Så skickar du alkohol

Vi skickar alkohol för alla godkända kunder som har tillstånd att göra detta. Använd informationen nedan för att ta reda på mer om processen.

Att skicka alkohol är en avtalsenlig tjänst

Om du har en licens för att sälja alkohol och vill skicka det med UPS måste du skapa ett UPS-konto och underteckna UPS ISC Alcohol Shipping Addendum. UPS ISC Alcohol Shipping Addendum beskriver de juridiska skyldigheterna för både UPS och avsändaren.I ISC-tillägget tillkommer UPS Alcohol Shipping Guide.

På grund av internationella regler kan UPS inte godkänna alkoholförsändelser utan det undertecknade ISC-avtalet. Detta inkluderar även icke-kommersiella paket som produktprover och personliga gåvor.

Följa internationella regler

När det gäller transport anses alla alkoholdrycker vara specialvaror som omfattas av särskilda restriktioner och punktskatt. Varje land sätter sina egna regler och restriktioner för import av alkohol, som också varierar beroende på om du skickar till ett företag eller en konsument. 

Kortfattat: vilken typ och mängd alkohol du skickar, till vilken plats och till vem, avgör de specifika regler och förordningar som gäller för din försändelse.

Som experter på internationell handel finns vi här för att hjälpa dig och kan även hänvisa dig till tredjepartslösningar för efterlevnad av moms och punktskatt. Men det är viktigt att du också läser in dig på de regler som gäller för dina försändelser för att undvika onödiga förseningar och oförutsedda kostnader. Du kan använda UPS Alcohol Shipping Guide som utgångspunkt. Den ger dig information om alla tillgängliga destinationer, övergripande internationella bestämmelser och bästa praxis för att skicka alkohol med UPS.

Ladda ned UPS Alcohol Shipping Guide

Krav på förpackningar för alkohol

Att kunna leverera alkoholförsändelser till destinationen i ett stycke är mycket viktigt. Att skicka glasflaskor i lämpliga förpackningar som har genomgått falltester är det bästa alternativet för att de ska komma fram säkert och för att du ska slippa extrakostnader till följd av skador.

Du kan köpa olika alkoholförpackningar som har genomgått falltester från UPS, eller så kan vi hänvisa dig till tredjepartsleverantörer som också erbjuder förpackningar som uppfyller de nödvändiga standarderna. 

Dessa speciella förpackningsprodukter utgörs vanligtvis av en uppsättning högkvalitativa yttre lådor med ett insatssystem som håller flaskor på plats, vilket förhindrar direkta stötar om de tappas. Alla våra godkända förpackningsprodukter har genomgått utförliga falltester och är hållbara och lämpliga för olika kategorier av alkoholhaltiga drycker, både för försändelser med en eller flera flaskor. Vi godkänner även andra förpackningar om de har falltestats enligt alla nödvändiga standarder.

En fullständig lista över godkända lösningar finns i UPS Account Manager. Om du redan har ett UPS-kontonummer och vill beställa våra alkoholförpackningar kontaktar du kundtjänst.

Följ lagar om åldersgränser för alkoholdrickande

Om du skickar alkohol med oss är du juridiskt skyldig att endast sälja och leverera alkohol till mottagare som är myndiga. På grund av detta kräver vi att du skickar alla alkoholrelaterade försändelser som riktar sig direkt till konsumenter genom vår tjänst som kräver underskrift av vuxna personer. Detta säkerställer att mottagarens ålder bekräftas och att du erhåller bevis när du behöver det.

Skicka till en UPS Access Point™-plats

För att få bekvämare leveranser till konsumenter för lägre kostnad kan du som godkänd alkoholavsändare skicka alkohol till en UPS Access Point. UPS Access Point-nätverket, som sträcker sig över Europas nyckelmarknader såväl som USA och Kanada, består av lokala butiker som fungerar som utlämningsplatser för UPS-leveranser.

Se UPS Alcohol Shipping Guide för ytterligare anvisningar om försändelse av alkohol till en UPS Access Point.

Relaterade länkar

Förteckning över förbjudna och begränsade föremål för transport

Lär dig mer

UPS pris- och serviceguide

Lär dig mer

UPS TradeAbility

Lär dig mer