Spoločnosť UPS Healthcare a Nadácia UPS zaisťujú spravodlivé dodávky vakcín

abc

Spoločnosť UPS Healthcare a Nadácia UPS zaisťujú spravodlivé celosvetové dodávky vakcín s podporou iniciatívy COVAX, očkovacej aliancie Gavi a iniciatívy CARE Fast + Fair.

Prečítajte si tlačovú správu

  • Počiatočný záväzok dodať 20 miliónov dávok do krajín v núdzi na štyroch kontinentoch
  • Kľúčová podpora spravodlivej distribúcie vakcín prostredníctvom iniciatívy COVAX, očkovacej aliancie Gavi a iniciatívy CARE Fast + Fair
  • Spolupráca s krajinami v Afrike, Ázii, Európe a Južnej Amerike na urýchlení úsilia o globálne očkovanie
  • Postupy prepravy s chladením, dodatočná kapacita mrazničky je ďalším prvkom neustáleho rozširovania kapacít spoločnosti UPS Healthcare po celom svete

ATLANTA, 3. marec 2021 – UPS (NYSE: UPS), Nadácia UPS a spoločnosť UPS Healthcare rýchlo konajú, aby podporili program spravodlivého doručovania a udržateľný globálny zásobovací reťazec vakcín proti ochoreniu COVID-19. Spoločnosť UPS v spolupráci s iniciatívou COVAX, očkovacou alianciou Gavi a spoločnosťou CARE spočiatku uľahčí dodanie 20 miliónov dávok pre krajiny, ktoré nemali dostatočný prístup k vakcínam vrátane skupín s najvyššou prioritou, ako sú zdravotnícki pracovníci.

„Veríme, že máme schopnosť a zodpovednosť uľahčiť a urýchliť spravodlivé doručenie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 po celom svete,“ povedal Scott Price, prezident Medzinárodných služieb UPS. „Spoločnosť UPS pokračuje v budovaní a inšpirovaní aktivít v rámci siete globálnych verejno-súkromných partnerstiev, ktoré zabezpečia, aby sa vakcíny pohybovali efektívnejšie a spravodlivejšie. Naša práca sa zameriava na krajiny s obmedzenými zdrojmi a obmedzenými zásobovacími reťazcami a infraštruktúrami. Cieľ je jednoduchý a náš záväzok je neochvejný: posúvať náš svet vpred tým, že doručujeme to, na čom záleží.“

Najnovšia celosvetová miera očkovania je približne šesť miliónov dávok denne. Podľa niekoľkých štúdií by to takýmto tempom trvalo odhadom 5,4 rokov, aby 75 percent svetovej populácie dostalo dve dávky vakcíny. Úloha verejno-súkromných partnerstiev je zásadnou súčasťou budovania globálnych riešení pre globálne výzvy, ako je pandémia, a potrebného prístupu k vakcínam na boj proti nej.

Budovanie partnerstiev

Globálny úspech závisí od spájania a mobilizácie správnych partnerstiev. Spoločnosť UPS Healthcare a Nadácia UPS pomôžu pri vytváraní a posilňovaní týchto snáh:

  • poskytnutím riešení dopravy, ktoré využívajú technológiu postupov prepravy s chladením spoločnosti UPS,
  • venovaním mrazničiek s extrémne nízkymi teplotami nevyhnutnými na udržanie životaschopnosti vakcín pri správnej teplote v rôznych prostrediach,
  • zaviazaním vedúcich pracovníkov zapožičaných spoločnosťou UPS na poskytovanie logistických znalostí a koordináciu s výrobcami vakcín a partnermi mimovládnych organizácií na riadenie a zefektívnenie doručení.

Táto počiatočná úroveň podpory od Nadácie UPS je viac ako 3 milióny USD v príspevkoch našim globálnym partnerom. Toto úsilie o budovanie kapacít sa skladá z grantu v sume 2 milióny USD určeného pre alianciu Gavi, ktorá dorovnáva grant, aby dosiahol čiastku 4 milióny dolárov. Po pridaní 1 milióna USD nepeňažnej podpory poskytuje Nadácia UPS dopravu, darovanie postupov prepravy s chladením vo forme mrazničiek a zapožičiavanie technických odborných znalostí partnerom v núdzi.

Táto komplexná úroveň podpory predstavuje viac ako 5 miliónov USD na podporu spravodlivej distribúcie vakcín a zdravotníckych systémov posilňujúcich úsilie v krajinách podporovaných alianciou Gavi.

