Vanliga artiklar som kan vara farliga

Vissa termer innebär att farligt gods och/eller farligt material kan förekomma.

Termer som tyder på potentiella faror

Följande termer kan tyda på farligt material eller farligt gods:

 • Brandfarligt
 • Brännbart Överförbart
 • Explosivt
 • Flyktigt
 • Gift
 • Giftigt
 • Infektiöst
 • Kaustik/frätande
 • Komprimerad gas
 • Korrosivt/frätande
 • Kylt
 • Lättantändligt
 • Radioaktivt
 • Sur/surt

Vanliga artiklar som kan vara farliga

Vanliga artiklar och deras potentiella fara 
Specifik artikel Potentiell fara
Andningsapparater Kan innebära syrebehållare under tryck.
Barometrar Kan visa på förekomst av kvicksilver.
Batterier Finns i ett antal olika storlekar och typer. Flera typer av batterier är reglerade som farligt gods, bland annat öppna bly-syra-batterier, många litiumbatterier etc. Positivt skydd mot kortslutning är viktigt, även för batterier som inte omfattas av tillämpliga bestämmelser om farligt gods. (Se ytterligare riktlinjer om batterier nedan.)
Bensin Kan visa på förekomst av en brandfarlig vätska, t.ex. bensin, en brandfarlig gas, eller en icke-brandfarlig gas.
Bildelar Kan vara bland annat förgasare, bensinledningar eller bensintankar som kan innehålla bensin.
Borr- och gruvutrustning Kan innehålla sprängämnen, syror, smörjningsmedel, kvicksilver eller annat farligt gods.
Brandsläckare eller utrustning för brandbekämpning Kan innehålla gaser under tryck eller bensindriven utrustning.
Byggutrustning Kan indikera närvaron av batterier, CO2-patroner och andra kraftenheter, bensindrivna sågar eller generatorer och rumsvärmare som alla eventuellt innehåller bränsle, blåslampor med flytande petroleum, färg, torkmedel och thinner.
Cigarettändare Inklusive tändare, tändargasrefill eller torchtändare kan innehålla brandfarlig gas eller brandfarlig vätska.
Cylinder/behållare/tank Kan innehålla brandfarliga eller icke-brandfarliga komprimerade gaser.
Datorutrustning Kan innehålla avbrottsfri kraftförsörjning med laddningsbara batterier, magneter i högtalare och skrivarbläck.
Elektrisk/elektronisk utrustning Kan innehålla kraftiga magneter, kvicksilver i brytare, någon typ av batterier och avbrottsfri kraftförsörjning som innehåller laddningsbara batterier. (Se ytterligare riktlinjer om batterier nedan.)
Eldrivna apparater Kan innehålla våtbatterier eller litiumbatterier. Även om några batterier är undantagna reglering måste de skyddas säkert mot kortslutningar.
Flygplansdelar Kan innehålla sådana föremål som bränslekontrollenheter, som inte kan tömmas helt på bränsle och därför måste sändas reglerat.
Fryst mat Kan innehålla torr-is.
Fotoutrustning Kan innehålla syror, frätande ämnen, blekmedel eller giftiga ämnen.
Gift (Vätska, pulver eller annat) kan vara giftigt.
Gödsel Ammoniumnitrat, kan vara ett oxidationsmedel.
Gräsmatteutrustning Gräsklippare och ogrästrimrar kan innehålla farligt gods i form av bränsle och/eller batterier.
Hushållsvaror Kan vara färg, blekmedel, sprejburkar under tryck och flera andra farliga föremål.
Ismaskin Kan innehålla gas under tryck.
Jaktutrustning Kan innehålla ammunition till små vapen eller annan förknippad tältningsutrustning.
Kemiskt syre Kan visa på förekomst av en syregenerator.
Kemikalier eller delar till simbassäng eller jacuzzi Kan innehålla oxidationsmedel eller annat farligt gods.
Kosmetika Kan innehålla brandfarliga vätskor.
Kontorsmaterial Kan innehålla aerosoler, brandfarligt och icke-brandfarligt skrivarbläck, avbrottsfri kraftförsörjning som innehåller laddningsbara batterier.
Krockkuddar Kan innehålla krockkuddsuppblåsare eller krockkuddemoduler eller bältessträckare.
Kryogenisk (vätska) Innebär en gas i vätskeform vid mycket låg temperatur, som måste sändas som ett reglerat föremål.
Kvicksilver Eller termen "mercurial" (kvicksilverhaltig) kan innebära att det handlar om en sändning som är reglerad.
Kylutrustning Kan innehålla gas under tryck.
Laboratorie- eller provningsutrustning Kan innehålla klassificerade farliga ämnen.
Läkemedel Kan innefatta brandfarliga vätskor, radioaktiva mediciner eller andra farliga kemikalier.
Lagningssatser Kan innehålla lim, färg, lösningsmedel, brandfarliga gaser eller annat farligt gods.
Luftkonditionering Kan innehålla gas under tryck.
Maskindelar Kan innefatta lim, färg, tätningsmedel, lösningsmedel eller andra kemikalier och gaser.
Mätutrustning Kan visa på förekomst av elektrisk utrustning, batterier, strömkassetter och annat reglerat materiel.
Medicinska varor Kan innehålla brandfarliga eller frätande kemikalier, smittsamma ämnen eller radioaktiva ämnen.
Motorsågar och andra motordrivna verktyg Innehåller troligtvis rester av bränsle.
Motordelar Kan vara bland annat förgasare, bensinledningar eller bensintankar som kan innehålla bränsle eller bränslerester.
Motordriven utrustning Vilket kan innehålla bensin eller laddningsbara batterier.
Passagerarserviceenhet (PSU) Kan visa på förekomst av en syregenerator som används i ett flygplan.
Parfym Kan innehålla brandfarliga vätskor.
Prover för provning Kan innehålla vilket antal farliga varor som helst.
Sädesvätska från tjur Kan visa på förekomst av torr-is eller gas i vätskeform.
Säkerhetsdatablad för material Kan visa på att en produkt är farlig. Se till att sändningen blir undersökt av experter innan den skickas vidare.
Syregenerator Innebär en förbjuden kemisk enhet som genererar syre och en stor mängd värme.
Tältutrustning Kan innehålla många olika farliga föremål som: ammunition, batterier, kök, brandfarlig gas, eldstartargel, brandfarliga vätskor, värmeproducerande paket, tändare, tändstickor (både alltändartändstickor och säkerhetständstickor), signalbloss, STERNO matlagnings-/uppvärmningsbränsle (strukturslangen på vissa typer av ryggsäckar innehåller flytande bränslen).
Tändare Inklusive tändare, tändargasrefiller eller torchtändare kan innehålla brandfarlig gas eller brandfarlig vätska.
Tandutrustning Kan innehålla farliga kemikalier som harts, lösningsmedel eller gaser.
Termometrar Kan visa på förekomst av kvicksilver.
Tvättutrustning Kan innebära starka blekmedel eller oxiderande tygbehandlingar.
Uppladdningsbara borrmaskiner, skruvmejslar och andra handverktyg Kan innehålla litiumbatterier. (Se Batterier för ytterligare information)
Vaccin Kan vara förpackat i torr-is.
Väderutrustning Kan visa på förekomst av enheter innehållande kvicksilver.
Verktygslådor Kan innehålla sprängämnen (nitpistoler), komprimerade gaser (sprejburkar), brandfarligt lim eller färg, frätande vätskor osv.
Ytterligare batteriföreskrifter
Återkallade eller återvunna batterier Frakta aldrig återkallade eller återvunna batterier med flyg.

