z
  • Coronavirus UpdateViac
  • Prevádzka UPS je otvorená: Vplyv na služby v súvislosti s koronavírusom… viacViac
Preskočiť na hlavný obsah

Možnosti medzinárodnej fakturácie

Zvoľte si možnosť medzinárodného fakturovania, ktorá vyhovuje vášmu obchodu

Možnosti medzinárodného fakturovania UPS dávajú zákazníkom voľnosť vo fakturovaní poplatkov takým spôsobom, ktorý najviac vyhovuje ich obchodnému modelu.  Akúkoľvek možnosť si zvolíte, môžete si byť istí, že UPS bude fakturovať vaše medzinárodné poplatky presne.

Možnosti

  • Poplatky je možné fakturovať odosielateľovi, príjemcovi alebo tretej strane.
  • Poplatky za medzinárodnú prepravu spravidla zahŕňajú dovozné, clá a dane. 
  • Zákazníci, ktorí využívajú automatizované prepravné systémy UPS, si môžu zvoliť, aby boli prepravné náklady fakturované jednej strane a clá & dane druhej.  Alebo prostredníctvom"rozdeliť DPH" možnosti (SDV), zákazníci môžu fakturovať náklad & clo jednej strane a daň/DPH druhej.*

 

Tu je niekoľko možností medzinárodného fakturovania, ktoré si zákazníci môžu vybrať:

  • Odosielateľ platí prepravné náklady; príjemca platí clá a dane
  • Príjemca platí všetky poplatky (zvyčajne známe ako "Freight Collect")
  • Odosielateľ platí všetky poplatky(taktiež uvedené ako "Franko do domu")
  • Odosielateľ platí prepravné náklady; tretia strana (môže byť v inej krajine)platí clá a dane**

Ak to nie je uvedené inak, prepravné náklady sa fakturujú na číslo účtu odosielateľa UPS a adresát alebo príjemca zaplatí clá & dane.* Papierový nákladný list UPS nepodporuje možnosť fakturovania SDV.  ** Nie všetky možnosti fakturovania sú k dispozícii do/zo všetkých krajín.  Skontrolujte si prosím vhodného sprievodcu službami alebo kontaktujte vašu miestnu kanceláriu UPS kvôli fakturačným informáciám špecifickým pre krajinu.

POZNÁMKA:  A "Clá & Príplatok za zaslanie dane" sa využíva vtedy, keď odosielateľ žiada, aby clá & dane boli fakturované platcovi mimo cieľovej krajiny.  Je potrebné číslo účtu tretej strany UPS.

Kde získam viac informácií