Preskočiť na hlavný obsah

Zmeny importných colných postupov v Rusku pre zásielky určené na osobné použitie

Aktualizácia služieb


Začínajúc 7.februárom 2014 bude Ruská federálna colná služba vyžadovať nasledujúce informácie pre všetky nedokumentové zásielky určené na osobné použitie s hodnotou do 1000 EUR:

  • celé meno (meno, druhé meno, priezvysko) príjemcu tak, ako je uvedené v jeho cestovnom pase
  • číslo cestovného pasu príjemcu
  • zmluva na colné služby garantujúca UPS oprávnenie vyplniť colné prehlásenie
  • originál obchodnej faktúry plus dve kópie (vrátane presného popisu tovarov)


Ďalšie dokumenty môžu byť vyžadované colnými autoritami na základe žiadosti.

Žiadame príjemcov aby mali pripravený svoj cestovný pas a aby vedeli zareagovať na otázky/požiadavky ohľadom dodatočnej dokumentácie pre dokončenie preclenia ich zásielky. Odosielatelia môžu pomôcť zvládnuť tento proces informovaním príjemcov o týchto požiadavkách.

UPS pokračuje v monitorovaní situácie ohľadom dodatočných zmien ohlásených Ruskou federálnou colnou službou. Najaktuálnejšie informácie o pohybe všetkých UPS zásielok si prosím sledujte prostredníctvom online vyhľadávacieho nástroja na www.ups.com.