Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Dátum účinnosti: 4. marca 2016

My v spoločnosti United Parcel Service, Inc. spolu s našimi dcérskymi spoločnosťami a pobočkami (spolu ako "UPS") rešpektujeme vaše obavy týkajúce sa ochrany súkromia. Toto oznámenie o ochrane súkromia opisuje typy osobných informácií, ktoré zbierame o zákazníkoch, ako ich môžeme používať a komu ich môžeme poskytnúť. Oznámenie tiež opisuje opatrenia, ktoré prijmeme na ochranu osobných informácií. Okrem toho vám povieme, ako nás môžete požiadať o (i) prístup alebo zmenu osobných informácií, ktoré o vás zhromažďujeme, (ii) stiahnutí súhlasu, ktorý ste nám predtým poskytli, (iii) pozastavení, aby sme vám zasielali niektoré informácie, a (iv) odpovieme na otázky, ktoré vás môžu zaujímať o postupoch ochrany osobných informácií. Toto oznámenie sa nevzťahuje na obchod UPS Store ani žiadne iné predajné miesta.  Toto oznámenie sa nevzťahuje na žiadnu dcérsku spoločnosť ani pobočku spoločnosti United Parcel Service, Inc., ktorá má svoje vlastné oznámenie o ochrane súkromných údajov vrátane obchodu UPS Store alebo iných miest na malopredaj.

Naše pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu v jednotlivých krajinách/oblastiach, v ktorých pôsobíme, odlišovať, a to z dôvodu dodržiavania miestnych postupov a zákonných požiadaviek.

Môžete si pozrieť danú krajinu - špecifické informácie, výberom na dodatkový odkaz nižšie.

Kliknite sem, aby ste preskočili na jednu z vymenovaných sekcií:

Informácie, ktoré získavame


Osobné informácie o zákazníkoch (ako napríklad meno, kontaktné údaje a platobné informácie) získavame prostredníctvom viacerých aktivít, ako napríklad (i) používanie webových stránok a aplikácií UPS, (ii) aktivity súvisiace s dopravou vrátane odoslania alebo vyzdvihnutia zásielok, (iii) požiadavky na sledovanie zásielok a zodpovedanie otázok, (iv) udalosti, na ktorých sa zúčastňujeme a (v) reklamné kampane a ponuky.

Osobné informácie, ktoré získavame zahŕňajú:

 • Kontaktné informácie osôb alebo firiem (napr. meno, názov firmy, fyzická adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo fax)
 • Informácie o dodávke (ako napríklad (i) kontaktné informácie týkajúce sa dodávky ako mena, fyzickej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla adresáta a/alebo suseda (pre funkciu UPS My Choice "ponechania zásielky u suseda"), (ii) podpis na potvrdenie dodávky, (iii) číslo účtu UPS a (iv) informácie, ktoré sú nám poskytnuté, aby nám pomohli získať prístup na miesta, na ktoré poskytujeme služby) a informácie poskytnuté nám s ohľadom na obsah určitých zásielok, no len v tom rozsahu, v akom môže byť identifikovateľná osoba spojená s takýmto obsahom.
 • Informácie, ktoré nám pomáhajú potvrdiť totožnosť jednotlivca
 • Mená, e-mailové adresy a telefónne čísla tých, ktorým máme zásielku doručiť
 • Informácie poskytnuté ako odpoveď na prieskumy
 • Užívateľské meno, heslo a ďalšie údaje na prístup k on-line produktom a službám UPS
 • Pomôcky, obsah a ostatné údaje sociálnych médií zverejnené na našich oficiálnych stránkach sociálnych médií alebo na iných stránkach na internete (ako sú verejné lokality) a informácie (ako e-mailová adresa a ďalšie informácie, ktorých poskytovanie povolíte) získavame prostredníctvom aplikácií, nástrojov, miniaplikácií a doplnkov súvisiacich s UPS (vrátane prihlasovacích služieb tretej strany, ako je "Prihlásenie do Facebooku")
 • Geografická poloha vášho mobilného zariadenia, ak používate niektoré funkcie našich aplikácií
 • Platobné informácie (vrátane detailov o kreditných kartách alebo on-line čísla platobných služieb a fakturačné adresy) a finančné informácie (napr. číslo bankového účtu)
 • DIČ v prípade, že požiadate o produkty alebo služby, pri ktorých sa táto informácia vyžaduje, alebo v súvislosti s reklamnou kampaňou alebo stávkami
 • Iné osobné údaje, ktoré sú nám poskytnuté v prípade, že máte záujem o dodanie určitého produktu alebo služby UPS


