UPS vidtar åtgärder mot bedrägeri

Vi arbetar med dig för att skydda din kontoinformation

Affärsverksamhet är inget utan information, och det är livsviktigt att se till att din information är intakt. UPS är fast beslutet att hjälpa dig skydda din kontoinformation och att se till att dina transaktioner är säkra.

Vi fokuserar vår uppmärksamhet på att på ett aktivt sätt implementera processer som minskar risken för bedrägerier, och vi vill gärna arbeta tillsammans med dig för att hjälpa dig undvika trubbel.

Kontonummerskydd

För oss på UPS är det mycket viktigt att skydda din kontoinformation. Vi vidtar sofistikerade åtgärder för att skydda ditt kontonummer från obehörig användning. UPS samarbetar också med dig för att hjälpa till att undersöka eventuella oegentligheter gällande fraktavgifter som du stöter på och för att vidta lämpliga åtgärder, inklusive borttagning av felaktigt tilldelade avgifter.

  • Om du identifierar avgifter på din UPS-faktura som inte överensstämmer med sändningar som du godkänt, eller om avgifterna motsvarar sändningar som du godkänt men som ser misstänkta ut kontaktar du oss på fraud@ups.com.
  • Om de tvivelaktiga avgifterna är förknippade med ett dokument för flyg- eller marktransport, eller om du inte använder dessa dokument, kan du begära att UPS vidtar åtgärder för att begränsa användningen av dessa dokument med ditt konto. Om du vill begära denna begränsning kontaktar du den kontoansvariga eller skickar e-post till oss på fraud@ups.com.

Onlineskydd

När du skickar online via UPS Internet Shipping eller via programvaran UPS WorldShip® gör förbättrade autentiseringsprocedurer att vi kan bekräfta din identitet. Ytterligare säkerhetslager har implementerats för att beställa material och för att använda UPS Delivery Intercept®.

Betalkortsskydd

Webbplatsen ups.com är krypterad med ett Secure Sockets Layer (SSL) för att skydda konto- och betalkortsinformation (till exempel ett bank- eller kreditkort). Vi matchar betalkortsinformationen med betalkortets faktureringsadress och undersöker eventuella obehöriga debiteringar som kan rapporteras.

Identifiera och minska hot

Vi använder oss av sofistikerad trend- och dataanalys för att identifiera bedrägerier. Vi är en del av en arbetsgrupp som jobbar med internetbedrägeri, och detta håller oss uppdaterade om de problem som berör post- och transportbranschen över hela världen.

Webbplatsvalidering

UPS använder certifikat för utökad validering från VeriSign Inc. för att hjälpa kunder att skydda deras personliga information när de använder ups.com. Webbläsare som stöder certifikat för utökad validering visar vårt företagsnamn (United Parcel Service Inc.) i webbläsarens adressfält. Beroende på webbläsartyp kan adressfältet vara skuggat i grönt eller företagsnamnet visas i grönt.

Detta försäkrar användaren om att ups.com har genomgått ytterligare validering och att UPS är ägaren till denna webbplats.
Detta är endast synligt på säkra sidor på webbplatsen (adressrader som börjar med https).

Webbläsare som inte stöder certifikat för utökad validering fortsätter att fungera, men de visar inte indikatorn för utökad validering.

Exempel på certifikat för utökad validering i vanliga webbläsare

Om webbläsaren stöder certifikat för utökad validering visas företagsnamnet, United Parcel Service Inc., och någon form av grön markering i adressfältet (Obs! I webbläsaren Safari är företagsnamnet markerat i grönt när du håller muspekaren över namnet).