Vanliga artiklar som kan vara farliga

Vissa termer innebär att farligt gods och/eller farligt material kan förekomma.

Termer som tyder på potentiella faror

Följande termer kan tyda på farligt material eller farligt gods:

 • Sur/surt
 • Kaustik/frätande
 • Brännbart Överförbart
 • Komprimerad gas
 • Korrosivt/frätande
 • Explosivt
 • Brandfarligt
 • Infektiöst
 • Lättantändligt
 • Gift
 • Radioaktivt
 • Kylt
 • Giftigt
 • Flyktigt

Vanliga artiklar som kan vara farliga

Vanliga artiklar och deras potentiella fara 
Specifik artikel Potentiell fara
Krockkuddar Kan innehålla krockkuddsuppblåsare eller krockkuddemoduler eller bältessträckare.
Luftkonditionering Kan innehålla gas under tryck.
Flygplansdelar Kan innehålla sådana föremål som bränslekontrollenheter, som inte kan tömmas helt på bränsle och därför måste sändas reglerat.
Bildelar Kan vara bland annat förgasare, bensinledningar eller bensintankar som kan innehålla bensin.
Barometrar Kan visa på förekomst av kvicksilver.
Batterier Finns i ett antal olika storlekar och typer. Flera typer av batterier är reglerade som farligt gods, bland annat öppna bly-syra-batterier, många litiumbatterier etc. Positivt skydd mot kortslutning är viktigt, även för batterier som inte omfattas av tillämpliga bestämmelser om farligt gods. (Se ytterligare riktlinjer om batterier nedan.)
Andningsapparater Kan innebära syrebehållare under tryck.
Sädesvätska från tjur Kan visa på förekomst av torris eller gas i vätskeform.
Tältutrustning Kan innehålla många olika farliga föremål som: ammunition, batterier, kök, brandfarlig gas, eldstartargel, brandfarliga vätskor, värmeproducerande paket, tändare, tändstickor (både alltändartändstickor och säkerhetständstickor), signalbloss, STERNO matlagnings-/uppvärmningsbränsle (strukturslangen på vissa typer av ryggsäckar innehåller flytande bränslen).
Motorsågar och andra motordrivna verktyg Innehåller troligtvis rester av bränsle.
Kemiskt syre Kan visa på förekomst av en syregenerator.
Cigarettändare Inklusive tändare, tändargasrefill eller torchtändare kan innehålla brandfarlig gas eller brandfarlig vätska.
Datorutrustning Kan innehålla oavbrutna strömkällor med elektriska batterier, magneter i högtalare och skrivarbläck.
Byggutrustning Kan indikera närvaron av batterier, CO2-patroner och andra kraftenheter, bensindrivna sågar eller generatorer och rumsvärmare som alla eventuellt innehåller bränsle, blåslampor med flytande petroleum, färg, torkmedel och thinner.
Kosmetika Kan innehålla brandfarliga vätskor.
Kryogenisk (vätska) Innebär en gas i vätskeform vid mycket låg temperatur, som måste sändas som ett reglerat föremål.
Cylinder/behållare/tank Kan innehålla brandfarliga eller icke-brandfarliga komprimerade gaser.
Tandutrustning Kan innehålla farliga kemikalier som harts, lösningsmedel eller gaser.
Borr- och gruvutrustning Kan innehålla sprängämnen, syror, smörjningsmedel, kvicksilver eller annat farligt gods.
Elektrisk/elektronisk utrustning Kan innehålla kraftiga magneter, kvicksilver i brytare, någon typ av batterier och oavbrutna strömkällor som innehåller elektriska batterier. (Se ytterligare riktlinjer om batterier nedan.)
Eldrivna apparater Kan innehålla våtbatterier eller litiumbatterier. Även om några batterier är undantagna reglering måste de skyddas positivt mot kortslutningar.
Motordelar Kan vara bland annat förgasare, bensinledningar eller bensintankar som kan innehålla bränsle eller bränslerester.
Gödsel Ammoniumnitrat, kan vara ett oxidationsmedel.
Brandsläckare eller utrustning för brandbekämpning Kan innehålla gaser under tryck eller bensindriven utrustning.
Fryst mat Kan innehålla torris.
Bensin Kan visa på förekomst av en brandfarlig vätska, t.ex. bensin, en brandfarlig gas, eller en icke-brandfarlig gas.
Hushållsvaror Kan vara färg, blekmedel, sprejburkar under tryck och flera andra farliga föremål.
Jaktutrustning Kan innehålla ammunition till små vapen eller annan förknippad tältningsutrustning.
Ismaskin Kan innehålla gas under tryck.
Laboratorie- eller provningsutrustning Kan innehålla klassificerade farliga ämnen.
Tvättutrustning Kan innebära starka blekmedel eller oxiderande tygbehandlingar.
Gräsmatteutrustning Gräsklippare och ogrästrimrar kan innehålla farligt gods i form av bränsle och/eller batterier.
Tändare Inklusive tändare, tändargasrefiller eller torchtändare kan innehålla brandfarlig gas eller brandfarlig vätska.
Maskindelar Kan innefatta lim, färg, tätningsmedel, lösningsmedel eller andra kemikalier och gaser.
Medicinska varor Kan innehålla brandfarliga eller frätande kemikalier, smittsamma ämnen eller radioaktiva ämnen.