„Vzhľadom na obmedzené dodávky v dohľadnej budúcnosti sú vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v tomto roku pravdepodobne najcennejšou komoditou na svete,“ povedal Dr. Seth Berkley, generálny riaditeľ aliancie Gavi. Keďže každá dávka je taká dôležitá, je nevyhnutné zabezpečiť, aby naše partnerské krajiny mali potrebnú podporu a nástroje na účinné a efektívne dodávanie vakcín tým, ktorí ich potrebujú. Táto nová podpora nadväzuje na dlhoročné partnerstvo medzi alianciou Gavi a Nadáciou UPS, ktoré sa zameriava na zabezpečenie toho, aby každé dieťa v krajinách podporovaných alianciou Gavi dostalo život zachraňujúce vakcíny.“

Nadácia UPS taktiež podporuje iniciatívu CARE Fast + Fair, ktorá je zameraná na spravodlivú distribúciu vakcín proti ochoreniu COVID-19 rizikovým skupinám vrátane zdravotníckych pracovníkov, opatrovateľov a utečencov, spočiatku v 11 krajinách vrátane Bangladéša, Beninu, Konžskej demokratickej republiky, Indie a Južného Sudánu.

„Ako globálna komunita sme na sebe závislí, nikto nie je v bezpečí, pokiaľ nie sú v bezpečí všetci ostatní,“ hovorí Nikki Clifton, prezidentka Nadácie UPS. „Teraz je čas prepojiť naše sily s celým svetom. Teraz je načase doručiť vakcíny – a dúfam – všetkým, bez ohľadu na bohatstvo alebo miesto.“

Celkovo sú tieto verejno-súkromné snahy, ako napríklad úsilie v Ghane, určené na to, aby zaistili rýchly tok vakcín proti ochoreniu COVID-19 do krajín, ktoré to naliehavo potrebujú. Prostredníctvom spoločnosti UPS a podpory partnerov viac ako 10 miliónov ľudí dostane vakcínu proti ochoreniu COVID-19 v prvej vlne distribúcie vakcín v krajinách Afriky, Ázie, Európy a Južnej Ameriky.

Informácie o spoločnosti UPS

Spoločnosť UPS (NYSE: UPS) je jednou z najväčších zásielkových doručovateľských spoločností na svete s výnosom v roku 2020 vo výške 84,6 miliárd USD a poskytuje zákazníkom širokú škálu integrovaných logistických riešení vo viac ako 220 krajinách a územiach. Spoločnosť má viac ako 540 000 zamestnancov, ktorí prijímajú jednoducho stanovenú a účinne vykonávanú stratégiu: Orientovaná na zákazníka. Vedená ľuďmi. Poháňaná inováciou. Spoločnosť UPS je odhodlaná byť správcom životného prostredia a pozitívne prispievať komunitám, ktorým po celom svete slúžime. Spoločnosť UPS zaujíma tiež silný a neochvejný postoj k podpore rozmanitosti, spravodlivosti a začlenenia. Spoločnosť nájdete na internete na stránke www.ups.com, s ďalšími informáciami na www.stories.ups.com a www.investors.ups.com.

O Nadácii UPS

Od svojho založenia v roku 1907 spoločnosť UPS vybudovala dedičstvo ako starostlivý a zodpovedný korporátny občan a podporuje programy, ktoré poskytujú dlhodobé riešenia potrieb komunity. Nadácia UPS, založená v roku 1951, vedie svoje programy globálneho občianstva a je zodpovedná za uľahčenie zapojenia komunity do miestnych, národných a globálnych komunít. Spoločnosť UPS a jej zamestnanci, aktívni aj na dôchodku, v roku 2020 investovali viac ako 122,3 miliónov USD na charitatívne dary po celom svete. Nadáciu UPS nájdete na webe na stránke UPS.com/Foundation @UPS Foundation na Twitteri. Humanitárna pomoc a Program odolnosti spoločnosti UPS investovali v roku 2020 takmer 6,3 milióna USD a poslali 2 700 vecných zásielok naprieč 115 krajinami.

O spoločnosti UPS Healthcare

Spoločnosť UPS Healthcare poskytuje bezkonkurenčné odborné znalosti v oblasti logistiky zdravotnej starostlivosti svojim zákazníkom na celom svete. Spoločnosť UPS Healthcare má rozlohu viac ako 11 miliónov štvorcových stôp distribučného priestoru zdravotnej starostlivosti v súlade s usmerneniami o spravnej distribučnej a výrobnej praxi na celom svete. Služby zahŕňajú riadenie zásob, postupy prepravy s chladením, balenie a expedíciu, skladovanie a plnenie potrieb z hľadiska logistiky zdravotníckych pomôcok, laboratórií a klinického skúšania. Globálna infraštruktúra spoločnosti UPS Healthcare, jej najnovšia služba viditeľnosti UPS® Premier, jej technológia sledovania a globálny systém kvality sú vhodné na splnenie dnešných komplexných logistických požiadaviek pre farmaceutický priemysel, zdravotnícke pomôcky a laboratórny diagnostický priemysel.

Usmievajúce sa ženy

Porozprávajme sa.

Radi sa dozvieme viac o vašich obchodných potrebách.

Obráťte sa na nás a dozviete sa, ako vám prispôsobený logistický plán môže pomôcť dosiahnuť úspech.

Spýtajte sa odborníka