Preskočiť na hlavný obsah

Povinné informácie na súhrnnom zápise pre Turecko

Aktualizácia služby


V súlade s dodatkom 10 colných predpisov vydaným Ministerstvom colnej správy a obchodu a zverejneným v oficiálnom vestníku (číslo 27369 zo 7. októbra 2009), ktorý nadobudol účinnosť 1. júna 2016, je povinné zadať informácie uvedené nižšie na sumárnych manifestoch, ktoré majú vstúpiť do colnej oblasti Turecka a ktorých hodnota je vyššia ako 75 EUR, prípadne sa na ne vzťahuje clo:  
 
* 4-ciferný kód HS (kód harmonizovaného systému)
* Ak je príjemcom spoločnosť, musí sa uviesť daňové číslo
* Ak je príjemcom súkromná osoba, musí sa poskytnúť číslo dokladu

Informácie uvedené vyššie musí zadať odosielateľ v príslušných častiach nákladného listu. Aby sa predišlo zdržaniu, mali by príjemcovia poskytnúť svoje daňové čísla svojim odosielateľom a informovať ich o potrebe zadať do nákladných listov a faktúr daňové čísla a 4-ciferné kódy HS.

V prípade manuálne vypĺňaných nákladných listov a nákladných listov generovaných pomocou nástroja UPS Online Tools možno daňové číslo zapísať do poľa „Číslo DPH/identifikačné číslo príjemcu pre colné účely“ a kód HS možno zapísať do poľa „Popis tovaru“ na nákladnom liste alebo v časti „Tarifný kód“ na faktúre.