Man i labbrock

Sändning med farliga material

Ta reda på hur du säkert kan transportera farliga material med ditt UPS-kontrakt. Behöver du ett kontrakt? Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.

Kontakta oss

Skicka farligt gods

Olika typer av farligt gods och farliga varor

Ta reda på mer

Internationella kemiska tabeller för farligt gods

Ta reda på mer

Paket med farligt gods måste förberedas i enlighet med ADR-regelverket för marksändningar och IATA-regelverket för flygsändningar. Avsändare måste säkerställa att paketet är korrekt märkt, förpackat, etiketterat och dokumenterat.

Obs! Förberedelse av farligt gods inför flygtransport kräver vanligtvis efterlevnad av strängare regelverk än vid marktransporter. Vid flygsändningar måste exempelvis paket som innehåller vätskor klara ett tryckskillnadstest enligt specifikationerna i IATA-regelverket för farligt gods. Varje enskilt paket med farligt gods måste dessutom ha den obligatoriska IATA-avsändardeklarationen för farligt gods.

Från och med den 1 januari 2020 måste alla tillverkare och distributörer av celler, batterier och utrustning som drivs av celler och batterier tillverkade efter den 30 juni 2003 tillhandahålla en testsummering som specificeras i FN:s handbok för tester och kriterier.

Distributörer och avsändare är inte skyldiga att tillhandahålla tryckta kopior av testsummeringen för varje sändning som innehåller litiumbatterier och uppmuntras att göra den tillgänglig digitalt, till exempel genom att lista den på företagets webbplats.

Besök IATA:s webbplats eller kontakta din lokala UPS-säljare eller kundtjänstrepresentant för mer information om IATA:s bestämmelser.

Bestämmelserna för farligt gods kan ändras regelbundet.

Läs de senaste IATA-operatörsalternativen

UPS arbetar med tredjepartsleverantörer av programvara för farligt gods. Leverantörerna i följande lista erbjuder moduler som underlättar ifyllnad av IATA-avsändardeklarationen för farligt gods. Dessa program fungerar tillsammans med WorldShip.

  • Rådet för farligt gods
  • Hazmat Software, LLC©
  • Labelmaster 
  • QAD Precision

Det europeiska avtalet gällande internationell marktransport av farligt gods kallas ADR. Länder som har skrivit under ADR-avtalet måste följa bestämmelserna för marktransporter av farligt gods i Europa. UPS arbetar i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 1.1.3.6.

Obs! ADR gäller endast farligt gods-transporter i Europa. Se ”UPS internationellt farligt gods, länder/områden” nedan. 

Ta reda på mer om ADR-bestämmelser i Europa

Torr-is kan skickas via UPS flyg- och marknätverk, inrikes eller internationellt. Sändningar av torr-is med UPS kräver inte nödvändigtvis avtal eller sändningshandlingar för farligt gods, så länge det nedkylda innehållet inte är otillåtet enligt bestämmelserna för farligt gods. Försändelser av torr-is kräver dock ett avtal under UPS:s program för internationella specialvaror (ISC). Paketen måste ha lämplig information på UPS-adressetiketten såväl som korrekt märkning och etikettering. Om torr-is används för att kyla farligt gods krävs däremot ett farligt gods-avtal.  

Relaterad viktig information

Förbjudna artiklar

Ta reda på mer

Vanliga artiklar som kan vara farliga

Ta reda på mer

Villkor och bestämmelser

Ta reda på mer

Så här skickar du

Batterier

Läs mer

alkohol

Läs mer

Verktyg för att komma igång

Godkännandeverktyg för farligt gods

Kontrollera godkännande

Kunder med farligt material som använder WorldShip®

Person i labbrock som packar en låda

Uppgradera till den senaste versionen av WorldShip för att se till att du följer Transportstyrelsens bestämmelser för farliga material.

Ta reda på mer

Ta reda på mer om UPS WorldShip.