V prípade, že vyzdvihujeme alebo doručujeme určitú zásielku, dostávame údaje o fyzickej lokalite. Tieto zahŕňajú napríklad údaje slúžiace na identifikáciu konkrétnej lokality na danej fyzickej adrese za použitia napr. GPS údajov, geografických kódov, údajov o zemepisnej šírke a dĺžke, alebo obrázky rôznych lokalít.

Okrem toho, ak navštívite naše webové stránky, použijete naše aplikácie alebo nástroje, miniaplikácie alebo doplnky súvisiace s UPS, určité informácie môžeme získať aj automatickým spôsobom, prostredníctvom napr. cookies a webových majákov. Informácie, ktoré takto zbierame zahŕňajú IP adresy, charakteristiky vyhľadávačov, údaje o zariadení, operačnom systéme, jazykové preferencie, URL, informácie o vykonaných činnostiach, a dátumy a časy činnosti. "Cookie" je textový súbor, ktorý webové stránky odosielajú na počítač návštevníka alebo iné zariadenie pripojené na internete, aby unikátnym spôsobom identifikovali prehliadač návštevníka alebo, aby uložili informácie alebo nastavenia v prehliadači. "Webový maják", takisto označovaný ako internetový štítok, pixlový štítok alebo priehľadný GIF, prepája webové stránky alebo aplikácie s webovými servermi a môže byť použitý na prenos informácií späť na webové servery. Prostredníctvom týchto automatizovaných spôsobov zhromažďovania, získavame tzv. údaje "clickstream", ktoré nás informujú o šablónach používania. Kým si návštevník prezerá našu stránku, je možné zhromaždiť a uložiť zápis aktivít. Môžeme prepojiť určité dátové údaje, ktoré sme zozbierali automatickým spôsobom, ako napríklad informácie o vašom prehliadači, s inými informáciami, ktoré sme o vás získali, aby sme sa napríklad dozvedeli, či ste si otvorili e-mail, ktorý sme vám poslali. Zároveň môžeme použiť analytické nástroje tretích strán, ktoré zhromažďujú informácie o návštevách našej stránky alebo aplikácií. Váš prehliadač vám napovie, ako byť upozornený na to, že ste cookies dostali, alebo ako obmedziť, prípadne deaktivovať niektoré cookies. Avšak chceme vás upozorniť, že bez cookies nebudete schopní používať všetky prvky našej stránky alebo aplikácií. My aj iné subjekty (ako napríklad naše reklamné siete) môžeme zbierať osobné údaje o online činnostiach našich návštevníkov za určitý čas alebo na stránkach tretích strán, keď používajú naše stránky a aplikácie.

Poskytovatelia aplikácií, nástrojov, miniaplikácií a doplnkov tretích strán na našich stránkach a aplikáciách, ako napríklad pomocou tlačidla "Páči sa mi to" vo Facebooku, môžu tiež používať automatické prostriedky na zbieranie informácií týkajúcich sa vášho používania týchto funkcií. Tieto informácie podliehajú zásadám ochrany osobných údajov alebo oznamom o týchto poskytovateľoch.

Späť na začiatok

Ako nakladáme s informáciami, ktoré získame


Informácie, ktoré sme získali, môžeme využiť na to, aby sme:

 • vyzdvihli, dodali a sledovali zásielky
 • dodali vami požiadané produkty a služby (ako napríklad logistika, manažment dodávateľského reťazca, colné odbavenie, maklérske služby a finančné služby)
 • spracovali a prijali platby
 • poskytli podporu zákazníkom, splnili vaše požiadavky, zodpovedali vaše otázky a reagovali na vaše pripomienky
 • zriadili a spravovali vaše UPS konto (vrátane vášho on-line konta na UPS.com a jeho rôzne prvky, ako napr. adresár a Účtovné stredisko UPS)
 • ponúkli vám produkty a služby, ktoré by vás mohli zaujímať
 • komunikovali s vami o špeciálnych podujatiach, programoch, prieskumoch, súťažiach, dražbách a iných ponukách či reklamných kampaniach a zabezpečili vašu účasť na nich
 • vám umožnili uverejniť vaše príspevky a komunikovať s UPS prostredníctvom sociálnych médií
 • poslali vaše informácie vašim kontaktom, ak nás o to požiadate
 • spracovali požiadavky, ktoré dostávame v súvislosti s našimi službami
 • vykonávali, ohodnotili a zlepšovali našu podnikateľskú činnosť (vrátane vývoja nových produktov a služieb, riadenia našej komunikácie, vyhodnotenia účinnosti našich predajov, marketingu a reklamy, analýzy a zlepšovania našich produktov, služieb, webových stránok a aplikácií a vykonávanie účtovníckych, audítorských, fakturačných, rekonciliačných a zberných aktivít)
 • analyzovali údaje(vrátane prieskumu trhu a spotrebiteľov, analýzy trendov, finančných analýz a anonymizácie osobných informácií)
 • ochraňovali pred podvodmi, kriminálnymi činmi, vymáhaním nárokov a iných zodpovedností, odhaľovali a predchádzali takýmto nepríjemnostiam
 • dodržiavali príslušné právne požiadavky a naše postupy


Okrem toho informácie zhromaždené on-line prostredníctvom cookies, webových majákov a iným automatickým spôsobom používame napríklad na to, aby sme (i) prispôsobili návštevy našej stránky a použitie aplikácií našim užívateľom, (ii) poskytli obsah (vrátane reklamy) presne šitý na mieru prispôsobený záujmom našich užívateľov a spôsobu, akým si užívatelia prezerajú naše stránky a používajú aplikácie a (iii) viedli naše podnikanie. Údaje zozbierané automatickým spôsobom môžeme doplniť o informácie o vašej lokalite (ako napríklad PSČ), aby sme vám poskytli taký obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Informácie takisto používame na to, aby nám pomohli pri diagnostike technických a servisných problémov, na spravovanie našich webových stránok a aplikácií, na identifikáciu užívateľov našich webových stránok a aplikácií a na zhromaždenie demografických informácií o našich užívateľoch. Údaje clickstream používame na to, aby sme dokázali určiť šablóny používania a ako môžeme prispôsobiť naše webové stránky, tak aby sme lepšie vyhoveli potrebám našich užívateľov. Naše webové stránky a aplikácie nie sú navrhnuté tak, aby reagovali na požiadavku prehliadačov "nesledovať".

Informácie, ktoré o vás získavame, môžeme takisto využiť inými spôsobmi, o čom vás však informujeme v čase ich zhromažďovania.

Späť na začiatok

Reklama vychádzajúca zo záujmu


Na našich webových stránkach a v aplikáciách môžeme zhromažďovať informácie o vašich on-line aktivitách, ktoré využívame na to, aby sme vám prostredníctvom reklamy ponúkli produkty a služby prispôsobené záujmom každého z vás. Táto sekcia nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov vám poskytne podrobnosti a vysvetlí vám, ako uskutočniť svoj výber.

Našu reklamu si môžete všimnúť na iných webových stránkach, pretože sa zapájame do reklamných sietí. Reklamné siete nám umožňujú namieriť naše správy cez demografické, kontextuálne prostriedky a prostriedky vychádzajúce zo záujmov. Tieto siete sledujú vašu aktivitu on-line a to tým, že zbierajú informácie automatickými spôsobmi, vrátane používania cookies, serverových záznamov a webových majákov. Siete používajú tieto informácie na to, aby vám ukázali reklamy, ktoré budú prispôsobené záujmom každého z vás. Informácie, ktoré naše reklamné siete môžu zhromažďovať, zahŕňajú informácie o návštevách webových stránok, ktoré sa podieľajú na príslušných reklamných sieťach, ako napríklad stránky alebo reklamy, ktoré si pozriete a aktivity, ktoré na webových stránkach vykonáte. Toto zhromažďovanie dát prebieha na našich webových stránkach a na webových stránkach, ktoré sa podieľajú na reklamných sieťach. Tento proces nám takisto napomáha sledovať účinnosť nášho marketingového úsilia. Ak sa chcete dozvedieť, ako sa vyhnete tomu, aby sa vám zobrazovala sieťová reklama prispôsobená vašim záujmom, kliknite sem.

