Preskočiť na hlavný obsah

Colný kódex únie platný od 1. mája 2016

Aktualizácia Servisu


Ako súčasť modernizovania európskeho právneho rámca, Colný kódex únie a jeho vykonávacie predpisy nadobudnú platnosť 1.mája 2016.

Nahrádza colný kódex spoločenstva, ktorý bol platný od 1. januára 1994 a bol napísaný v čase, keď boli postupy z väčšej časti v písanej forme. Objem a rýchlosť obchodovania, rovnako ako nutnosť bezpečnosti a posúdenia bezpečnostného rizika výrazne vzrástli v posledných desaťročiach a Colný kódex únie si kladie za cieľ prispôsobiť colné predpisy dnešnej realite.

Kódex opisuje postupy vzťahujúce sa na import, export a uloženie alebo spracovanie tovaru pred zaplatením colných poplatkov. Jeho základnými princípmi sú:

  • Že všetka komunikácia by mala byť elektronická (výnimky sú prípustné)
  • Že postupy by mali byť zjednodušené a zmodernizované


Prostredníctvom členstva svojich obchodných združení, UPS poskytla príspevok k navrhovaným predpisom s Európskou komisiou a teraz je v jedinečnej pozícii, že môže ponúknuť zákazníkom sprievodcu hlavnými zmenami ešte pred nadobudnutím platnosti. Kliknite sem pre zobrazenie  inštruktáže zostavenej UPS.

Pre ďaľšie informácie prosím navštívte:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/ucc/index_en.htm