Preskočiť na hlavný obsah

Naučiť sa rozpoznávať podvody

Falošné šeky a peňažné poukážky

Možnosť nakupovať čokoľvek, odkiaľkoľvek, kedykoľvek cez deň alebo v noci, prináša neuveriteľné príležitosti pre každého z nás a každého nášho virtuálneho suseda na celom svete. Bohužiaľ, niektorí z týchto susedov nekonajú práve s najlepším úmyslom. Jeden typ podvodu predstavuje posielanie falošných šekov alebo peňažných poukážok, obyčajne službou UPS Next Day Air®, buď v reakcii na online reklamu alebo ako súčasť podvodnej ponuky práce. Nepredpokladajte, že spôsob doručenia dodáva legitímnosť obsahu balíka.

Ak ste dostali neočakávaný šek alebo peňažnú poukážku, predpokladajte, že je falošná. Mimoriadne opatrne postupujte aj v prípade, ak dostanete šek alebo peňažnú poukážku na sumu vyššiu ako je očakávaná suma. Môžete dostať e-mail so žiadosťou o zinkasovanie alebo vloženie peňazí a vrátenie časti tejto sumy pomocou služby Western Union alebo inými prostriedkami. Podvodník vám odporučí, aby ste si ponechali časť peňazí, čo sa zdá byť veľkorysé konanie, ale šek je pravdepodobne falošný. Dokonca aj banka môže byť spočiatku presvedčená, že šek alebo peňažná poukážka sú legitímne a až neskôr zistí pravdu a vráti vám šek/peňažnú poukážku na preplatenie.

Späť na začiatok

Webové stránky podvodne používajúce meno alebo značku spoločnosti UPS

V minulosti úspešní podvodníci potrebovali "úprimnú tvár". Dnešní zločinci potrebujú len legitímne vyzerajúce webové stránky alebo e-mail na konanie podvodu.

Pravidelne monitorujeme internet a hľadáme nepovolené používanie značky UPS na ochranu našich zákazníkov. Spoločnosť UPS monitoruje nepovolené a nezákonné používanie vlastného duševného vlastníctva (ochranných známok, autorských práv, patentov a obchodného tajomstva) a v prípade potreby koná náležitým spôsobom. Upozorňujeme, že niektoré podvodné webové stránky môžu vyzerať a správať sa ako legitímne webové stránky spoločnosti UPS. Ak sa chcete uistiť, že otvárate pravé webové stránky spoločnosti UPS, použite znenie "ups.com" alebo "international.ups.com" namiesto odkazu v inom zdroji.

Späť na začiatok

Spam a phishing v podobe e-mailov zneužívajúcich meno alebo značku spoločnosti UPS

Podvodné e-maily nadobúdajú mnohé podoby a predstavujú nepovolené konanie tretích strán, ktoré nemá nič spoločné s UPS. Tieto e-mailové správy označované ako "phishing" alebo "spoofing" sa vyskytujú stále vo väčšom počte a prejavujú sa ako legitímne, pretože používajú podnikové značky, farby alebo právne doložky. Chráňte sa tak, že sa oboznámite s týmito metódami podvodu:

 • Spam: Často označovaný ako "nevyžiadaná pošta", spam tvoria poštové správy, ktoré si príjemca nevyžiadal, a ktoré cielene oslovujú príjemcu ako priama poštová správa.
 • Phishing: Výraz "phishing" (lovenie dôverných informácií) označuje podvod, pri ktorom sa odosielateľ pokúša podvodom získať alebo použiť osobné alebo finančné informácie.

Upozorňujeme, že UPS nežiada o úhradu, poskytnutie osobných informácií, finančných informácií, čísiel účtov, čísiel identifikačných dokladov, hesiel ani kópií faktúr pomocou nevyžiadaných e-mailov, poštových zásielok, telefonicky alebo faxom, ani výslovne v súvislosti s poskytnutím prepravy tovaru alebo služieb. UPS nepreberá zodpovednosť za náklady ani poplatky vzniknuté v dôsledku podvodného konania.

Informovanosť a rozpoznanie podvodných listov, e-mailov a pokusov o phishing sú rozhodujúce na ochranu pred odcudzením a inými súvisiacimi trestnými činmi. Podvodné e-maily sa zvyčajne vyznačujú nasledujúcimi znakmi:

 • Nedostatky v dizajne: E-mail obsahujúci logá, ktoré sú rozmazané alebo majú nesprávne rozmery. 
 • Nízka úroveň gramatiky: Gramatické chyby a nadmerné používanie výkričníkov. 
 • Pravopisné chyby: Nesprávne hláskované slová alebo odkazy na pozmenené internetové stránky (napr. upravené alebo variantné znenie legitímnej internetovej adresy www.ups.com, ako napríklad www.unitedparcelservices.com.)
  Poznámka: UPS posiela legitímne e-maily z viacerých domén, vrátane domény ups.com a upsemail.com.
 • Vyvolávanie pocitu naliehavosti: Alarmujúce správy požadujúce okamžité konanie, napr. "Vaše zákaznícke číslo bude pozastavené do 24 hodín." alebo "Ihneď nás kontaktujte a hláste sa o svoj balík alebo výhru."
 • Neočakávané požiadavky: Žiadosť súvisiaca s pokusom o získanie peňazí, finančných informácií (napr. čísla bankového účtu alebo platobnej karty) alebo osobných informácií výmenou za doručenie balíka alebo iného predmetu. 
 • Medzery v komunikácii: E-mail, ktorý neuvádza alternatívny spôsob poskytnutia požadovaných informácií (t. j. telefóne číslo, poštovú adresu alebo fyzické umiestnenie).
 • Podvodný odkaz: odkaz obsiahnutý v e-maily, krorý zobrazuje vášmu prehliadaču známe a bezpečné miesto, ale v skutočnosti nasmeruje váš prehliadač na iné miesto, na potencionálne nebezpečné alebo podvodné stránky. Tento odkaz je možné odhaliť tak, že prejdete kurzorom na odkaz čo spôsobí že skutočný ciel odkazu sa zobrazí v pop-up, v ľavom dolnom rohu vášho stavového riadku, alebo na inom mieste v závislosti od vášho e-mailového klienta. Podozrivé je, pokial sa skutočné miesto určenia líši od adresy uvedenej v odkaze, tiež je podozrivé pokial odkaz ukazuje čísla namiesto písmen, skratky a pravopisné chyby.