Späť na začiatok

Informácie, ktoré zdieľame


Nepredávame ani inak nezdieľame vaše osobné informácie, okrem spôsobov, ktoré sú popísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. S cieľom poskytnúť vám služby súvisiace s vyzdvihnutím vašej zásielky zdieľame informácie o dodávke s tretími stranami, ako napríklad s dodávateľmi, adresátmi, platcami tretích strán a príjemcami.

Informácie, ktoré získame, takisto zdieľame s našimi pobočkami, franšízantmi, distribútormi a spoločnými marketingovými partnermi. Tieto osoby, ktoré tu spoločne označujeme ako "Obchodní partneri UPS", môžu tieto informácie použiť za účelmi vysvetlenými v tomto Vyhlásení. Môžeme zdieľať údaje o fyzickej lokalite s našimi obchodnými partnermi UPS a inými tretími stranami, a to napríklad na vylepšenie služieb v danej lokalite a na vytvorenie presných a aktualizovaných máp. Okrem toho, pokým nebudete mať žiadne námietky, zdieľame aj iné osobné informácie s tretími stranami, ktoré nie sú obchodnými partnermi UPS, a to na vlastné účely týchto strán, ako napríklad na ponúkanie produktov a služieb, ktoré vás môžu zaujímať.

Informácie získané prostredníctvom aplikácií, nástrojov, miniaplikácií a doplnkov tretej strany (ako napríklad informácie získané pomocou prihlasovacích služieb tretej strany alebo informácie týkajúce sa vášho používania tlačidla "Páči sa mi to" na Facebooku) zbierajú priamo poskytovatelia týchto funkcií. Tieto informácie podliehajú zásadám ochrany osobných údajov poskytovateľov funkcií a spoločnosť UPS nie je zodpovedná za postupy týchto poskytovateľov s ohľadom na informácie.

Takisto zdieľame informácie s tretími stranami, ktoré poskytujú služby v našom mene na základe našich inštrukcií. Tieto tretie strany nie sú autorizované používať alebo zverejniť dané informácie okrem prípadov, kedy je to potrebné na to, aby mohli vykonávať služby v našom mene alebo dodržať určité právne predpisy.

Mnohí naši zákazníci presúvajú časť alebo celý svoj dodávateľský reťazec na nás. Tieto dodávateľské reťazce spravujeme prostredníctvom našich špedičných a logistických obchodných jednotiek, pričom sa sústredíme na optimalizáciu dodávateľských reťazcov, nákladné špeditérske služby, služby súvisiace s medzinárodným obchodom a maklérske služby pre našich zákazníkov na celom svete (vrátane širokej škály riešení v oblasti dopravy ako napríklad nákladná letecká, morská a cestná doprava). Ponúkame takisto systémy informačnej technológie a distribučné kanály prispôsobené unikátnym dodávateľským reťazcom v špecifických priemyselných oblastiach ako sú zdravotníctvo, obchodovanie v oblasti technológií, v spotrebiteľskej a maloobchodnej sfére. Dodávaním špedičných a logistických služieb získavame, používame a odhaľujeme osobné informácie o zákazníkoch našich zákazníkov. Za týchto okolností informácie spracovávame na základe dohody s našimi zákazníkmi.

Informácie o vás zverejníme (i) iba v prípadoch vyžadovaných zákonom, predpisom alebo počas súdnych konaní (ako napríklad nariadenie alebo predvolanie), (ii) ako odpoveď na žiadosti od vládnych organizácií, ako napríklad orgánov na presadzovania práva, alebo (iii) keď predpokladáme, že zverejnenie je potrebné a náležité, aby sme zabránili fyzickej ujme alebo finančnej strate, prípadne v súvislosti s vyšetrovaním predpokladanej alebo skutočnej protiprávnej činnosti. Vyhradzujeme si právo na prenos akýchkoľvek informácií, ktoré máme o vás k dispozícii v prípade, že predávame alebo presúvame časť alebo celú našu firmu alebo akcie (vrátane prípadov reorganizácie, rozpustenia alebo likvidácie).

