Så skickar du batterier

Lär dig hur du förpackar och skickar batterier säkert

Vi har sammanställt denna illustrativa guide för att hjälpa dig att packa och skicka många olika slags batterier. I vissa fall, till exempel när det gäller alkaliska batterier eller vissa slutna blyackumulatorer, så är ditt ansvar begränsat till några enkla steg som att: välja starka yttre emballage, noga skydda batteripolerna för att förhindra gnistor eller kortslutning och noga förbereda de inre paketkomponenterna så att inte verktyg eller andra metallföremål kommer i kontakt med batterierna.

Lär dig hur du förpackar och skickar batterier säkert

Förhandsgodkännande för sändning av litiummetallbatterier

Obs!

Från och med den 1 juli 2015 måste alla befintliga och nya kunder som vill skicka fristående litiummetallbatterier utan utrustning (UN3090) via UPS flygtjänster få förhandsgodkännande från UPS Airlines. Detta krav är till för att säkerställa att korrekt utbildning har genomförts och att alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter följs korrekt för sådana sändningar.

Kravet på förhandsgodkännande gäller för sändningar med litiummetallbatterier som är fullt reglerade och kräver sändningshandlingar för farligt gods. Fullt reglerade sändningar kräver också ett separat UPS-avtal för farligt gods.

En officiell resurs

Läs International Air Transport Associations vägledning om transport av litiumbatterier

Ta reda på merÖppna länken i ett nytt fönster