Humanitárna logistika

Humanitárna logistika

Spolupracujeme s humanitárnymi organizáciami na celom svete, aby sme pomohli krajinám s nízkymi a strednými príjmami získať dôležité zdravotnícke potreby, ktoré potrebujú na boj proti COVID-19, HIV, malárii, tuberkulóze, pri problémoch s reprodukčným zdravím a ďalších ťažkostiach.

Spýtajte sa odborníka
Lekár dáva dieťaťu vakcínu, ktorá prišla v rámci humanitárnej pomoci spoločnosti UPS Healthcare.

Pomoc pri poskytovaní humanitárnej pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú

Riešenie jedného poskytovateľa

Bez ohľadu na to, či sú vaše potreby regionálne, alebo globálne, či prepravujete malé zásielky, nákladnú dopravu alebo oboje – ponúkame jediné integrované globálne prepravné riešenie so súborom služieb, ktoré vám pomôžu komplexne realizovať vaše humanitárne iniciatívy.

Optimalizácia zásobovacieho reťazca

Pomôžeme vám naplánovať zásielky od vyzdvihnutia až po konečné doručenie. Ponúkame plány smerovania a opätovného dopĺňania ľadu, lepšiu viditeľnosť, núdzové plánovanie pre prípadné problémy a ďalšie.

Postupy prepravy s chladením

Naše široké možnosti postupov prepravy s chladením zahŕňajú balenie, prepravu a monitorovanie prakticky akejkoľvek teploty, či už ide o teplotu okolia, od 15 °C do 25 °C, od 2 °C do 8 °C, od –20 °C do –80 °C, alebo nižšiu teplotu.

Odbornosť v oblasti dodržiavania predpisov

Prinášame odborné znalosti v oblasti colného odbavovania bezcolných zásielok darovaného tovaru vrátane predbežných prípravných dokumentov a schvaľovacích postupov, ktoré sa v jednotlivých krajinách líšia.

Logistika v danej krajine

Poskytujeme logistické riešenia v krajine, od plánovaných vnútroštátnych distribúcií až po ad hoc riešenia, ako je dočasné skladovanie. Preverujeme miestnych partnerov, aby sme sa uistili, že ide o úspešné podniky, ktoré podporujú hospodárstvo tým, že zamestnávajú miestne talenty a pracovnú silu.

Humanitárna logistika v praxi

Tu sú niektoré zo spôsobov, ako sme spolupracovali s organizáciami v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, aby sme zlepšili prístup k dôležitým iniciatívam v oblasti zdravotnej starostlivosti.

 • Vakcíny proti COVID-19 podávané v rámci humanitárnej iniciatívy v krajine s nižšími príjmami.

  1. Možnosti budovania infraštruktúry proti COVID-19

  Pomáhame krajinám s nižšími príjmami zaviesť logistické riešenia, aby mohli prijímať, skladovať, distribuovať a podávať zmrazené a veľmi chladené vakcíny a komodity, pokiaľ ide o COVID-19.

  Máte otázky? Naše kontaktné údaje.
 • Člen tímu UPS na motocykli doručuje chladiaci box s dôležitým zdravotníckym materiálom.

  2. Vývoj riešení do poslednej míle

  Konzultujeme s mimovládnymi organizáciami a ministerstvami zdravotníctva riešenia v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti do poslednej míle, ktoré pomáhajú preklenúť priepasť medzi zdravotníckym tovarom a ľuďmi, ktorí ho potrebujú.

  Máte otázky? Naše kontaktné údaje.
 • Dron UPS Wingcopter UAV doručuje urgentné zdravotnícke potreby do vzdialenej dediny.

  3. Dodávanie na vzdialené miesta

  Naše programy doručovania bezpilotných lietadiel (dronov) môžu pomôcť dostať lieky, vakcíny a iné zdravotnícke komodity k ťažšie dostupným skupinám obyvateľstva.

  Máte otázky? Naše kontaktné údaje.
 • Člen tímu UPS, ktorý riadi zabezpečenie kvality v chladiarenskom sklade.

  4. Ochrana biologických vzoriek

  Spolupracujeme s ministerstvami zdravotníctva a partnermi z mimovládnych organizácií na prepracovaní dodávateľských reťazcov a využívaní technológií na podporu manipulácie s biologickými vzorkami.

  Máte otázky? Naše kontaktné údaje.
 • Glóbus so svetelnými stopami od mesta k mestu znázorňujúci riešenia sledovania a viditeľnosti spoločnosti UPS Healthcare.

  5. Zavádzanie riešení viditeľnosti

  Pracujeme na zavádzaní technologických riešení na sledovanie a monitorovanie, ktoré zvyšujú viditeľnosť v oblastiach s nízkymi zdrojmi, v ktorých pôsobíme.

  Máte otázky? Naše kontaktné údaje.
 • Palety s darovaným zdravotníckym materiálom čakajú na colné odbavenie.

  6. Neustále zlepšovanie logistiky

  Spolupracujeme s obstarávateľmi, darcami a ministerstvami zdravotníctva s cieľom neustále zlepšovať logistické riešenia pre programy v oblasti HIV, malárie a reprodukčného zdravia v krajinách s nízkymi príjmami.

  Máte otázky? Naše kontaktné údaje.

Postupy prepravy s chladením pre horúcu zónu

Humanitárna pomoc spoločnosti UPS Healthcare Malawi ukazuje zručnosť, vôľu a dobré srdce.

Prečítajte si teraz
Zdravotná sestra podáva vakcínu proti ochoreniu COVID-19 v Malawi.
Lekár s osobnými ochrannými prostriedkami sa pripravuje na podanie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pacientovi.

Partnerstvo s mimovládnymi organizáciami v oblasti vakcíny proti ochoreniu COVID-19

Pozrite sa, ako pomáhame viacerým mimovládnym organizáciám riešiť problém spravodlivého celosvetového dodávania vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Prečítajte si teraz

Pomoc pre tých, ktorí pomáhajú

Pozrite si, ako logistická podpora spoločnosti UPS Healthcare pomohla urýchliť dodávky v súvislosti s ochorením COVID-19 obyvateľom Juhoafrickej republiky.

Prečítajte si teraz
Motocykel so zásobami proti ochoreniu COVID-19 do odľahlej oblasti v Juhoafrickej republike.

Zdroje

 • Prevziať obrázkový súbor vo formáte PDF

  Ako sme pomohli mimovládnej organizácii urýchliť dodávky proti ochoreniu COVID-19 do Juhoafrickej republiky

 • Prevziať obrázkový súbor vo formáte PDF

  Ako zjednodušiť globálnu expanziu s podporou logistickej siete

 • Prevziať obrázkový súbor vo formáte PDF

  Ako pomáhame zjednodušiť zložitosť prepravy v postupoch prepravy s chladením

 • Prevziať obrázkový súbor vo formáte PDF

  Ako optimalizovať zásielky zdravotnej starostlivosti pomocou postupov prepravy s chladením

 • Prevziať obrázkový súbor vo formáte PDF

  Ako vám škálovateľnosť a flexibilita pomôžu rýchlejšie zväčšiť dosah

Usmievajúce sa ženy

Porozprávajme sa.

Radi sa dozvieme viac o vašich obchodných potrebách.

Obráťte sa na nás a dozviete sa, ako vám prispôsobený logistický plán môže pomôcť dosiahnuť úspech.

Spýtajte sa odborníka