Späť na začiatok

Vaše možnosti


Ponúkame vám rôzne možnosti komunikácie s vami a môžete si takisto zvoliť, aké informácie budeme o vás zhromažďovať. Môžete sa rozhodnúť neprijímať emaily marketingových komunikácií od nás, kliknutím na odkaz pre odhlásenie v našich marketingových e-mailov, výberom na odkaz email na odhlásenie nižšie, nastavte predvoľby e-mailu vo svojom profile v Moje UPS, alebo kontaktujte nás, ako je uvedené v časti nižšie "Ako nás kontaktovať ". Zároveň nás môžete požiadať, aby sme vám nezasielali inú marketingovú komunikáciu, a to tak, že nás budete kontaktovať spôsobom, aký je popísaný v sekcii "Ako nás kontaktovať" nižšie, a my budeme rešpektovať vašu žiadosť. V súlade s možnosťami dostupnými v sekcii "Informácie, ktoré zdieľame" a podľa toho, ako to stanovuje príslušný zákon, môžete odvolať súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli (kliknutím sem), alebo kedykoľvek namietať na základe legitímnych dôvodov a bezplatne voči spracovaniu vašich osobných údajov, a v budúcnosti budeme dodržiavať vaše preferencie.

E-mailujte aktuality

Centrum ochrany osobných údajov


Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa odhlásiť z reklamnej siete so záujímavo orientovanou reklamou, navštívte stránku spotrebiteľa opt-out na adrese:

Zobraziť vlastné regulačné zásady pre on-line reklamu


Ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete nás požiadať o to, aby sme vaše osobné informácie nezdieľali s určitými pobočkami alebo tretími stranami pre ich marketingové účely. Prosím kontaktujte nás jedným z nižšie uvedených spôsobov a povedzte nám o svojich preferenciách.

Späť na začiatok

Prístup a oprava


Na základe platných právnych noriem (i) môžete od nás dostať kópiu niektorých osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, alebo môžete aktualizovať či zmeniť akékoľvek nepresné informácie prostredníctvom vášho konta My UPS na UPS.com alebo (ii) máte právo získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, a to tak, že nás budete kontaktovať tak, ako je to uvedené v sekcii "Ako nás kontaktovať" tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. S cieľom chrániť vaše súkromie a zachovať vašu bezpečnosť si overíme vašu totožnosť predtým, ako vám dáme prístup k daným informáciám. Okrem toho, ak si myslíte, že informácie, ktoré o vás uchovávame, sú nesprávne, na základe platných právnych predpisov máte právo požiadať o zmenu alebo doplnenie daných informácií, a to tak, že nás budete kontaktovať využitím nižšie uvedených možností.

Späť na začiatok

Miesta a služby, ktoré nepatria spoločnosti UPS


Pre vaše pohodlie a informovanosť môžu naše stránky a aplikácie obsahovať odkazy na iné lokality, ktoré nepatria spoločnosti UPS, ktoré môžu byť spravované spoločnosťami, ktoré nie sú pobočkami UPS. Tieto spoločnosti môžu mať iné metódy alebo vyhlásenia týkajúce sa ochrany osobných údajov, a preto vám odporúčame, aby ste si ich prečítali. Naše služby môžu byť poskytované aj prostredníctvom platforiem tretích strán (ako sú poskytovatelia obchodov s aplikáciami) alebo prostredníctvom iných kanálov tretích strán. Nezodpovedáme za metód miest alebo služieb, ktoré nepatria spoločnosti UPS, týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Späť na začiatok

Prenos údajov


Osobné informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme presunúť do iných krajín, ako je krajina, v ktorej bola určitá informácia pôvodne zhromaždená. Tieto krajiny sa nemusia riadiť rovnakými zákonmi na ochranu osobných údajov ako krajiny, v ktorých bola určitá informácia pôvodne zhromaždená. Keď posúvame vaše informácie do iných krajín, budeme chrániť vaše údaje tak, ako je to uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, a v súlade s platnými právnymi predpismi. Na prenos osobných informácií medzi rôznymi jurisdikciami používame zmluvné ochrany (napríklad aj vrátane štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie).

