Sekretesspolicy

Obs

UPS Freight LTL-transporttjänster (Less-than-Truckload) erbjuds av TFI International Inc., dess dotterbolag eller avdelningar (inklusive utan begränsning TForce Freight), som inte är anslutna till UPS. UPS åtar sig inget ansvar i samband med UPS Freight LTL-transporttjänster eller andra tjänster som erbjuds eller tillhandahålls av TFI International Inc. eller dess filialer, avdelningar, dotterbolag eller närstående enheter.