Logistika spoločnosti UPS Healthcare

Logistika v zdravotnej starostlivosti

Logistika zásobovacieho reťazca funguje najlepšie, keď je navrhnutá s ohľadom na ľudí a pacientov, ktorým v konečnom dôsledku slúži. Pomôžeme vám vytvoriť a spravovať odolný logistický systém zdravotnej starostlivosti, ktorý prináša pacientom globálne zdravotnícke riešenia s rýchlosťou, viditeľnosťou a bezkonkurenčnými systémami kvality.

Spýtajte sa odborníka
Odborník na logistiku spoločnosti UPS spravuje zásoby na iPad-e.

Inovácie, ktoré pomáhajú formovať budúcnosť starostlivosti o pacientov

Riešenia v súlade s usmerneniami o správnej distribučnej a výrobnej praxi

Máme rozsiahle skúsenosti v oblasti regulácie a vyhradené priestory na skladovanie zdravotníckych produktov v súlade so zásadami správnej distribučnej a výrobnej praxe, ktoré sú strategicky rozmiestnené na celom svete, aby podporovali potreby zdravotníckych podnikov, ktorým poskytujeme služby. Vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme, sme držiteľmi potrebných licencií.

 • Poskytovateľ služieb 3PL v súlade s usmerneniami o správnej distribučnej a výrobnej praxi
 • Certifikačný program preferovaného dopravcu v súlade so správnou distribučnou praxou
 • certifikácia ISO9001, ISO 13485, DDA (predtým VAWD) podľa potreby 
 • Viac ako 1 200 licencií na celom svete na prevádzku zariadení
 • Viac ako 11 miliónov štvorcových stôp priestorov v súlade s usmerneniami o správnej distribučnej a výrobnej praxi
 • Viac ako 80 vzťahov s regulačnými úradmi
 • Validácia automatizovaných a počítačových systémov a zariadení

Ďalšie informácie o našich možnostiach zabezpečenia kvality

Globálne zabezpečenie kvality

Systém riadenia kvality (QMS) navrhnutý tak, aby zabezpečil integritu vášho zdravotníckeho produktu prostredníctvom kompatibilných prevádzkových procesov, validovaného vybavenia a systémov, ktoré vykonávajú pracovníci, pre ktorých je kvalita na prvom mieste.

 • Jeden komplexný systém riadenia kvality postavený na globálnych normách kvality a zavedený vo všetkých 60 zariadeniach na celom svete
 • Pevný prístup k riadeniu rizík v oblasti kvality integrovaný do systému QMS s cieľom zachovať súlad a podporovať zlepšenia
 • Jednotná globálna platforma eQMS, ktorá je validovaná a v súlade s Federálnym zákonníkom č .21 časť 11
 • Rozhodnutia o dodržiavaní predpisov a prevádzkové rozhodnutia založené na údajoch
 • Zariadenia spĺňajúce požiadavky usmernenia o spravnej vyrobnej praxi s overenými environmentálnymi kontrolami
 • Výkonnostné opatrenia, metriky a trendy v oblasti kvality
 • Rozsiahle odborné znalosti v oblasti regulácie
 • Viac ako 230 odborníkov na zabezpečenie kvality/regulačné záležitosti na celom svete v oblasti zdravotnej starostlivosti

Ďalšie informácie o našich možnostiach zabezpečenia kvality

Postupy prepravy s chladením

Zdravotný stav ľudí závisí od účinnosti vakcíny alebo špeciálneho lieku. To je inšpirácia, ktorá stojí za našimi technologickými riešeniami zásobovacieho reťazca, ktoré vám pomôžu dostať aj tie najkritickejšie produkty k ľuďom, ktorí ich potrebujú. 

 • Rozsah možností balenia pre postupy prepravy s chladením
 • Snímače teploty a vlhkosti a digitálne záznamníky
 • 24/7 monitorovanie teploty s proaktívnou reakciou
 • Možnosť chladenia, mrazenia a skladovania (od 2 °C do –150 °C)
 • Globálna sieť staníc na dopĺňanie ľadu vrátane 91 zariadení UPS
 • Služba UPS Premier na dohľad v reálnom čase, kontrolu, prioritné spracovanie a obnovu

Ďalšie informácie o našich možnostiach v postupoch prepravy s chladením

Riadenie dopravy

Ak potrebujete prepraviť svoje výrobky po celom svete kvalitne, rýchlo a pod kontrolou, naše možnosti riadenej prepravy vám pomôžu.

 • Globálna dopravná sieť s prístupom do viac ako 220 krajín
 • Flexibilné riešenia prepravy s reguláciou teploty a vlhkosti
 • Podpora odborníkov v oblasti medzinárodných logistických požiadaviek
 • Odborné znalosti v oblasti colného sprostredkovania a zahraničnej logistiky a distribúcie
 • Okamžitý prístup na nové trhy bez kapitálových výdavkov alebo nových zariadení

Ďalšie informácie o našich možnostiach riadenia dopravy

Špecializovaní odborníci na zdravotnú starostlivosť

Sme spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti logistiky v zdravotníctve a biologických vedách s viac ako 5 500 vyškolenými pracovníkmi globálnej logistiky v zdravotníctve, ktorí poskytujú služby viac ako 300 klientom v oblasti farmaceutického priemyslu, zdravotníckych pomôcok a klinických laboratórií.

Naše tímy sú zanietené pre zdravotníctvo a majú hĺbku a šírku skúseností potrebných na uspokojenie jedinečných potrieb podnikov, ktoré sa snažia zlepšiť životy ľudí a pacientov na celom svete.

Mapa zobrazujúca globálnu sieť UPS

Viditeľnosť zásobovacieho reťazca v novom svetle

Preskúmajte budúcnosť digitálneho dodávateľského reťazca.

Prečítajte si teraz

Systémy kvality 3PL budú kľúčom k prekonaniu COVID-19

Logistika distribúcie vakcín v ultrachladnom stave.

Prečítajte si teraz
Zamestnanci spoločnosti UPS diskutujú o objednávke v sklade
Zamestnanec spoločnosti UPS baliaci tepelnoizolačný balík so suchým ľadom

Postupy prepravy s chladením spoločnosti UPS Healthcare™ v praxi

Ako spravovať špeciálne liečivá s požiadavkami na teplotu od –20 °C do –80 °C.

Sledovať teraz

Zdroje

 • Prevziať obrázkový súbor vo formáte PDF

  Ako zjednodušiť globálnu expanziu s podporou logistickej siete

 • Prevziať obrázkový súbor vo formáte PDF

  Ako urýchliť uvedenie produktu na trh a zvýšiť ziskovosť

 • Prevziať obrázkový súbor vo formáte PDF

  Ako môže škálovateľnosť a flexibilita zlepšiť vaše hospodárske výsledky

 • Prevziať obrázkový súbor vo formáte PDF

  Ako môže outsourcing objednávok na inkasovanie podporiť rast

 • Prevziať obrázkový súbor vo formáte PDF

  Ako zlepšiť manipuláciu so zásielkami kritickej zdravotnej starostlivosti so službou UPS® Premier

Usmievajúce sa ženy

Porozprávajme sa.

Radi sa dozvieme viac o vašich obchodných potrebách.

Obráťte sa na nás a dozviete sa, ako vám prispôsobený logistický plán môže pomôcť dosiahnuť úspech.

Spýtajte sa odborníka