Späť na začiatok

Ako chránime vaše osobné údaje


Používame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete, pred náhodným, protiprávnym či neautorizovaným vymazaním, stratou, zmenou, zverejnením, používaním alebo prístupom k daným údajom. Hoci podnikáme kroky na to, aby sme obmedzili prístup do našich priestorov a vozidiel len pre autorizovaných jednotlivcov, informácie, ktoré sú umiestnené mimo balíka alebo listu, môžu byť viditeľné ostatným.

Späť na začiatok

Aktualizovanie nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov


Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môže byť pravidelne aktualizované a bez predchádzajúceho upovedomenia, aby odzrkadľovalo naše metódy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Na našu webovú stránku umiestnime viditeľné oznámenie, aby sme vás informovali, ak nastanú dôležité zmeny vo Vyhlásení, pričom nad oznámením uvedieme aj dátum poslednej zmeny.

Späť na začiatok

Ako nas kontaktovať

Ak máte nejaké otázky alebo komentáre k tomuto oznamu ohľadom ochrany súkromia alebo ak chcete aktualizovať informácie, ktoré máme o vás alebo vašich preferenciách, prosím kontaktujte nás emailom pomocou použitia emailovej aplikácie tu. Takisto nám môžete napísať na:

UPS Corporate Headquarters
Attention: Global Privacy Manager
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
Spojené štáty

Ak máte bydlisko v Európe, píšte nám prosím na:

UPS Europe SA
Attention: Global Privacy Manager
Ave Ariane 5
Brussels, B-1200

Späť na začiatok

UPS: Oznámenie o ochrane osobných údajov - Dodatok pre EHP


Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore ("EHP"), spracovanie vašich osobných údajov v našej spoločnosti podlieha nasledujúcim doplnkovým ustanoveniam špecifickým pre EHP. V prípade osôb s bydliskom v EHP majú ustanovenia tohto Dodatku pre EHP vyššiu právnu silu ako prípadné protichodné ustanovenia v Oznámení o ochrane súkromia.

Príslušný kontrolór údajov


Okrem spoločnosti United Parcel Service, Inc. zbierajú osobné informácie aj naše pobočky a pridružené spoločnosti nachádzajúce sa v EHP.

Informácie, ktoré získavame


Spracovávame mená, e-mailové adresy a telefónne čísla iných osôb, o zaslanie údajov ktorých sme požiadaní, vychádzajúc z predpokladu, že osoba, ktorá údaje poskytla, získala tieto údaje v súlade s platnými právnymi predpismi. Žiadame vás, aby ste od nás nežiadali posielanie informácií tretím osobám vo vašom mene v prípade, ak tento predpoklad neplatí.

Predtým, ako budeme zberať informácie automatizovanými metódami pomocou súborov cookies alebo podobných pomôcok, vyžiadame si váš súhlas v rozsahu požadovanom podľa platných zákonov. Ďalšie informácie o súboroch cookie a podobných pomôckach, ktoré používame, si prečítajte naše zásady používania súborov cookie.

Zverejňovanie informácií o súboroch cookieOtvoriť odkaz v novom okne


Ako používame získané informácie


Ak budeme používať vaše osobné údaje na marketingové účely (ako sa uvádza v Oznámení o ochrane súkromia), môžete namietať proti využívaniu vašich údajov na tieto účely, a to jednoducho a zadarmo, v čase zberu týchto údajov a pri prijatí každej marketingovej komunikácie. Vašu žiadosť budeme rešpektovať. Vaše osobné dáta nebudeme poskytovať tretím osobám na marketingové účely bez vášho predchádzajúceho súhlasu.

Prístup a opravy


Okrem práva na prístup a opravy vašich osobných údajov máte aj právo, v zmysle platných právnych predpisov, nechať si svoje údaje zablokovať alebo odstrániť.

Späť na začiatok