Niektorá legitímna komunikácia spoločnosti UPS môže prichádzať v podobe e-mailu s odkazom na "elektronický balík" v samotnej správe. Tieto správy sa používajú na zvýšenie ochrany citlivých informácií a súvisiaci odkaz vždy začína adresou https://ftp2.ups.com.

Pozrite si príklad falošných e-mailovOtvoriť odkaz v novom okne

Späť na začiatok

Telefonické hovory, listy, faxy a iné druhy komunikácie, pri ktorých sa zneužíva meno alebo značka spoločnosti UPS

Okrem podvodných internetových stránok a e-mailov môžu podvodníci používať aj telefón, fax, listy alebo iné komunikačné prostriedky pri pokuse o získanie vašich osobných údajov. Táto podvodná komunikácia predstavuje nepovolené konanie tretích strán a nemá nič spoločné s UPS. Podvodník sa predstaví ako pracovník UPS a môže tvrdiť, že balík čaká na doručenie. V tejto komunikácii ste obyčajne požiadaný, aby ste poskytli osobné údaje alebo zaplatili zálohu za prijatie balíka, alebo aktualizovali váš účet poskytnutím osobných údajov alebo kópie faktúry UPS.

Ak vás UPS kontaktuje ohľadne balíka, jej pracovník je vždy schopný uviesť číslo zásielky, ktoré si môžete overiť na našich webových stránkach. Rovnako musíte vedieť, že UPS vás môže príležitostne kontaktovať ohľadne ponuky služieb alebo na marketingové účely, vždy si však môžete overiť naše telefónne číslo a pred pokračovaním nám môžete zavolať naspäť.

Ak máte kedykoľvek pochybnosti o legitímnosti komunikácie, opýtajte sa na meno a priezvisko volajúceho a číslo, na ktoré môžete zavolať naspäť.

Späť na začiatok

Podvody propagujúce prácu z domu

Väčšine nelegitímnych podvodných ponúk práce typu "práca z domu" sa môžete vyhnúť tak, že sa budete sústrediť na nereálne prísľuby zárobku bez potrebných skúseností, alebo pracovné ponuky, ktoré od vás požadujú platbu pred prezradením podrobností. Niektoré z týchto podvodov sa však dajú ťažšie identifikovať ako podvodné a môžu vás zaviazať k osobnej zodpovednosti. Nižšie uvádzame zopár takýchto príkladov:

 1. Spracovať výplatných pások (alebo iných šekov): Podvodný variant tejto pracovnej ponuky sa vyznačuje tlačou a rozposielaním "výplatných pások" alebo iných šekov, alebo peňažných poukážok (obyčajne službou UPS Next Day® Air alebo inou nočnou donáškou). Podvodník vám môže poskytnúť softvér na výrobu šekov, alebo vás požiada, aby ste si ho zakúpili a poskytne vám zákaznícke číslo v UPS (alebo v konkurenčnej spoločnosti), alebo vás požiada, aby ste si ho zabezpečili. Podvodník vám môže poskytnúť aj číslo bankového účtu, ktoré sa použije na tlač šekov, digitálny podpis a zoznam mien, adries a súm na výplatu. Falošné šeky sa potom pošlú ľuďom, ktorí inzerovali veci na predaj. Budú požiadaní, aby si nechali vyplatiť šeky, často napísané na sumu vyššiu než je cena, ktorú žiadali, a vrátili časť peňazí spolu so zakúpenou vecou. Banka potom vráti šeky sa falošné.
 2. Tajné nakupovanie: Legitímni tajní kupujúci nakupujú v predajni a poskytujú tejto predajni (alebo tretej strane) spätnú väzbu o svojej skúsenosti. Pri podvodnom variante tejto pracovnej ponuky sú "tajní kupujúci" požiadaní, aby použili peňažné prostriedky, ktoré im boli poslané šekom alebo poštovou poukážkou - neskôr označenou za falošnú. Niekedy je to spojené s elektronickým poslaním časti peňazí naspäť "tajnému kupujúcemu" treťou stranou (napr. spoločnosťou Western Union).
 3. Spracovanie vrátených zásielok: Podvodný variant tejto pracovnej ponuky ponúka prácu na polovičný pracovný úväzok. Ide o prijímanie a spracovanie prichádzajúcich zásielok od klientov spoločnosti. Spoločnosti často predávajú elektroniku, detskú výbavu alebo automobilové diely. Dostanete pokyny, aby ste skontrolovali balíky a postupovali podľa pokynov od vášho "manažéra pre vrátené zásielky", napr. prebalili a poslali tovar na iné miesto. Nemusí to byť spojené so vstupnými výdavkami a podvodník vám objedná a pošle všetok spotrebný materiál potrebný pre túto pozíciu. Komunikácia prebieha najmä e-mailom.

Späť na začiatok

kontaktujte UPS

Chceme počuť od vás

Myslíte si, že ste mohli dostať falošný e-mail od niekoho, kto predstiera, že je UPS? Prepošlite tento e-mail na fraud@ups.com a následne ho odstránte z vášho e-mailového konta

Kontakta UPS angående bedrägerier