Tjänster på flygnivå innefattar UPS Next Day Air®, UPS 2nd Day Air®, UPS 3 Day SelectSM, UPS Worldwide ExpressSM och UPS Worldwide ExpeditedSM.

Inga återvunna eller återkallade batterier får transporteras mellan kontinentala USA och Alaska, Hawaii eller Puerto Rico, där flygplan alltid måste användas.
Batterityper Det finns många sorts batterier tillgängliga idag och flera av dem regleras som farligt gods vid transport och får endast fraktas av fraktbolag med avtal för transport av farligt gods.
Bly-syra-batterier Vanligt i bilar, elektriska rullstolar, vissa ständiga strömkällor i datorer och andra tillämpningar. Dessa batterier innehåller starkt frätande syra och kan orsaka bränder vid kortslutning.
Elektroniska föremål för lagning Föremål som ska lagas, t.ex. datorer och mobiltelefoner, ska skickas utan batterier.
Förhindra bränder En enhet med installerade batterier får inte slås på under transport. Skydda strömbrytare som kan slås på av misstag eller ta ur batterierna och skydda polerna.
 • Även enkla enheter som ficklampor eller uppladdningsbara borrmaskiner kan alstra farliga mängder värme om de slås på av misstag.
Litiummetall- och litiumjonbatterier

Både laddningsbara och icke-laddningsbara strömkällor, vanliga i datorer, mobiltelefoner, kameror och andra små elektroniska enheter. Om litiumbatterier tappas, krossas eller kortsluts kan de avge farliga mängder värme och kan antändas, vilket gör att de är farliga vid bränder. Särskilda regler gäller vid transport av dessa batterier. Sändningar som kräver sändningsdokument för farligt gods accepteras endast från fraktbolag med avtal för transport av farligt gods, och vissa litiumbatterier kanske inte godkänns för UPS-service.

Övriga batterier

Även om vanliga torrcellsbatterier (t.ex. AA-, C-, D-batterier) inte regleras som farligt gods, kan alla batterier orsaka bränder vid kortslutning om batterierna och polerna inte skyddas.

Slutna batterier Utprovade slutna batterier är tillåtna att sändas som icke-farligt gods inom USA. Batterier och förpackningar måste märkas med "SLUTET" eller "SLUTET BATTERI".
Skydda batterier och poler När man fraktar batterier måste polerna skyddas mot kortslutning genom att täcka dem helt med isolerande material (t.ex. med eltejp eller att innesluta varje batteri i en enskild plastpåse).
 • Kortslutning kan orsaka brand.
 • Paketera batterierna så att de skyddas från att krossas, skadas eller förflyttas under hantering.
 • Håll alltid metallföremål eller andra material som kan kortsluta batteripolerna borta från batterierna, t.ex. genom att använda en separat innerlåda för dem.

Relaterade länkar

Lista över förbjudna föremål att skicka

Ta reda på mer

Så skickar du batterier

Ta reda på mer