ktorom vás budeme informovať o akýchkoľvek významných zmenách v našom oznámení o ochrane osobných údajov a uvedieme to aj na začiatku upozornenia, ktoré bolo naposledy aktualizované.

Späť na začiatok

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k tomuto upozorneniu o ochrane osobných údajov alebo ak chcete, aby sme aktualizovali údaje o vás alebo vašich preferenciách, kontaktujte nás emailom prostredníctvom emailovej aplikácie.

Kontaktujte nás

Môžete nám tiež napísať na adresu:

UPS Corporate Headquarters
Do rúk: Global Privacy Officer
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
Spojené štáty

Ak sa nachádzate v Európe, napíšte na adresu:

UPS Europe SA
Do rúk: Data Protection Officer
Ave Ariane 5
Brusel, B-1200
Belgicko

Okrem toho, ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore, môžete kontaktovať príslušného kontrolóra údajov v súvislosti s vašimi osobnými údajmi v súlade s časťou „Príslušný kontrolór údajov“ v dodatku pre EHP.

Späť na začiatok

UPS: Upozornenie o ochrane osobných údajov – dodatok pre EHP

Ak ste rezidentom Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), na spracovanie vašich osobných údajov sa vzťahujú tieto ďalšie ustanovenia týkajúce sa EHP. Pre občanov EHP majú ustanovenia tohto dodatku EHP prednosť pred spornými ustanoveniami v oznámení o ochrane osobných údajov.

Príslušný kontrolór údajov

Okrem spoločnosti United Parcel Service, Inc., zhromažďujú osobné údaje aj naše dcérske a pridružené spoločnosti so sídlom v EHP.

Príslušným kontrolórom vašich osobných údajov je obchodný útvar spoločnosti UPS uvedený pre krajinu, v ktorej máte bydlisko, podľa nasledujúceho zoznamu:

Kontrolóri údajov spoločnosti UPSOtvoriť odkaz v novom okne

Týchto kontrolórov údajov môžete kontaktovať, ako je vyššie uvedené v časti „Ako nás kontaktovať“.

Informácie, ktoré sme získali

Spracovávame mená, e-mailové adresy a telefónne čísla iných používateľov, ktorým sme povinní zasielať informácie za predpokladu, že osoba, ktorá poskytla informácie, ich získala v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak je tento predpoklad nesprávny, nežiadajte nás, prosím, aby sme zaslali informácie tretím stranám vo vašom mene.

Možno budeme potrebovať niektoré z vašich informácií, aby sme mohli poskytovať služby, ako napríklad názov ulice adresy, aby sme mohli doručiť balíky, alebo použiť našu webovú stránku alebo naše aplikácie, ako napríklad vašu IP adresu.  Okrem toho môžeme byť zo zákona povinní zhromažďovať určité informácie, napríklad o tom, či balík obsahuje nebezpečné látky.  Ak sú takéto informácie potrebné, možno vám nebudeme môcť poskytnúť naše služby, pokiaľ nám tieto informácie neposkytnete.

V súlade s platnými právnymi predpismi môžeme váš súhlas získať osobitne pred zhromažďovaním informácií automatizovanými prostriedkami pomocou súborov cookie alebo podobných zariadení. Viac informácií o súboroch cookie a podobných zariadeniach, ktoré používame, nájdete v našich pravidlách o súboroch cookie

Ako používame informácie, ktoré sme získali

Právne základy, pre ktoré zhromažďujeme, používame, prenášame alebo zverejňujeme vaše osobné údaje, zahŕňajú (i) plnenie zmluvy, ktorú máme s vami uzatvorenú, (ii) marketing, zlepšenie našich služieb a iné legitímne obchodné záujmy, (iii) dodržiavanie zákonnej povinnosti a (iv) ochrana vašich a iných dôležitých záujmov. Príslušné účely, na ktoré spracovávame vaše osobné údaje, sú systematicky zahrnuté v časti „Ako používame informácie, ktoré sme získali“ v upozornení o ochrane osobných údajov vyššie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovať na základe vášho súhlasu, ak to vyžadujú právne predpisy. Ak žiadame váš súhlas, budeme vás informovať o určených účeloch, na ktoré budú vaše informácie spracované. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete stiahnuť svoj súhlas, pravdepodobne sa nebudete môcť zúčastňovať programov, služieb a iniciatív, na ktoré ste poskytli súhlas, ani využívať výhody z nich.  Taktiež môžeme použiť informácie, ktoré o vás získame, inými spôsobmi, pre ktoré v čase získania poskytneme osobitné oznámenie.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje nebudú uložené dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo podľa požiadaviek platných zásad uchovávania údajov a/alebo v súlade s platnými právnymi predpismi.  Naše zásady uchovávania údajov odrážajú miestny štatút premlčacích lehôt a vnútroštátne zákonné povinnosti spoločnosti UPS.

Medzinárodné prenosy údajov

Ak ste rezidentom Európskeho hospodárskeho priestoru, môžeme preniesť vaše osobné údaje do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za krajiny poskytujúce primeranú ochranu vrátane Spojených štátov amerických. V prípade takýchto prevodov spoločnosť UPS prijme potrebné zmluvné opatrenia, aby zabezpečila, že vaše osobné informácie dostanú primeranú úroveň ochrany (napríklad vrátane štandardných zmluvných doložiek). Ak chcete získať ďalšie informácie o postupoch medzinárodného prenosu údajov spoločnosti UPS a prekonzultovať uvedené zmluvné opatrenia, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov v časti „Ako nás kontaktovať“ vyššie.

Vaše osobné práva

Okrem práva na prístup a opravu, ako je uvedené vyššie (v časti „Prístup a oprava“ v hlavnom texte tohto oznámenia), máte (i) právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste poskytli nám alebo inej spoločnosti (ii) právo namietať proti akémukoľvek použitiu alebo zverejneniu vašich osobných údajov, (iii) právo stiahnuť svoj súhlas v súvislosti s naším spracovaním vašich osobných údajov na základe vášho súhlasu, (iv) právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a (v) právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Tieto práva môžete uplatniť bezplatne, pokiaľ nie je žiadosť neopodstatnená, nadmerná alebo inak neprimeraná, napríklad preto, že je opakovaná. V niektorých situáciách môžeme odmietnuť konať alebo môžeme obmedziť vaše práva, ak to umožňujú právne predpisy. Skôr ako spoločnosť UPS môže poskytnúť akékoľvek informácie alebo opraviť nepresnosti, môžeme vás požiadať, aby ste overili svoju totožnosť a/alebo poskytli ďalšie podrobnosti, ktoré nám pomôžu odpovedať na vašu žiadosť. Ak chcete využiť svoje práva, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie v časti „Ako nás kontaktovať“. Vo všetkých prípadoch máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu údajov.

Späť na začiatok

Dopravné služby zásielok spoločnosti UPS, ktoré sú menšie ako celokamiónové zásielky (Less-than-Truckload, LTL), ponúka spoločnosť TFI International Inc., jej pridružená spoločnosť alebo divízie (vrátane, bez obmedzenia, TForce Freight), ktoré nie sú pridružené k spoločnosti United Parcel Service, Inc. ani k žiadnej z jej pridružených spoločností, dcérskych spoločností alebo príbuzných subjektov („UPS“). Spoločnosť UPS nepreberá zodpovednosť v súvislosti s dopravnými službami UPS Freight LTL ani žiadnymi inými službami ponúkanými alebo poskytnutými spoločnosťou TFI International Inc. alebo jej pridruženými spoločnosťami, divíziami, dcérskymi spoločnosťami alebo príbuznými subjektmi.