Bekämpa bedrägeri

Hjälp oss att förhindra e-postbedrägeri

Om du misstänker att någon olovligen utger sig för att vara UPS ska du meddela oss. Skicka e-post till oss på fraud@ups.com. Rapportering av falska e-postmeddelanden hjälper oss i kampen mot kriminell verksamhet.

UPS är ett globalt företag med ett av världens mest kända och beundrade varumärken. Det händer att bedragare utnyttjar UPS anseende genom att använda vårt namn eller våra tjänster för att attackera dina personuppgifter och känslig affärsinformation. Genom att skapa lockande nedladdningar och attraktiva webbplatser kan bedragare lura dig att använda länkar som uppmanar till att ange känslig information eller ladda ned skadlig programvara, som virus eller spionprogram. Även om UPS inte har något ansvar för oberoende parters aktiviteter, så arbetar vi för att förebygga och upptäcka bedrägeri närhelst vi kan.

UPS vidtar åtgärder mot bedrägeri

Vi tar bedrägerier och skyddet av våra kunders uppgifter på allvar. Genom att tillhandahålla extra lager av säkerhet för sändningar online hjälper vi dig att hålla känslig information som kontonummer och kreditkortsinformation säker.

Lär dig att upptäcka bedrägeri

Samma typer av bedrägerier som har funnits i många år finns nu online, i e-post och genom andra datorbaserade metoder. Lär dig att upptäcka bedrägeri innan du blir ett offer.

Sätt att skydda dig

Du förhindrar bäst bedrägerier genom att vara medveten om och skydda din känsliga information. Läs några användbara tips om hur du kan skydda dig.

Mejla UPS

Misstänker du att du har fått ett falskt e-postmeddelande från någon som utger sig för att vara UPS? Vidarebefordra e-postmeddelandet till fraud@ups.com och radera det sedan från ditt e-postkonto.