Kvicksilver Eller termen "mercurial" (kvicksilverhaltig) kan innebära att det handlar om en sändning som är reglerad.
Motordriven utrustning Vilket kan innehålla bensin eller elektriska batterier.
Säkerhetsdatablad för material Kan visa på att en produkt är farlig. Se till att sändningen blir undersökt av experter innan den skickas vidare.
Kontorsmaterial Kan innehålla aerosoler, brandfarligt och icke-brandfarligt skrivarbläck, oavbrutna strömkällor som innehåller elektriska batterier.
Syregenerator Innebär en förbjuden kemisk enhet som genererar syre och en stor mängd värme.
Passagerarserviceenhet (PSU) Kan visa på förekomst av en syregenerator som används i ett flygplan.
Parfym Kan innehålla brandfarliga vätskor.
Läkemedel Kan innefatta brandfarliga vätskor, radioaktiva mediciner eller andra farliga kemikalier.
Fotoutrustning Kan innehålla syror, frätande ämnen, blekmedel eller giftiga ämnen.
Uppladdningsbara borrmaskiner, skruvmejslar och andra handverktyg Kan innehålla litiumbatterier. (Se Batterier för ytterligare information)
Kylutrustning Kan innehålla gas under tryck.
Lagningssatser Kan innehålla lim, färg, lösningsmedel, brandfarliga gaser eller annat farligt gods.
Prover för provning Kan innehålla vilket antal farliga varor som helst.
Mätutrustning Kan visa på förekomst av elektrisk utrustning, batterier, strömkassetter och annat reglerat materiel.
Kemikalier eller delar till simbassäng eller jacuzzi Kan innehålla oxidationsmedel eller annat farligt gods.
Termometrar Kan visa på förekomst av kvicksilver.
Verktygslådor Kan innehålla sprängämnen (nitpistoler), komprimerade gaser (sprejburkar), brandfarligt lim eller färg, frätande vätskor osv.
Vaccin Kan vara förpackat i torris.
Gift (Vätska, pulver eller annat) kan vara giftigt.
Väderutrustning Kan visa på förekomst av enheter innehållande kvicksilver.
Ytterligare batteriföreskrifter
Batterityper Det finns många sorts batterier tillgängliga idag och flera av dem regleras som farligt gods vid transport och får endast fraktas av fraktbolag med avtal för transport av farligt gods.
Bly-syra-batterier Vanligt i bilar, elektriska rullstolar, vissa ständiga strömkällor i datorer och andra tillämpningar. Dessa batterier innehåller starkt frätande syra och kan orsaka bränder vid kortslutning.
Slutna batterier Utprovade slutna batterier är tillåtna att sändas som icke-farligt gods inom USA. Batterier och förpackningar måste märkas med "SLUTET" eller "SLUTET BATTERI".
Litiummetall- och litiumjonbatterier Både laddningsbara och icke-laddningsbara strömkällor, vanliga i datorer, mobiltelefoner, kameror och andra små elektroniska enheter. Om litiumbatterier tappas, krossas eller kortsluts kan de avge farliga mängder värme och kan antändas, vilket gör att de är farliga vid bränder. Särskilda regler gäller vid transport av dessa batterier. Sändningar som kräver sändningsdokument för farligt gods accepteras endast från fraktbolag med avtal för transport av farligt gods, och vissa litiumbatterier kanske inte godkänns för UPS-service.
Övriga batterier Även om vanliga torrcellsbatterier (t.ex. AA-, C-, D-batterier) inte regleras som farligt gods, kan alla batterier orsaka bränder vid kortslutning om batterierna och polerna inte skyddas.
Skydda batterier och poler När man fraktar batterier måste polerna skyddas mot kortslutning genom att täcka dem helt med isolerande material (t.ex. med eltejp eller att innesluta varje batteri i en enskild plastpåse).
 • Kortslutning kan orsaka brand.
 • Paketera batterierna så att de skyddas från att krossas, skadas eller förflyttas under hantering.
 • Håll alltid metallföremål eller andra material som kan kortsluta batteripolerna borta från batterierna, t.ex. genom att använda en separat innerlåda för dem.
Förhindra bränder En enhet med installerade batterier får inte slås på under transport. Skydda strömbrytare som kan slås på av misstag eller ta ur batterierna och skydda polerna.
 • Även enkla enheter som ficklampor eller uppladdningsbara borrmaskiner kan alstra farliga mängder värme om de slås på av misstag.
Återkallade eller återvunna batterier Frakta aldrig återkallade eller återvunna batterier med flyg.

Tjänster på flygnivå innefattar UPS Next Day Air®, UPS 2nd Day Air®, UPS 3 Day SelectSM, UPS Worldwide ExpressSM och UPS Worldwide ExpeditedSM.

Inga återvunna eller återkallade batterier får transporteras mellan kontinentala USA och Alaska, Hawaii eller Puerto Rico, där flygplan alltid måste användas.
Elektroniska föremål för lagning Föremål som ska lagas, t.ex. datorer och mobiltelefoner, ska skickas utan batterier.

Relaterade länkar

Lista över förbjudna föremål för frakt

Ta reda på mer

Så skickar du batterier

Ta reda på mer